Nieuwe raamovereenkomst UHasselt en VITO geeft boost aan gezamenlijke onderzoeksprojecten

Met de officiële ondertekening van een nieuwe raamovereenkomst versterken VITO en Universiteit Hasselt hun samenwerking. Al sinds 2014 voeren de twee instellingen samen onderzoek rond statistiek, milieuwetenschappen, biomedische wetenschappen en mobiliteitswetenschappen. “Met deze raamovereenkomst gaan we nog een stap verder, deze structurele samenwerking zal leiden tot de opstart van nog meer gezamenlijk onderzoek, projecten en doctoraten”, zeggen Walter Eevers, Directeur Onderzoek & Valorisatie VITO en Bernard Vanheusden, rector UHasselt.

Ondertekening Raamovereenkomst VITO Uhasselt Ondertekening Raamovereenkomst VITO Uhasselt

Samenwerking

Met deze nieuwe raamovereenkomst zetten UHasselt en VITO volop in op de gezamenlijke begeleiding van doctoraten en postdoctorale onderzoekers, het inschrijven en intekenen op overheidsopdrachten en onderzoeksprojecten en op kennisoverdracht tussen de twee instellingen. Daarnaast willen de instellingen ook meer gezamenlijke initiatieven opzetten rond wetenschapscommunicatie.

Ondertekening Raamovereenkomst VITO Uhasselt (2)

Tijdwinst

“Tot nu verliepen onze gezamenlijke projecten steeds met een aparte samenwerkingsovereenkomst, hetgeen niet altijd even eenvoudig was”, zegt Bernard Vanheusden. “Om dit in de toekomst te vermijden, werkte onze Tech Transfer Office samen met VITO deze raamovereenkomst uit. Voor onze onderzoekers biedt dit heel wat voordelen. Hiermee zetten we namelijk de grote lijnen voor onze toekomstige samenwerkingen uit en geven beide instellingen duidelijk aan dat ze intensiever willen samenwerken. Zo vergemakkelijken we toekomstige onderhandelingen en door het gebruik van vastgelegde templates kan er tijdwinst worden geboekt.”

Sterke samenwerking

De band tussen UHasselt en VITO is altijd sterk geweest. Niet alleen zijn ze sinds 2018 structureel partner binnen EnergyVille, hun eerste samenwerking dateert al uit 2014. Ondertussen zijn er al verschillende onderzoeksprojecten lopende tussen de twee kennisinstellingen. Het Data Science Institute van UHasselt is nu het eerste instituut dat gebruik zal maken van deze nieuwe raamovereenkomst dat zich vooral richt op meer kritische massa voor dit soort onderzoek met meer impact en valorisatie. Ook voor de masteropleiding Materiomics wordt een mogelijke structurele samenwerking verkend.

"Valorisatie in onderzoek is cruciaal voor het stimuleren van duurzame welvaart en innovatie. De nieuwe raamovereenkomst tussen UHasselt en VITO illustreert dit belang door het faciliteren van een gestroomlijnde samenwerking. Deze overeenkomst maakt tijdwinst mogelijk en legt de basis voor meer gezamenlijke onderzoeksprojecten, hetgeen leidt tot een verhoogde impact en valorisatie van onderzoeksresultaten. Door gezamenlijk in te zetten op de begeleiding van doctoraten, het deelnemen aan overheidsopdrachten, en kennisoverdracht, wordt een sterke synergie gecreëerd die de basis legt voor innovaties die bijdragen aan een duurzame samenleving”, zegt Walter Eevers van VITO.

De ondertekening van de raamovereenkomst gebeurde tijdens het Flanders Technology & Innovation (FTI) in Hasselt. Zowel VITO als UHasselt zijn partner van dit evenement waar technologie en innovatie centraal staat als motor van duurzame welvaart.

Meer cases over
TechnologieOnderzoek