Logo UHasselt

menu

Studiedagen faculteit Rechten


Studiedagen faculteit Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

THEMAREEKS CONFLICTPREVENTIE

Onder leiding van Prof. dr. Eric Lancksweerdt en mevr. Hilde Gaublomme organiseert de Faculteit Rechten van UHasselt in het voorjaar van 2022 een themareeks rond conflictpreventie.

Met deze interactieve sessies in kleine groep willen we praktische inzichten brengen in een complexe samenleving om conflicten anders aan te pakken en te komen tot snellere en duurzamere oplossingen. Dit door meer betrokkenheid en beslissingskracht bij de partijen te leggen en met een focus op duidelijke en open communicatie.

Actuele topics en inzichten worden gebracht door specialisten in elk thema. Cases worden in groep opgelost, besproken en afgerond met praktische inzichten om mee aan de slag te gaan.


Doelgroep

We richten ons met deze themareeks tot experten (accountants, revisoren, bankiers, notarissen, vermogensbeheerders, syndici, advocaten, bemiddelaars, …) die beroepshalve met deze materies in aanraking komen en een steentje willen bijdragen aan conflictpreventie door in te zetten op:

  • vernieuwende inzichten en methodieken
  • verdiepende reflectie met hun cliënten
  • heldere communicatie en afspraken
  • samenwerking met andere beroepsgroepen


Programma

 

Erkenning

Volgende accreditaties zijn in aanvraag:

  • Orde van Vlaamse Balies
  • Nationale kamer van notarissen
  • IGO
  • ITAA
  • Federale bemiddelingscommissie
  • BIV


Locatie

Universiteit Hasselt, Campus Hasselt - Oude gevangenis