Algemene beleidsprioriteiten

Lerend, inclusief, internationaal, duurzaam. Het zijn dé vier prioriteiten die de beleidsploeg onder leiding van rector Bernard Vanheusden naar voren heeft geschoven voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan UHasselt in de komende jaren.

Header Beleidsprioriteiten Header Beleidsprioriteiten

Een steeds sterkere universiteit

De vier beleidsthema’s richten het vizier van UHasselt op 2030 – helemaal in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om zuurstof te kunnen bieden aan vernieuwend beleid en UHasselt verder te laten excelleren op vlak van onderwijs, onderzoek, innovatie, beheer… is gekozen voor een transversale aanpak. Lerend, inclusief, internationaal, duurzaam – het zijn thema’s die doorsijpelen tot in alle actiedomeinen van de universiteit.

Civic missie waarmaken

Tegelijkertijd laten de gekozen prioriteiten UHasselt toe om haar civic missie verder waar te maken. Ze sluiten immers aan bij de uitdagingen die zich ook in deze regio stellen. Een snel veranderende economie waarin we constant moeten ‘bijblijven’. De groeiende diversiteit in onze samenleving. Mondiale problemen met ook lokale uitwerkingen. Een maatschappij die bovenal duurzaam en leefbaar moet blijven, voor iederéén. Tegen de achtergrond van zulke economische, sociale, demografische en maatschappelijke verschuivingen kan een sterkere universiteit ook de regio weerbaarder maken.

Lerende Organisatie

Lerend

We bouwen aan een lerende organisatie waarin we aandacht hebben voor levenslang leren (óók van onze eigen medewerkers).

Inclusieve Organisatie

Inclusief

We bouwen aan een inclusieve organisatie waarin we de schouders zetten onder de verdere democratisering van het hoger onderwijs, het verhogen van onderwijskansen en onder een organisatie waarin alle studenten en personeelsleden zich thuis voelen.

Internationale Organisatie

Internationaal

We bouwen aan een internationale organisatie met een sterk netwerk van kwalitatieve partners in Europa en daarbuiten; en aan een organisatie die aantrekkelijk is voor ook buitenlandse studenten, docenten en onderzoekers.

Duurzame Organisatie

Duurzaam

We bouwen aan een organisatie die duurzaamheid vooropstelt in zowel haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening als in haar verdere ontwikkeling en groei.