School voor Educatieve Studies

Aan de School voor Educatieve Studies van de Universiteit Hasselt worden studenten gevormd tot innovatieve en diverse leerkrachten. Studenten komen er vanaf de eerste weken in contact met de praktijk zodat ze een succesvolle job in het onderwijs kunnen te pakken krijgen.

SHOOT SES LR 60 SHOOT SES LR 60
SHOOT SES LR 55 (1)

Opleiding

Er zijn 2 manieren om in te stromen in een educatieve master:

  • Na het behalen van een masterdiploma. Je volgt dan het verkorte traject.
  • Na het behalen van een academische bachelor. Je volgt dan het volledige traject.

Praktijk staat in de educatieve master centraal. Vanaf het begin kom je in aanraking met de onderwijspraktijk. Je maakt ook kennis met de diverse taken van het lerarenberoep en je doet praktijkervaring op bij diverse doelgroepen in diverse educatieve contexten.

De opleiding educatieve master wordt gekenmerkt door:

  • Het opleidingsprofiel dat uitgaat van drie pijlers (leraar gericht op), drie perspectieven (leraar werkt met) en drie expertises (leraar met expertise in), onderling met elkaar verbonden.

Pijlers educatieve master

  • Een ‘teach as you preach’ principe waarbij we gericht zijn op het leren en de ontwikkeling van de educatieve master studenten, met een focus op diversiteit en hun talenten, en gekenmerkt door een innovatieve en co-creatieve aanpak.
  • De flexibiliteit waardoor de studenten deze opleiding makkelijk kunnen combineren met werk, een gezin... De 60 studiepunten van het deel leraarschap worden volgens de noden van de student georganiseerd. De lessen gaan 's avonds door (maandag en woensdag). Studenten kunnen ervoor kiezen om de opleiding 'flex' te volgen.

Onze educatieve masters

SHOOT SES LR 50

Onderzoek

U-RISE is de onderzoeksgroep van de School voor Educatieve Studies. Onze onderzoeksgroep doet onderzoek naar onderwijs met de focus op 'sustainable', 'innovation', 'inclusive' en 'civic'.

Ons onderzoek wordt opgesplitst in volgende 3 luiken:

  • Pedagogical & didactic research
  • Subject-specific didactical research
  • Policy-informing education research
SHOOT18 Fysica LR 18

Educatieve werking

De Interfacultaire School voor Educatieve Studies hecht veel belang aan haar contacten met het secundair onderwijs. Via de educatieve werking worden er stabiele en duurzame relaties met leerkrachten uit secundaire scholen opgebouwd.

De educatieve medewerkers biologie, chemie, economie, fysica, wiskunde en technologie & informatica fungeren elk binnen hun vakgebied als contactpersoon voor leerkrachten uit de tweede en derde graad. Daarnaast werken zij nascholingen voor leerkrachten alsook leerlingenactiviteiten uit. Dit doen ze zowel binnen hun eigen discipline als vakoverschrijdend en multidisciplinair. Tot slot bieden ze een antwoord op diverse ondersteuningsvragen van leerkrachten. Op die manier slaan zij de brug tussen de verschillende opleidingen en faculteiten van UHasselt enerzijds, en het secundair onderwijs anderzijds.

SHOOT SES LR 09

Samenwerken

Wil jij toekomstige leraren begeleiden bij het creëren van krachtige leeromgevingen tijdens stages, bij het opzetten van creatieve projecten en bij het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek? Ga dan een samenwerking aan met de educatieve masteropleidingen van UHasselt!

Meer info

Contact

Locatie

Wetenschapspark 24

3590 Diepenbeek