Algemene beleidsprioriteiten

Lerend, inclusief, internationaal, duurzaam. Het zijn dé vier prioriteiten die de beleidsploeg onder leiding van rector Bernard Vanheusden naar voren heeft geschoven voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan UHasselt in de komende jaren.

Header Beleidsprioriteiten Header Beleidsprioriteiten

Een steeds sterkere universiteit

De vier beleidsthema’s richten het vizier van UHasselt op 2030 – helemaal in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om zuurstof te kunnen bieden aan vernieuwend beleid en UHasselt verder te laten excelleren op vlak van onderwijs, onderzoek, innovatie, beheer… is gekozen voor een transversale aanpak. Lerend, inclusief, internationaal, duurzaam – het zijn thema’s die doorsijpelen tot in alle actiedomeinen van de universiteit.

Civic missie waarmaken

De keuze voor specifiek deze vier thema’s is ingegeven door uitdagingen, vraagstukken en ontwikkelingen regionaal, nationaal en internationaal. Denk aan klimaatverandering. De energietransitie. De verschuivende demografie. Migratiestromen. De groeiende diversiteit in onze samenleving. Digitalisering. Veranderende economieën. De groeiende onderwijskloof. Daarnaast zijn er nog de ambitieuze agenda’s van de VN en de Europese Commissie (Green Deal) die ook kennisinstellingen dwingen tot actie.

De gekozen prioriteiten moeten UHasselt toelaten om haar civic missie verder waar te maken.

Lerende Organisatie

Lerend

We bouwen aan een samenleving die een leercultuur koestert en die levenslang leren bij elk individu en elke organisatie stimuleert.

Inclusieve Organisatie

Inclusief

We bouwen aan een inclusieve samenleving en organisatie waarin iederéén zich thuis voelt en waarin onze universiteit de schouders zet onder de verdere democratisering van het hoger onderwijs en verhoging van onderwijskansen.

Internationale Organisatie

Internationaal

We bouwen aan een sterk internationaal netwerk van kwalitatieve partners in Europa en daarbuiten; en aan een organisatie en regio aantrekkelijk óók voor buitenlandse studenten, docenten en onderzoekers.

Duurzame Organisatie

Duurzaam

We bouwen aan een samenleving en een organisatie die duurzaamheid vooropstelt in haar verdere ontwikkeling en groei.