Proefproject carpoolparking gebouw E campus Diepenbeek

gewijzigde indeling parking gebouw E

Waarom organiseert UHasselt dit proefproject en wat zijn de voordelen?

In het kader van het duurzaam mobiliteitsbeleid van UHasselt wil de universiteit mensen stimuleren om zich meer te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar de campussen te verplaatsen. In de toekomstvisie van campus Diepenbeek (zie ook de plannen van de Provincie en de realisatie van het hoogwaardig openbaar vervoer) wordt het hart van de campus een autoluwe, aangename ontmoetingsplek en is er meer ruimte en betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers, alsook voor het openbaar vervoer.

De bestaande parkeerproblematiek moet eveneens aangepakt worden. Op termijn hopen we een parkeerbeleid over heel de campus uit te rollen waarbij we campusbewoners en -bezoekers willen laten nadenken over hun vervoerskeuze en dat enkel de wagen gekozen wordt indien er geen alternatieven zijn. Moet je toch met de auto naar de campus komen? Doe dit dan zo duurzaam mogelijk, door bijvoorbeeld te carpoolen of wat verder te parkeren en de laatste kilometers duurzaam af te leggen.

Door de invoering van een parkeerbeleid kunnen we:

 • een aangename, groene campus realiseren en een duurzaam beleid nastreven waarbij bepaalde doelgroepen (zoals carpoolers) voorrang krijgen
 • parkeerstress en zoekverkeer verminderen
 • het parkeren meer reguleren en autobestuurders begeleiden naar een beschikbare parkeerplek (in plaats van het wildparkeren)
 • de bestaande parkeercapaciteit optimaal benutten en monitoren

Dankzij dit proefproject kunnen we de parkeerregels en het reservatiesysteem reeds op een kleinschalige manier testen en aanpassen indien nodig. Jouw feedback of bijkomende ideeën om duurzame mobiliteit te promoten zijn dus altijd welkom via het meldpunt mobiliteit!

Wie mag parkeren op de afgesloten parking van gebouw E?

Volgende groepen hebben recht om een parkeerplaats op het afgesloten gedeelte van de parking te reserveren:

 • UHasselt-personeel
 • Carpoolende UHasselt-studenten: Het maakt niet uit van waar je carpoolt, je kan dus ook afspreken op een carpoolparking of randparking park H aan Trixxo en van daaruit verder rijden naar de campus.

Let op: enkel na een goedgekeurde reservatie via het parkeersysteem Commuty (zie hieronder hoe je een reservatie maakt) kan je parkeren op het afgesloten gedeelte. Dit geldt zowel voor studenten als voor personeel. De toegang tot de parking verloopt via nummerplaatherkenning (zie hieronder). Je kan de slagboom niet openen met je personeels- of studentenkaart.

Hoe kan ik een parkeerplaats reserveren en krijg ik toegang tot de afgesloten parking?

Ben je een UHasselt-personeelslid? Alle info voor het maken van een reservatie vind je op het intranet.

Ben je een UHasselt-student? Je kan gedurende het proefproject enkel een parkeerplek reserveren indien je carpoolt. Hiervoor doorloop je onderstaande stappen:

 1. Registreer jezelf en jouw carpoolpartner(s) via dit formulier (het maakt niet uit wie de chauffeur of passagier is, dit moet maar door één van beiden worden ingevuld).
 2. Je ontvangt binnen enkele werkdagen een uitnodiging van info@commuty.net via je UHasselt-mailadres om je eenmalig op het reservatieplatform te registreren (indien je na 5 werkdagen nog geen e-mail hebt ontvangen, neem contact op met onthaal@uhasselt.be). Meer info over hoe te registreren op het platform Commuty vind je via deze handleiding (pdf, 445 KB).
 3. Van zodra jij en jouw carpoolpartner(s) geregistreerd zijn, kan je reservaties maken via Commuty (webpagina of app - android/apple).
 4. . Let op dat je bij het reserveren van een parkeerplaats steeds minstens één carpoolpartner toevoegt! Het maakt niet uit wie de reservatie maakt (bestuurder of chauffeur). Meer info over het maken van reservaties vind je in deze handleiding (pdf, 437 KB).
 5. Jij en jouw carpoolpartner(s) ontvangen één dag voor je reservatie (bv. op donderdag indien je een parkeerplaats voor vrijdag hebt aangevraagd) om 6u 's morgens een bevestiging of weigering (zodoende is er nog voldoende tijd om eventueel een alternatieve oplossing te voorzien).
 6. Bij aankomst zal, mits je een goedgekeurde reservatie hebt, de slagboom ter plaatse automatisch openen op basis van nummerplaatherkenning (bij carpoolers worden de ingegeven nummerplaten van alle inzittende personen herkend). Indien dit niet werkt kan je via de app 'Commuty' (android of apple) de slagboom openen (via een druk op de knop in de app via Bluetooth ofwel via het scannen van een QR-code aan de reader vlak voor de slagboom).

Opgelet: enkel carpoolende studenten mogen gebruik maken van het systeem. Bij misbruik krijg je geen toegang meer tot de parking.

Op het einde van het proefproject (begin juli) worden alle aangemelde studenten uit het systeem verwijderd en zal je dus geen reservaties meer kunnen maken.

Wat doe ik indien de slagboom niet opent hoewel ik een geldige reservatie heb?

Indien je een bevestigde reservatie hebt ontvangen, dan zou de slagboom automatisch moeten openen via nummerplaatherkenning. Zorg er dus voor dat je minstens 1 nummerplaat in de app opgeeft.

Af en toe kan het echter zijn dat de camera jouw nummerplaat niet goed gelezen heeft omwille van omstandigheden. In dit geval kan je nog altijd via de app de slagboom openen. Gebruik hiervoor de knop in de app (android of apple), hiervoor moet je wel de bluetooth inschakelen op jouw gsm, of scan de QR-code in de app aan de reader vlak voor de slagboom.

Opgelet: de slagboom kan je niet openen met je personeels- of studentenkaart.

De slagboom opent automatisch bij het buitenrijden.

Welke regels worden toegepast voor het toewijzen van een parkeerplaats?

Alle parkeeraanvragen worden door het systeem verzameld. De dag voordien om 6u ‘s morgens zullen de parkeeraanvragen worden bevestigd of geweigerd. De toewijzing van de plekken gebeurt volgens eerlijke regels:

 1. Carpoolen
  Aangezien we carpoolen willen stimuleren krijgen studenten en werknemers die samen rijden als eerste een plek toegewezen (waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt of de carpooler een student of personeelslid is). Hierbij is het belangrijk dat je steeds ook je carpoolpartner in de app aanduidt (zoals vermeld in de handleiding (pdf, 437 KB))! Rij je samen met meer dan 1 persoon? Geef dan al jouw carpoolpartners in in het systeem: hoe meer personen in jouw auto zitten, hoe meer voorrang je namelijk krijgt! (Indien er meer aanvragen voor carpoolers met hetzelfde aantal inzittenden zijn dan er parkeerplaatsen zijn, dan wordt er at random toegewezen.)
 2. 30-dagen regel (personeel)
  Vervolgens wordt er voor personeel gekeken naar het aantal parkeerbeurten tijdens de laatste 30 dagen, waarbij mensen die de afgelopen maand minder toegang tot de parking hebben gekregen voorrang krijgen.

Tip: Wil je meer kans maken op een parkeerplaats? Reserveer dan best enkel de uren waarop je effectief een parkeerplaats nodig hebt in het reservatiesysteem, in plaats van de hele dag.

Last-minute reservaties (ook de dag zelf) zijn mogelijk. Het systeem zal regelmatig bijgewerkt worden voor de late verzoeken en annulaties. De dag zelf zal dit volgens een ‘first come – first serve’ principe werken waarbij je onmiddellijk een bevestiging kan verwachten als er een plaats vrij is. Let op: studenten mogen enkel op de parking indien er gecarpoold wordt (ook voor last-minute aanvragen)!

Waarom vind ik mijn carpoolpartner niet in het reservatiesysteem?

Als student moet je altijd de naam van de persoon waarmee je carpoolt ingeven bij het maken van een reservatie in de app ('Commuty'). Vind je jouw carpoolpartner niet terug in het systeem, dan is deze persoon waarschijnlijk nog niet geregistreerd in Commuty. Check even of je bij het invullen van het registratieformulier een correct (UHasselt)e-mailadres hebt ingevuld van jouw carpoolpartner en of deze persoon een registratie e-mail heeft ontvangen van info@commuty.net. Indien er toch nog problemen zijn, neem contact op met onthaal@uhasselt.be.

Hoe lang loopt het proefproject?

Het proefproject start op 4 maart 2024 en eindigt begin juli 2024.

Bij wie kan ik terecht met vragen, opmerkingen of suggesties?

Heb je vragen, ideeën of suggesties over het proefproject of mobiliteit op de campus, neem contact met ons op via het meldpunt mobiliteit

meldpunt mobiliteit UHasselt

Indien je een dringend probleem hebt, kan je contact opnemen met het onthaal op campus Diepenbeek

Ik heb geen carpoolpartner, hoe kan ik iemand vinden om samen te rijden?

Zoek je nog een medestudent of collega om mee samen te rijden? Registreer je dan op de carpoolapp Swidg.

Waar kan ik parkeren indien ik veel materiaal bij heb?

We begrijpen dat studenten soms veel of zwaar materiaal bij hebben. Daarom hebben we een drop off zone voorzien op het publiek toegankelijke gedeelte van de parking van gebouw E. Hier kan je gedurende 30 minuten parkeren, mits je een blauwe parkeerschijf achter je voorruit legt met het uur van aankomst, terwijl je je materiaal op de campus zet. Deze zone wordt aangeduid door een blauw bord 'met drop off zone' (momenteel is nog 15 minuten aangeduid maar dit wordt binnenkort aangepast op vraag van studenten naar 30 minuten).

Is er een Kiss & Ride zone op de parking?

Nog niet, maar we bekijken de mogelijkheden hiervoor.

Waar kan ik nog parkeren op campus Diepenbeek?

Er zijn nog vele andere publieke parkings op de campus in Diepenbeek (hier vind je een overzicht). Indien het druk is, raden we je aan om parkeerstress te vermijden en je te parkeren op de parking aan Wetenschapsparkfase 3 (boven gebouw H). Van hieruit wandel je (zwarte stippellijn op het plan hieronder) in 10 minuten naar de hoofdingang van gebouw D of in 7 minuten naar gebouw E.

Je kan ook gebruik maken van de randparking Park H aan de Trixxo Arena, waar je gratis kan binnenrijden met jouw studenten- of personeelskaart van maandag tot vrijdag tussen 6u en 22u. Meer info hierover vind je op onze mobiliteitsbeleidpagina.

Vanaf de start van volgend academiejaar (2024-2025) komen er trouwens 350 parkeerplaatsen bij in het nieuwe parkeergebouw aan de bouwcampus op campus Diepenbeek. In eerste instantie zullen deze gratis en publiek toegankelijk zijn.

Welke voordelen en tussenkomsten zijn er als ik met de fiets of het openbaar vervoer naar de campus kom?

Alle informatie over tussenkomsten en hoe je als student op de campus geraakt is terug te vinden op de webpagina van vervoer voor studenten. Personeel kan hiervoor terecht op de mobiliteitspagina van het intranet.