Bachelor en master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Waarom revalidatiewetenschappen en kinesitherapie studeren aan UHasselt?

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je leert je kennis toepassen.
 • Bij ons mag je praten in de les!
 • Je gaat vanaf het eerste jaar aan de slag met opdrachten en problemen, en dat in kleine groepen. Zo kan je je kennis omzetten in de praktijk.
 • Je competenties worden sterk ontwikkeld: timemanagement, selfmanagement, efficiënt samenwerken, communicatie,...
 • Je volgt diverse stages.
 • 4 periodes van telkens 10 weken, na elke periode heb je examens. Zo bijt je je vast in de leerstof, verdeel je de werkdruk en krijg je snel feedback.
Download de brochure
1718 RWS 2018.05.16 SHOOT18 Kine LR 01 (1)

Hoe ziet de opleiding eruit?

Geen klassieke vakken meer

De opleiding is gebaseerd op geïntegreerde opleidingsonderdelen. Dat wil zeggen dat er geen klassieke "vakken" meer bestaan, maar dat een bepaald onderwerp vanuit verschillende disciplines wordt benaderd in een leerpad. Hierbij wordt uitgegaan van begeleide zelfstudie. Het leerpad start met een inleidend hoorcollege. Daarna studeer je zelfstandig verder, aan de hand van opdrachten die je dient voor te bereiden. Je kan ook een digitaal platform raadplegen dat je doorheen het leerpad gidst. Zo heb je zowel de praktische als inhoudelijke informatie op één overzichtelijke plek. Deze voorbereiding, én jouw vragen over het onderwerp, worden daarna behandeld in een werkzitting of practicum voor kleine groepen, of een responsiecollege voor een grote groep.

Je past je kennis meteen toe

Vanaf het begin dompelen we je onder in kinesiologie, fysiologie en anatomie zodat jij alles te weten komt over het bewegingsapparaat. Deze theoretische kennis leer je onmiddellijk toepassen in klinisch-therapeutische vaardigheden. Zo leer je simultaan de nodige praktijkvaardigheden en dit in kleine groepjes onder begeleiding. Door samen met je medestudenten via casussen oplossingen te zoeken voor kinesitherapeutische problemen, leer je zowel zelfstandig werken als samenwerken.

Je helpt mensen te verbeteren

Vaardigheden zoals communicatie, ethisch handelen, multidisciplinair samenwerken en het coachen van mensen naar een gezondere levensstijl worden al vanaf de start benadrukt. Ook zal je aangeleerd worden steeds wetenschappelijk onderbouwd te handelen. Door deze vaardigheden te combineren met de opgedane theoretische en praktische kennis, word je die professionele, multidisciplinaire kinesitherapeut die iedereen zoekt!

Verschillende stagevormen

 • Klinische stages nemen een belangrijke plaats in binnen je opleiding.
 • Je maakt tijdens de bacheloropleiding kennis met het werkveld via reallifecases en diverse kijkstages.
 • Tijdens het eerste masterjaar proef je van stages in de verschillende subdomeinen die uitmonden in de afstudeerrichtingen.
 • In je tweede masterjaar maak je een keuze tussen deze domeinen en specialiseer je je door een verdiepingsstage.
 • Om je  wetenschappelijke inzichten uit te bouwen, volg je in je masteropleiding een wetenschappelijke stage.
 • Je voert zelf een experiment uit dat resulteert in een masterproef.

1 academiejaar = 4 periodes

 • Het academiejaar is opgesplitst in 4 periodes of 'kwartielen'.
 • Elk kwartiel duurt 10 weken (inclusief examens).
 • Je krijg telkens een beperkt aantal vakken, zodat je intensief met deze leerstof aan de slag kan.
 • Op het einde van elk kwartiel leg je examens af.
 • Zo spreid je de werkdruk en krijg je snel feedback.

Bachelor

 • In het eerste bachelorjaar maak je kennis met het gezonde functioneren van het menselijk lichaam.
 • In het tweede bachelorjaar leer je meer over functioneringsproblemen.
 • In het derde jaar neem je het revaliderende aspect onder de loep.

Ieder academiejaar is opgedeeld in 4 kwartielen van 10 weken waarbinnen je thematisch onderwijs ervaart. Dit betekent concreet dat je geïntegreerde lesinhouden uit verschillende disciplines (anatomie, fysiologie, biochemie, …) aangeleerd krijgt rond 1 thema. Op deze manier leer je al van bij de start geïntegreerd en toegepast denken. Tevens krijg je reeds snel feedback op je studievoortgang.

Bekijk hieronder de opleidingstabel. Wil je meer gedetailleerde informatie? Dan kan je in de studiegids terecht.

Het kwartielsysteem zorgt ervoor dat je als student zeer snel feedback krijgt.
Eva Taverna, alumna

Master

In het eerste masterjaar verdiep en verbreed je je kennis door het volgen van keuzevakken en wetenschappelijke en klinische stages binnen de verschillende domeinen van de kinesitherapie.

In je tweede masterjaar kies je uit één van onderstaande vier afstudeerrichtingen en zijn vakken en stages vooral gericht op dit domein.

Tussen de stageperiodes worden terugkomweken georganiseerd waarin tijd wordt gemaakt voor reflectie en casuïstiek samen met docenten en kinesitherapeuten uit het werkveld op een wetenschappelijk onderbouwde manier wordt besproken.

Programma

Eerste masterjaar

Tweede masterjaar

Afstudeerrichtingen

Musculoskeletale revalidatie

In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in het onderzoek en de behandeling van patiënten met complexe musculoskeletale aandoeningen.

Je maakt hier zowel kennis met aspecten van de manuele en sportkinesitherapie als met de nieuwste procedures uit de traumatologie, orthopedie, reumatologie en sportgeneeskunde. Ook het emotionele en sociale aspect van chronische musculoskeletale aandoeningen krijgt je aandacht, om zo na vijf jaar als volleerd MSK-kinesitherapeut te denken en te handelen!

Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met KU Leuven.

Neurologische revalidatie

In deze afstudeerrichting verwerf je gevorderde inzichten in de revalidatie van diverse neurologische aandoeningen. Je verdiept je zowel in gespecialiseerde kennis met betrekking tot onder meer de neuroanatomie en -fysiologie als in de nieuwste behandelingsconcepten voor neurologische aandoeningen. Daarnaast is er onder meer aandacht voor specifieke topics als revalidatietechnologie (technische innovaties en evidentie) en incontinentieproblematieken.

Deze verworven gespecialiseerde kennis stelt je in staat om zowel klinisch onderzoek uit te voeren als adequate behandelingsprogramma’s op te stellen.

Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met VUB, UAntwerpen en KU Leuven.

Revalidatie bij kinderen

In deze afstudeerrichting verwerf je inzichten in het onderzoek en de behandeling van kinderen en jongeren met problemen in het bewegend functioneren. Zo specialiseer je je onder meer verder in ontwikkelingsstoornissen en milde en ernstige motorische aandoeningen.

De revalidatie van deze kinderen omvat vaak een leeftijdsspecifieke en multidisciplinaire benadering, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Je studeert af als pediatrisch kinesitherapeut met kennis van het klinische redeneren en het opstellen van revalidatieprogramma’s.

Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met KU Leuven.

Revalidatie bij inwendige aandoeningen

In deze afstudeerrichting ga je je verder verdiepen in de revalidatie van cardiovasculaire, pulmonale en metabole ziektebeelden. Onze huidige maatschappij wordt immers steeds meer geconfronteerd met ziektebeelden zoals obesitas, diabetes, cardiovasculaire ziekten… Binnen dit domein speelt ook de kennis van de inwendige geneeskunde (cardiologie, pneumologie…) een rol.

Na het voltooien van deze opleiding kun je zowel theoretisch als praktisch effectieve revalidatieprogramma’s uitwerken voor deze patiënten.

Deze afstudeerrichting wordt georganiseerd in samenwerking met VUB, UGent , UAntwerpen en KU Leuven.

Voor wie

Je profiel

 • Je bent geïnteresseerd in het menselijk lichaam en hoe dit functioneert
 • Je werkt graag samen met mensen en bent een sociaal persoon
 • Je vindt een goede lichamelijke gezondheid belangrijk, maar sport is niet je hoofdinteresse
 • Je bent een doe-persoon en zet dan ook graag opgedane theoretische kennis om in de praktijk
 • Je bent creatief en steeds op zoek naar manieren om mensen te helpen
 • Je bent kritisch ingesteld en leergierig

Voorkennis voor de bachelor

 • Het is aangewezen om een voorkennis van minimum 4u wiskunde en 5u wetenschappen in het laatste jaar van het secundair onderwijs te hebben.
 • Er wordt geen toelatingsexamen verplicht.
 • Je bent niet verplicht om voorbereidende cursussen te doen, maar heb je onvoldoende uren wetenschappen genoten in het secundair onderwijs? Neem dan zeker een kijkje bij de septembercursussen!

Toelatingsvoorwaarden voor de master

Je kan rechtstreeks instromen:

 • met een academisch bachelordiploma in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Je kan instromen via een voorbereidingsprogramma:

 • met een academische bachelor/master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

Je kan alle informatie over de toelatingsvoorwaarden terugvinden in de studiegids.

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

Naast het contactonderwijs werk je aan leerpaden/casussen in groep of individueel en studeer je thuis, op kot, in studielokalen of in de bibliotheek.

Hoe verloopt een academiejaar?

 • Het academiejaar start in september 2024.
 • De verplichte introductiedag gaat door voorafgaand aan de start.

In de facultaire academische kalender vind je de belangrijke data terug van het academiejaar. Je kan er terecht voor onder andere de data van de introductiedagen, voor de start van de lessen, het begin en het einde van de verschillende onderwijs- en examenperiodes en de vakantieperiodes.

Waar heb je les?

 • Lessen gaan hoofdzakelijk door op de Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Occasioneel les op de Campus Hasselt
 • Hasselt ligt op zo'n 20min. fietsen van Diepenbeek

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie

Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

De tijd van de ‘klassieke’ masserende kinesitherapeut is voorbij. Vandaag is een kinesitherapeut een revalidatiespecialist die een brede paramedische opleiding heeft gekregen met tal van behandelingstechnieken en kennis over hoogtechnologische revalidatieapparatuur. Met andere woorden: een specialist in zijn vakgebied. En naar die specialisten is er op het werkveld momenteel grote vraag. De mogelijkheden voor een gediplomeerde en professionele kinesitherapeut zijn in deze context dan ook zeer divers.

* Voor het uitoefenen van je job in een zelfstandig statuut dien je een RIZIV-nummer aan te vragen.

Beroepskeuzes

Kinesitherapeut binnen:
- een zelfstandige praktijk*
- een revalidatiecentrum
- een ziekenhuis

Verder zijn er ook jobmogelijkheden binnen:
- de sportwereld
- het (buitengewoon) onderwijs
- bedrijven actief in de revalidatiesector
- revalidatie-onderzoek

Meer weten wat onze alumni doen na hun studie? Dan kan je terecht op deze pagina van de alumniwerking.

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen

Wil je na deze opleiding anderen prikkelen vanuit jouw passie voor gezondheidswetenschappen?

Wil je een boeiende, uitdagende loopbaan in het onderwijs of de educatieve sector?

Dan is de educatieve masteropleiding in de gezondheidswetenschappen vast iets voor jou! Bekijk hier alle informatie!

Educatieve Master (1)

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag...

 • Maak kennis met de campus.
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt.
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies.
 • Kijk de handboeken in.
 • Spreek met studenten en docenten.
 • Schrijf je in voor de opleiding.
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024 14u tot 17u30 Campus Diepenbeek & campus Hasselt

... of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

22 03 12 Infodag 01
04 jul

Infodag, 4 juli

04 juli 2024
14:00
Campus Diepenbeek én campus Hasselt


Vragen?

Ine Hanssen

Functie
Stafmedewerker Onderwijs

FAQ

Hier kan je al terecht voor de algemene vragen. Voor specifieke vragen, neem je best contact op met Ine Hanssen.

 • Blader door de veelgestelde vragen.

Belangrijke info:

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209