Inschrijvingsbewijs / aanvraagformulieren

Tijdens je inschrijving werd een digitaal studentendossier voor jou aangemaakt. Hierin kan je allerlei aanvraagdocumenten en bewijzen, waaronder je inschrijvingsbewijs, terugvinden.

Inschrijvingsbewijs

Binnen je studentendossier kan je een document downloaden dat het bewijs vormt van jouw inschrijving.

Je kiest binnen je studentendossier > studentensecretariaat > formulieren/attesten/overeenkomsten voor:

  • attest van inschrijving(en) of,
  • attest van inschrijving(en) en studiegeld en,
  • toetredingsovereenkomst(en).

De documenten worden als een pdf gedownload.

Studentensecretariaat

Tussenkomst studiekost

Studentenvoorzieningen

Ook in je studentendossier kan je de documenten downloaden die je nodig hebt voor allerlei financiële aanvragen. Hieronder valt de aanvraag van een studietoelage, de aanvraag van de tussenkomst van UHasselt in jouw studiekosten of de aanvraag voor een gespreide betaling van jouw laptop.

Je kan de documenten downloaden binnen je studentendossier > studentenvoorzieningen > formulieren.

Tussenkomst openbaar vervoer

Studentenvoorzieningen

De dienst studentenvoorzieningen van UHasselt ondersteunt je als je met de fiets of het openbaar vervoer naar de campus komt.

  • Met de trein: alle studenten krijgen een tussenkomst van 50% voor een treinabonnement (2de klasse) van 3 of 12 maanden voor het traject van de woonplaats tot UHasselt.
  • Met de bus: je kan kiezen voor een campuspas waarbij je zelf € 20 bijdraagt en ongelimiteerd kan reizen tussen de campus in Diepenbeek en campus Hasselt. Ook wanneer je een abonnement van 3 of 12 maanden hebt, kan je een financiële tussenkomst van 50% aanvragen.
  • Fiets: bij VEDO kan je voor 25 euro per academiejaar een fiets huren, na betalen van een waarborg.
  • Kothopper: op zondagavond brengt de Kothopper van De Lijn je tussen 18u30 en 00u30 naar je kot. Meer info over de Kothopper kan je hier terugvinden.

Dit in een notendop. Kom via deze link te weten wat je moet doen om de aanvraag correct in te dienen en wat de verschillende voorwaarden zijn.

Je kan de documenten downloaden binnen je studentendossier > studentenvoorzieningen > formulieren.

Lichamelijk ongeval

Studentenvoorzieningen

Wanneer je een ongeval met lichamelijk letsel oploopt op de campus, of op weg van en naar de campus, moet je ook enkele formulieren (laten) invullen. Wat je dan met deze formulieren doet lees je hieronder.

Stap 1: downloaden en invullen van het aangifteformulier

Je kiest binnen je studentendossier > studentensecretariaat > formulieren/attesten/overeenkomsten voor:

  • aangifteformulier lichamelijke ongevallen of,
  • aangifteformulier ongeval - stage.

Dit document laat je door de behandelende arts invullen. Een gedeelte van het formulier moet je ook zelf invullen (o.a. met de info over je verzekeringsmaatschappij). Intussen bewaar je ook alle rekeningen! 

Stap 2: het attest bezorgen aan de studentenadministratie

Het ingevuld aangifteformulier bezorg je zo vlug mogelijk aan de studentenadministratie. Dit kan aan de balie in campus Hasselt of campus Diepenbeek. Raadpleeg hier de openingsuren.

Stap 3: dossieropening bij AXA door UHasselt

UHasselt maakt je aangifte over aan AXA. Je wordt door de verzekering op de hoogte gebracht wanneer het dossier geopend is.

Stap 4: overdracht van de rekeningen door jou aan AXA

Je bewaart alle rekeningen en maakt deze, met vermelding van je dossiernummer, zelf over aan de verzekeringsmaatschappij AXA. Voor behandelingen waar een tussenkomst van het ziekenfonds nodig is, moet je deze eerst aanvragen. Je krijgt dan een attest van het ziekenfonds met het saldo dat je zelf moet betalen en kan aangeven aan de verzekering.

Andere aanvragen

Culturele uitstappen

Wist je dat de dienst Studentenvoorzieningen ook tussenkomt in culturele uitstappen?

Je kan als student 50% van de betaalde inkomprijs aanvragen voor alle culturele activiteiten van o.a. de Muziekodroom, het Nieuwstedelijk en het CCHA in Hasselt. Dit met een maximum van € 30 per academiejaar. Mooi meegenomen, toch? Meer informatie vind je op de cultuurpagina.

Uitleenlaptop

Wanneer je je in een uitzonderlijke en tijdelijke situatie bevindt, kan je de leenlaptop voor een bepaalde duur van UHasselt aanvragen.

Je kan de documenten downloaden binnen je studentendossier > studentenvoorzieningen > formulieren.