Ontdek hier de vijf nieuwe opleidingen aan UHasselt

Vanaf september 2022 krijgt UHasselt er maar liefst vijf nieuwe opleidingen bij. “Een mijlpaal in de geschiedenis van onze universiteit”, zegt rector Bernard Vanheusden. “Deze opleidingen bieden mee een antwoord op de sociale, economische en maatschappelijk noden in onze regio. Veel dank aan iedereen die dit heeft helpen realiseren.”

Coverfoto Algemene Brochure LR 04 Coverfoto Algemene Brochure LR 04

Uitbreiding opleidingsaanbod

De stokkende democratisering van het hoger onderwijs, het feit dat nog te weinig Limburgse jongeren kiezen voor een universitaire opleiding en dat te veel jong talent de regio verlaat, vormde in 2018 het opzet van het Groeiplan van UHasselt. Dit plan, dat de steun kreeg van alle sociale partners in Limburg, schoof nieuwe opleidingen naar voren om de grootste (onderwijs)uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt te beantwoorden. “Met deze uitbreiding van ons opleidingsaanbod kunnen we dan ook meehelpen om de welvaart en het welzijn van de regio duurzaam te versterken” , zegt rector Bernard Vanheusden.

Deze nieuwe opleidingen kan je binnenkort bij ons studeren:

Bachelor in de sociale wetenschappen

1E Snelle Verwerking Apart Voor Brochure 003

De gloednieuwe bacheloropleiding sociale wetenschappen is de ideale studierichting voor studenten die graag creatief nadenken over de grote maatschappelijke thema’s en hier mee oplossingen voor willen bedenken. Deze studie is een unieke mix van communicatiewetenschappen, sociologie en bestuurskunde aangevuld met kennis over economie, rechten en data sciences.

Centraal staan de 3D’s: Digitalisering, Diversiteit en Democratie. Drie belangrijke maatschappelijk uitdagingen waar je als student je gedurende drie jaren in zal verdiepen. Bij afstuderen heb je alle academische kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de samenleving waarin we leven beter te begrijpen én te veranderen.

Ontdek hier wat jíj wil studeren aan UHasselt

Master in de verpleegkunde en vroedkunde

Op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke inzichten en innovaties binnen de gezondheidszorg is cruciaal als je als verpleeg- of vroedkundige als leidinggevende aan de slag wilt gaan. Deze masteropleiding verpleegkunde en vroedkunde bereidt je voor op de volgende stap in je carrière als zorgkundige en leidt je op tot verpleegkundige of vroedvrouw met een specialistische expertise. De docenten komen recht uit het werkveld, waardoor theoretische kennis gecombineerd wordt met praktijk. Kortom: een opleiding voor verpleegkundigen en vroedkundigen met ambitie.

Deze opleiding is zeker ook te combineren met werk en gezin. Via een werktraject volg je onderwijs deels online, als ook op de campus en via zelfstudie. De contactmomenten op de campus vinden plaats op één vaste dag in de week.

Ontdek hier wat jíj wil studeren aan UHasselt

Adobestock 223011935

Master in materiomics

Covermateriomics2

Deze unieke masteropleiding in Vlaanderen draait rond het ‘al van materialen’. De interdisciplinaire studie leert je alles wat met de ontwikkeling van materialen te maken heeft. Van de chemische atomen waaruit een materiaal bestaat tot de fysische eigenschappen en processen die hiermee samenhangen.

Tijdens deze masteropleiding materiomics duik je als student letterlijk in de materialen en denk je mee na over de nieuwste generatie technologieën die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen die op ons af komen zoals de energietransitie, klimaatopwarming, cyberaanvallen of gezondheidszorg. Want of het nu gaat om nieuwe types zonnecellen, batterijen, kwantumsensoren of verpakkingen op nanoschaal die medicijnen tot de juiste plek in je lichaam brengen: je hebt nieuwe soorten materialen nodig om deze te ontwikkelen. Hoe je dat kan doen? Dat leer je bij materiomics.

Deze opleiding is gericht op studenten met heel diverse achtergronden. Zowel bachelors chemie, fysica, ingenieurswetenschappen als studenten uit de brede biowetenschappen kunnen hier terecht. Tijdens de opleiding krijg je inzicht in elkaars domeinen en leer je bruggen bouwen tussen de verschillende disciplines.

Ontdek hier wat jíj wil studeren aan UHasselt

Master systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg **

De zorgsector is continu in verandering, de uitdagingen zijn groot. In deze unieke masteropleiding word jij een bruggenbouwer met een brede blik op de gezondheidszorg. Deze studie leidt je op tot een expert in het conceptualiseren en implementeren van vernieuwingen in zorgsystemen en –processen.  Zo vorm jij de link tussen zorgprofessionals op de werkvloer en het beleid en organisatie van zorginstellingen.

Tijdens deze opleidingen leer je niet alleen hoe gezondheidszorg georganiseerd en gefinancierd wordt of hoe de wetgeving in elkaar zit, je kijkt ook naar de gezondheidszorg vanuit zowel het perspectief van de patiënt als die van de zorgprofessional. Allemaal met als doel om vernieuwingen door te kunnen voeren die de gezondheidssector verbetert en klaarstoomt voor de uitdagingen van de toekomst.

Deze opleiding is zeker ook te combineren met werk en gezin. Via een werktraject volg je onderwijs deels online, als ook op de campus en via zelfstudie. De contactmomenten op de campus vinden plaats op één vaste dag in de week.

Ontdek hier wat jíj wil studeren aan UHasselt

** Onder voorbehoud op goedkeuring van de Vlaamse Regering

Adobestock 141665826

Master industriële wetenschappen: informatica (UHasselt/KU Leuven) **

Beeld Opleiding IIW

Onze samenleving digitaliseert aan een duizelingwekkend tempo. Elke ingenieur komt hier straks mee in aanraking. Van de industrie, bankwereld tot de zorg en de overheid, overal is er nood aan mensen met goede IT-skills.

Deze masteropleiding leert je hoe je die ijzersterke IT-skills kan gebruiken in een bredere ingenieurscontext om zo de problemen rond digitalisering in de samenleving zo efficiënt mogelijk op te lossen. Tijdens deze studie krijg je zowel kennis over informatica als over machinebouw, logistiek en eHealth-toepassingen zodat jij weet hoe je het best de nieuwste digitale tools kan binnenbrengen in een organisatie. Kortom: deze opleiding stoomt je klaar om de digitale samenleving aan te drijven.

Ontdek hier wat jíj wil studeren aan UHasselt

** Onder voorbehoud op goedkeuring van de Vlaamse Regering

Meer cases over
Technologie