School voor Educatieve Studies

Aan de School voor Educatieve Studies van de Universiteit Hasselt worden studenten gevormd tot innovatieve en diverse onderwijsprofessionals.

SHOOT SES LR 60 SHOOT SES LR 60
SHOOT SES LR 55 (1)

Opleiding

Educatieve masters

Er zijn 2 manieren om in te stromen in een educatieve master:

 • Na het behalen van een masterdiploma. Je volgt dan het verkorte traject.
 • Na het behalen van een academische bachelor. Je volgt dan het volledige traject.

Praktijk staat in de educatieve master centraal. Vanaf het begin kom je in aanraking met de onderwijspraktijk. Je maakt ook kennis met de diverse taken van het lerarenberoep en je doet praktijkervaring op bij diverse doelgroepen in diverse educatieve contexten.

Master in het basisonderwijs

Je kan instromen in deze master na het behalen van een diploma:

 • Educatieve bachelor voor lager onderwijs
 • Educatieve bachelor voor kleuteronderwijs

Iedereen met een diploma educatieve bachelor voor lager onderwijs of kleuteronderwijs kan vanaf academiejaar 2024-2025 inschrijven in het schakelprogramma voor deze masteropleiding. Ook voor wie al lesgeeft!

Vanaf het academiejaar 2025-2026 kan je vervolgens inschrijven in de master in het basisonderwijs.

SHOOT SES LR 50

Onderzoek

U-RISE is de onderzoeksgroep van de School voor Educatieve Studies en staat voor UHasselt Research on Innovative and Society-engaged Education. Onze onderzoeksgroep doet onderzoek naar onderwijs met de focus op 'sustainable', 'innovation', 'inclusive' en 'civic'.

Ons onderzoek wordt opgesplitst in volgende 3 luiken:

 • Pedagogical & didactic research
 • Subject-specific didactical research
 • Policy-informing education research
SHOOT SES LR 09

Samenwerken

Wil jij toekomstige leraren begeleiden bij het creëren van krachtige leeromgevingen tijdens stages, bij het opzetten van creatieve projecten en bij het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Ga dan een samenwerking aan met de educatieve masteropleidingen van UHasselt!

Meer info
SHOOT18 Fysica LR 18

Educatieve werking

De Interfacultaire School voor Educatieve Studies hecht veel belang aan haar contacten met het secundair onderwijs. Via de educatieve werking worden er stabiele en duurzame relaties met leerkrachten uit secundaire scholen opgebouwd.

De educatieve medewerkers biologie, chemie, economie, fysica, wiskunde en technologie & informatica fungeren elk binnen hun vakgebied als contactpersoon voor leerkrachten uit de tweede en derde graad. Daarnaast werken zij nascholingen voor leerkrachten alsook leerlingenactiviteiten uit. Dit doen ze zowel binnen hun eigen discipline als vakoverschrijdend en multidisciplinair. Tot slot bieden ze een antwoord op diverse ondersteuningsvragen van leerkrachten. Op die manier slaan zij de brug tussen de verschillende opleidingen en faculteiten van UHasselt enerzijds, en het secundair onderwijs anderzijds.

Uit welk team bestaat de educatieve werking?

 • Charlotte Adriaensens, educatieve medewerker economie & recht
 • Ilse Engelen, educatieve medewerker fysica
 • Kristel Heerwegh, educatieve medewerker chemie
 • Jurgen Nijs, educatieve medewerker informatica & technologie
 • Hanne Vercampt, educatieve medewerker biologie
 • Machteld Verhenne, educatieve medewerker wiskunde
Bekijk het aanbod
Locatie

Wetenschapspark 24

3590 Diepenbeek