Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Biologie


Biologie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR BIOLOGIE: STUDIEPROGRAMMA


*Studenten die kiezen voor de optie vrije keuze nemen vakken op uit het keuze- en verbredingspakket tot ze aan een studiejaar van minimaal 60 studiepunten komen.

Keuzeopleidingsonderdelen biologie

- Cladisme: theorie en praktijk
- Mediterrane veldstage
- Topics in pathologie
- Immunologie
- Bodemkunde
- Biodiversity exploration
- Studium generale
- Cellulaire toxicologie
- Moleculaire ecologie
- Moleculaire celbiologie 
- Moleculaire genetica
- Moleculaire ontwikkelingsbiologie 
- Natuurbeheer
- Capita selecta natuurbehoud in ontwikkelingslanden 

Verbredingsopleidingsonderdelen

- Biochemische paden
- Structuur en reactiviteit van organische verbindingen
- Bio-indicatoren
- Geografische informatiesystemen (GIS)
- Environmental Epidemiology
- Project +
- Ethische vragen in biomedisch onderzoek
- Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie
- Noord-Zuid
- Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica
- Engelstalige zomerschool

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de inschrijvingen.