UHasselt reikt eredoctoraten uit aan pioniers én geeft een speciale erkenning voor persvrijheid

Architect Xaveer De Geyter, computerwetenschapper Joëlle Coutaz en neurowetenschapper Michael Nitsche zijn de nieuwe eredoctoren van Universiteit Hasselt. “Drie experten die baanbrekend werk leveren binnen hun onderzoeksdomein en daarbij steeds het kritisch denken en pionierschap vooropstellen”, zegt rector Bernard Vanheusden. Ook de organisatie Reporters Without Borders krijgt tijdens deze Dies Natalis van UHasselt een speciale erkenning voor hun wereldwijde inzet voor persvrijheid en het verzekeren van de toegang tot betrouwbare informatie. 

Nieuwe Eredoctoren Uhasselt En Speciale Erkenning Groepsfoto Nieuwe Eredoctoren Uhasselt En Speciale Erkenning Groepsfoto

Eredoctoraten

Dit jaar mogen de faculteiten Architectuur en Kunst, Industriële Ingenieurs-wetenschappen en Revalidatiewetenschappen een eredoctor aanduiden tijdens de Dies Natalis (geboortedag) van Universiteit Hasselt. Tien jaar geleden integreerden deze opleidingen vanuit de hogescholen naar de universiteit. “In de voorbije jaren groeiden zij uit tot stevig wetenschappelijk uitgebouwde faculteiten, verankerd in de regio en met grote internationale uitstraling. Met deze eredoctoraten willen we dan ook hun grote inzet en de prestaties die ze allen binnen hun vakgebied neerzetten, uitgebreid vieren”, zegt rector Bernard Vanheusden.
Zowel UHasselt als de drie faculteiten stellen dit jaar het belang van kritisch denken en waarheidsvinding in een complexe samenleving centraal. Zowel de drie nieuwe eredoctoren als Reporters Without Borders zijn grote voorvechters hiervan, omdat ze zich allen in hun werk als vurige verdedigers van evidence-based inzichten tonen en van de vrijheid om deze na te streven.
Speciale Erkenning Uhasselt Reporters Without Borders
Speciale erkenning Reporters Without Borders
Met de speciale erkenning voor Reporters Without Borders (Reporters sans frontières) wil UHasselt als civic universiteit hulde brengen aan een geëngageerde organisatie die zich, elke dag opnieuw, inzet voor de bescherming en promotie van persvrijheid en het toegankelijk maken van onafhankelijke, betrouwbare informatie voor alle burgers. “Al sinds vier Franse journalisten in 1985 Reporters Without Borders oprichtten, werkt deze organisatie onvermoeibaar aan het beschermen van journalisten, het vechten tegen censuur en het promoten van transparantie in samenlevingen waarin het publieke debat ondermijnd is door misinformatie en valse waarheden”, zegt rector Bernard Vanheusden, promotor van deze speciale erkenning.
“Vrije toegang tot informatie, vrije meningsuiting en persvrijheid zijn de hoekstenen van een democratie. In een tijdperk waarin wereldwijd misinformatie welig tiert en vrije pers steeds meer onder vuur ligt, herinnert Reporters Without Borders ons aan de belangrijke rol die een vrije en onafhankelijke pers kan spelen in het beschermen van onze democratische samenleving. We zijn dan ook zeer blij dat we als Universiteit Hasselt deze speciale erkenning kunnen geven aan de onvermoeibare inzet van Reporters Without Borders”, besluit Bernard Vanheusden.
De volledige laudatio voor Reporters Without Borders kan u hier teruglezen.
Eredoctoraat Xaveer De Geyter – faculteit Architectuur en Kunst
De faculteit Architectuur en Kunst reikt een eredoctoraat uit aan de toonaangevende Belgisch architect en stedenbouwkundige Xaveer De Geyter voor de manier waarop hij als kritisch ingesteld ontwerper met durf en overtuiging bouwt aan de stad. “Doorheen zijn carrière heeft De Geyter zich getoond als een ontwerper die het debat niet schuwt en de brede praktijk beïnvloedt met architectuurprojecten die de stedelijke omgeving op een uitdagende en ingrijpende manier hertekenen”, zegt decaan prof. ir. arch. Stefan Devoldere, promotor van dit eredoctoraat.
“Op zijn palmares staan onder andere het masterplan van de wetenschapscampus Paris-Saclay, de Coovi keukentoren in Anderlecht, het Provinciehuis van Antwerpen, de boven- en ondergrond van het Brusselse Rogierplein en de school Melopee in Gent. Meermaals werd Xaveer de Geyter gelauwerd voor zijn werk, onder meer met de Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur. Xaveer De Geyter eist een rol op voor de architect als kritisch denker en vernieuwer, en blijft daardoor ook vandaag de toon zetten voor de volgende generaties. Dit eredoctoraat onderstreept het belang van intellectueel debat en doordacht ontwerp in architectuur en stedenbouw.”
De volledige laudatio voor Xaveer De Geyter kan u hier teruglezen.
Eredoctoraat Xaveer De Geyter
Eredoctoraat Joëlle Coutaz
Eredoctoraat Joëlle Coutaz – faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
“In een tijd waarin we dagelijks rekenen op technologie en software, is het belangrijk om de pioniers te erkennen die de weg hiernaartoe hebben vormgegeven. Onze faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen is dan ook vereerd om Joëlle Coutaz, emeritus professor aan de Université Grenoble Alpes en een van de grondleggers in het domein van Human-Computer Interaction, als eredoctor te mogen verwelkomen”, zeggen prof. dr. Davy Vanacken en prof. dr. Nick Michiels, promotoren van dit eredoctoraat.
“Begin jaren ’80, een tijd waarin de computermuis nog geen gemeengoed was en onze omgang met computers héél anders verliep, begon prof. Coutaz te experimenteren met innovatieve interactieve softwaresystemen. Haar onderzoek legde de basis voor fundamentele patronen en principes, die vandaag een gebruiksvriendelijke interactie tussen mens en computer mogelijk maken via bijvoorbeeld multimodale gebruikersinterfaces met touchscreens, spraak en gebaren. Dankzij prof. Coutaz is Human-Computer Interaction uitgegroeid tot een volwaardig, multidisciplinair onderzoeksgebied, waaraan ook de UHasselt bijdraagt binnen de opleiding industriële wetenschappen: informatica en het Expertisecentrum voor Digitale Media. Steeds met Joëlle Coutaz en haar onderzoek als een blijvende bron van inspiratie.”
De volledige laudatio voor Joëlle Coutaz kan u hier teruglezen.
Eredoctoraat Michael Nitsche – faculteit Revalidatiewetenschappen
Hoe kunnen we de almaar vergrijzende samenleving zo gezond en actief mogelijk houden? Die vraag staat centraal in het onderzoek van neurowetenschapper Michael Nitsche, gewoon hoogleraar en wetenschappelijk directeur van het Leibniz Onderzoekscentrum voor Arbeidsomgeving en Menselijke Factoren (IfADo). “Met dit eredoctoraat wil onze faculteit hulde brengen aan een wetenschappelijk pionier, wiens inzichten binnen de neurowetenschappen een grote bijdrage leveren binnen het domein van de revalidatiewetenschappen”, zegt prof. dr. Raf Meesen, decaan van de faculteit Revalidatiewetenschappen.
"Michael Nitsche is toonaangevend op het gebied van niet-invasieve hersenstimulatie. Hij onderzoekt de inzet van deze techniek bij veroudering en bij de revalidatie van patiënten om cognitieve en manuele vaardigheden te verbeteren. Bij niet-invasieve hersenstimulatie worden elektroden gebruikt om bepaalde hersengebieden te stimuleren of te onderdrukken. Het werk van Nitsche is bijzonder waardevol. Het ondersteunt ons streven naar langer zelfstandig leven voor ouderen, wat niet alleen hun levenskwaliteit ten goede komt, maar ook bijdraagt aan de economie en de zorglast voor families vermindert. Dit eredoctoraat is een erkenning van Nitsches wetenschappelijke prestaties en zijn inzet voor de kracht van wetenschap en internationale samenwerking, ten behoeve van zowel de maatschappij als haar inwoners."
De volledige laudatio voor Michael Nitsche kan u hier teruglezen.
Eredoctoraat Michael Nitsche