Algemene beleidsprioriteiten

Lerend, inclusief, internationaal, duurzaam. Het zijn dé vier prioriteiten die de beleidsploeg onder leiding van rector Bernard Vanheusden naar voren heeft geschoven voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan UHasselt in de komende jaren.

Header Beleidsprioriteiten Header Beleidsprioriteiten

Een steeds sterkere universiteit

De vier beleidsthema’s richten het vizier van UHasselt op 2030 – helemaal in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om zuurstof te kunnen bieden aan vernieuwend beleid en UHasselt verder te laten excelleren op vlak van onderwijs, onderzoek, innovatie, beheer… is gekozen voor een transversale aanpak. Lerend, inclusief, internationaal, duurzaam – het zijn thema’s die doorsijpelen tot in alle actiedomeinen van de universiteit.

Civic missie waarmaken

Tegelijkertijd laten de gekozen prioriteiten UHasselt toe om haar civic missie verder waar te maken. Ze sluiten immers aan bij de uitdagingen die zich ook in deze regio stellen. Een snel veranderende economie waarin we constant moeten ‘bijblijven’. De groeiende diversiteit in onze samenleving. Mondiale problemen met ook lokale uitwerkingen. Een maatschappij die bovenal duurzaam en leefbaar moet blijven, voor iederéén. Tegen de achtergrond van zulke economische, sociale, demografische en maatschappelijke verschuivingen kan een sterkere universiteit ook de regio weerbaarder maken.

Lerende Organisatie

Lerend

We bouwen aan een samenleving die een leercultuur koestert en die levenslang leren bij elk individu en elke organisatie stimuleert.

Inclusieve Organisatie

Inclusief

We bouwen aan een inclusieve samenleving en organisatie waarin iederéén zich thuis voelt en waarin onze universiteit de schouders zet onder de verdere democratisering van het hoger onderwijs en verhoging van onderwijskansen.

Internationale Organisatie

Internationaal

We bouwen aan een sterk internationaal netwerk van kwalitatieve partners in Europa en daarbuiten; en aan een organisatie en regio aantrekkelijk óók voor buitenlandse studenten, docenten en onderzoekers.

Duurzame Organisatie

Duurzaam

We bouwen aan een samenleving en een organisatie die duurzaamheid vooropstelt in haar verdere ontwikkeling en groei.