Mobiliteitsbeleid UHasselt

Bereikbaarheid en duurzaamheid zijn twee kernbegrippen in het mobiliteitsbeleid van UHasselt. Lees er hier alles over.

Header Campussen Header Campussen

Visie

Studenten en werknemers zijn de spil van UHasselt. Ook in ons mobiliteitsbeleid staan zij centraal en streven we naar gezonde mensen in een gezonde leefomgeving. Als civic university gaan we bovendien geen enkele maatschappelijke uitdaging uit de weg. Zo willen we een toonaangevende organisatie zijn op het vlak van duurzaamheid en bereikbaarheid.


Om dit te bereiken stellen we volgende ambities voorop in ons mobiliteitsbeleid:

  • UHasselt gaat voor duurzame, veilige en efficiënte mobiliteit op duurzame en leefbare campussen
  • UHasselt streeft naar slimme, innovatieve mobiliteitsoplossingen door verregaande digitalisering
  • UHasselt wil een voorbeeldfunctie vervullen en samenwerken met (lokale) besturen om uitdagingen rond mobiliteit en CO2-uitstoot door autogebruik aan te pakken

Doelstellingen

Met de civic-gedachte in het achterhoofd wil de universiteit binnen haar mobiliteitsbeleid prangende, plaatselijke problemen aanpakken. Wij streven er dan ook bewust naar om in de komende jaren het verkeer naar en van de campussen te verminderen en autoverkeer te vervangen door meer duurzame verplaatsingen. Het STOP-principe wordt hierbij als leidraad gehanteerd. Dit principe prioriteert de keuze voor een bepaald vervoersmiddel: (1) stappen, (2) trappen, (3) het openbaar vervoer en (4) personenwagens. Hoe meer je kiest voor de eerste opties, hoe beter voor de eigen gezondheid en hoe kleiner de impact op het milieu.

In ons beleidsplan mobiliteit wordt dit principe gevolgd voor het opstellen van een aantal doelstellingen.

stappers

Het makkelijker en aantrekkelijker maken om zich te voet te verplaatsen waar mogelijk en zinvol.

trappers

Het faciliteren van een duurzame fietscultuur waarbij het makkelijk en aangenaam is om zich met de fiets te verplaatsen.

openbaar vervoer

Het stimuleren en promoten van het gebruik van het openbaar vervoer waar en wanneer haalbaar.

privévervoer

Het optimaliseren van verplaatsingen met de (elektrische) wagen en het implementeren van een aangepaste infrastructuur.

Beleidsplan mobiliteit

Wil je meer weten over onze plannen en concrete acties voor de komende jaren?


Meer informatie over vervoer en tussenkomsten voor studenten vind je op de webpagina van studentenvoorzieningen.
Meer informatie over vervoer en tussenkomsten voor personeelsleden vind je op het intranet.

Wil je weten hoe je de campussen kan bereiken? Dit kan je terugvinden op de webpagina over campus Diepenbeek of campus Hasselt.


Meldpunt mobiliteit

Heb je een vraag, probleem of suggestie met betrekking tot mobiliteit op of rond één van de de campussen of wil je graag zelf een mobiliteitsactie uitwerken? laat het ons weten via het meldpunt!

Mobicon proefproject

Kan je niet al stappend, trappend of met het openbaar vervoer op de campus in Hasselt geraken, wil je helemaal zeker zijn van een parkeerplaats en tegelijk streven naar duurzamere mobiliteit? Neem dan deel aan het Mobicon-proefproject van 14 februari tot en met 30 juni 2022.

Het project is een samenwerking tussen Stad Hasselt, UHasselt, PXL, GO! en Jessa Ziekenhuis om de bereikbaarheid van de campussen te verbeteren. Dankzij Mobicon kan je probleemloos parkeren aan de rand van de stad en van daaruit met een duurzaam alternatief naar de campus komen.

  • Park H

Als student en personeelslid van UHasselt kan je gratis parkeren op park H (bij de Trixxo Arena) tot en met eind juni. Je gebruikt best de ingang via de Trichterheideweg (kant van de Versuz) om op Park H Zuid te parkeren.

Vanaf park H kan je de laatste meters naar zowel campus Hasselt als campus Diepenbeek afleggen te voet, met je eigen fiets, een Mobit-fiets of het openbaar vervoer vanaf halte Provinciehuis (voor 1 euro per rit of met de campuspas). Gedurende de proefperiode zorgen we er zelfs voor dat je naar campus Hasselt gratis kan komen met een e-bike of e-step van Dott. Je kan deze e-bikes en e-steps enkel oppikken en achterlaten op één van de stations zoals aangeduid op het kaartje hieronder. Het station aan het Koekerellenpad is vlakbij campus Hasselt. Het gebruik van deze e-steps en e-bikes is enkel toegestaan mits je 18 jaar bent of ouder.

Mobicon routes

  • Parking Blauwe Boulevard

Wil je liever iets dichterbij de campus parkeren? Dan kan je ook ondergronds parkeren bij de Blauwe Boulevard aan een voordelig tarief. De eerste maand krijg je volledig gratis, daarna betaal je 50 euro per maand.

Meer praktische informatie over hoe van je dit aanbod gebruik kan maken vind je binnenkort op deze webpagina en/of op de website van Mobicon

Deel je ervaringen!

Graag horen wij hoe jullie deze innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossing beleven of waar jullie eventueel werkpunten zien. Studenten en personeelsleden die gebruik maken van het aanbod zullen we daarom in de loop van het proefproject vrijblijvend (via e-mail) vragen om hun ervaringen te delen. Heb je ondertussen al opmerkingen of aandachtspunten, dan kan je steeds terecht op ons meldpunt mobiliteit.

Met praktische vragen omtrent het project, parkeren en gebruik van de e-bikes en e-steps kan je terecht op de contactpagina van Mobicon-website.