Studienamiddag 'Actuele ontwikkelingen in het personen- en familierecht en de familiale geschillenoplossing'

Studienamiddag • 3,5 uur • Nederlandstalig


Het personen- en familierecht en de familiale geschillenoplossing evolueren razendsnel. Tijdens deze studienamiddag besteden we aandacht aan de recentste ontwikkelingen.

Het eerste deel van de studienamiddag is gewijd aan de “Trajectkeuzebegeleiding” (aanvankelijk “Trajectbemiddeling” genoemd). Deze is erop gericht de partijen informatie te verschaffen over de verschillende oplossingstrajecten voor hun conflict. Zij wordt al geruime tijd georganiseerd in de familierechtbanken van Hasselt en Tongeren, en sedert kort ook in Leuven. Universiteit Hasselt onderzocht aan de hand van diepte-interviews en een enquête hoe burgers en professionele actoren (magistraten, advocaten en trajectkeuzebegeleiders) deze trajectkeuzebegeleiding ervaren. De resultaten van het onderzoek worden voor de pauze gepresenteerd. Verder wordt de trajectbemiddeling in Leuven toegelicht.

Na de pauze gaat eerst aandacht uit naar het gebruiksvriendelijk overbrengen van juridische informatie, ook gekend als legal design. Daarna volgen twee lezingen, respectievelijk gewijd aan actuele ontwikkelingen in het personenrecht en actuele ontwikkelingen in het familierecht.

We sluiten af met een panelgesprek over de trajectkeuzebegeleiding.

UHasselt corporate

Datum en tijdstip

Deze studienamiddag gaat door op donderdag 1 december van 13.30 tot 17.10 uur.

Programma

Tijdstip

Thema

13u30-13u35

Verwelkoming door prof. dr. Charlotte Declerck

13u35-14u05

“Trajectkeuzebegeleiding rechtbank Limburg - verslag diepte-interviews bij professionals” door prof. dr. Eric Lancksweerdt, Hoofddocent UHasselt en UGent

Tijdens deze lezing wordt het eerste deel voorgesteld van de resultaten van een empirisch onderzoek over trajectkeuzebegeleiding bij de rechtbank Limburg. De bevindingen van diepte-interviews bij magistraten, advocaten en trajectbemiddelaars worden toegelicht.

14u05-14u35

“Trajectkeuzebegeleiding rechtbank Limburg - verslag enquêtes bij rechtzoekenden” door Amber Jans, Student-onderzoeker UHasselt 

Tijdens deze lezing wordt het tweede deel voorgesteld van de resultaten van een empirisch onderzoek over trajectkeuzebegeleiding bij de rechtbank Limburg. De bevindingen van de enquêtes bij rechtzoekenden worden toegelicht.

14u35-14u50

"Trajectbemiddeling in Leuven: behoefte, aanleiding, aanpak." door Nadia Michiels, Advocaat, praktijkassistent UHasselt

Sedert april 2021 werd op initiatief van het Forum Bemiddeling Leuven trajectbemiddeling ingevoerd bij de Familierechtbank te Leuven en sedertdien is de online trajectbemiddeling er een feit. De website www.trajectbemiddelingleuven.be zag het levenslicht. Het gerechtelijk arrondissement Leuven is daarmee de enige regio die online gesprekken organiseert. Een zeer inspirerend initiatief dat nader wordt toegelicht en dat samen met de best practices van andere lokale initiatieven zou kunnen verruimen naar een uniform systeem.

14u50-15u20

Pauze

15u20-15u40

"Legal design praktisch toegepast in het personen- en familierecht " door Dominique Meert, Legal Designer en Knowledge Management Innovator

Tijdens deze lezing wordt toegelicht hoe legal design het personen- en familierecht toegankelijker kan maken voor de rechtszoekenden. Legal design helpt je om juridische informatie gebruiksvriendelijker te maken door actueel juridisch taalgebruik en het gebruik van visuele elementen. Het resultaat is een heldere, visueel aantrekkelijke en toch juridisch precieze boodschap.

15u40-16u00

“Actuele ontwikkelingen in het personenrecht” door prof. dr. Tim Wuyts, Docent UHasselt en gastprofessor VUB 

Tijdens deze lezing wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste tendensen in de wetgeving en de rechtspraak m.b.t. de juridische staat en de bekwaamheid van de persoon. Komen o.m. aan bod: de naamgeving, het geslacht, de verbetering van akten van de burgerlijke stand en de bekwaamheid van minder- en meerderjarigen.

16u00-16u20

"Actuele ontwikkelingen in het familierecht" door prof. dr. Charlotte Declerck, Hoofddocent UHasselt

Tijdens deze lezing worden actuele onderwerpen uit het familierecht belicht aan de hand van recente rechtspraak en rechtsleer.

16u20-17u10

Panelgesprek over de trajectkeuzebegeleiding met mogelijkheid tot vraagstelling vanuit het publiek.

Panel:

  • Nathalie Deboosere - referendaris bij de Familierechtbank NL REA Brussel
  • Nadia Michiels - Advocaat, praktijkassistent UHasselt
  • Elisabeth Raskin - Afdelingsvoorzitter Rechtbank eerste Aanleg Limburg, Afdeling Tongeren
  • Michaël Warson - Advocaat en Voorzitter ADR-commissie balie Limburg


Moderator: Eric Lancksweerdt, Hoofddocent UHasselt en UGent

Locatie

Gerechtsgebouw Hasselt

Parklaan 25

3500 Hasselt

Accreditatie

Volgende erkenningen werden aangevraagd:

  • Orde van Vlaamse Balies
  • Federale bemiddelingscommissie
  • IGO. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding komt alleen tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

Inschrijvingsgeld & subsidies

De deelnameprijs bedraagt € 120 excl. BTW (€ 145,2 incl. BTW).
Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O215745.

Inbegrepen in de prijs zijn:

  • Het boek "Empirisch onderzoek in het familierecht uitgelicht" door Charlotte Declerck, Eric Lancksweerdt, Tim Wuyts, uitgegeven bij KnopsPublishing
  • Digitale hand-outs van de presentaties (indien van toepassing)
  • Pauze met frisdrank, koffie, thee, Limburgse vlaai

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze studienamiddag werden afgesloten.