Inzicht verwerven

Meer inzicht krijgen in je leerstof? Dat doe je door de leerstof diepgaand te verwerken.
Onderstaande technieken kunnen je hierbij helpen.

Zoek de rode draad: structureer

Haal de grote lijnen, de structuur, uit je leerstof en schrijf/teken deze neer.
Dit overzicht is je eerste stap naar meer inzicht.

Tip
Leg je handboek, slides, notities van één vak naast elkaar en probeer hiervan één inhoudstafel te maken.

Meer weten over hoe je kan structureren?

Zoek verbanden: relateer

Verdiep je kennis door verbanden te zoeken tussen de hoorcolleges en je handboek, tussen verschillende hoofdstukken of vakken, tussen je leerstof en de actualiteit, …

Dring door tot de kern: analyseer

Ga niet te snel over je leerstof, maar sta er voldoende bij stil en denk na.
Analyseer de leerstof stap voor stap.

Hoe kan je dat doen?

Leg uit

Leg elke theorie, oefening, formule, … stap voor stap uit aan jezelf (of aan iemand anders), bijvoorbeeld met de Feynman-techniek.

Stel vragen aan jezelf

  • ‘Waarom is dat zo?’
  • ‘Is dat altijd zo?’
  • 'Zijn er uitzonderingen/overeenkomsten?'

Kritische vragen stellen over de leerstof en ze vervolgens zélf proberen te beantwoorden, ook wel ‘elaboration’ genoemd, verdiept je inzicht.

Concretiseer en pas toe

Door je leerstof concreter te maken, begrijp én onthoud je ze beter.
Dus pas je leerstof toe: zoek voorbeelden en maak oefeningen.

Zoek eigen voorbeelden

Ga op zoek naar voorbeelden uit je dagelijks leven, de actualiteit, … en link deze aan de leerstof.
Concrete informatie kunnen we beter en gemakkelijker onthouden.

Maak zélf oefeningen

Probeer zelfstandig tot een oplossing te komen, op het examen sta je er immers ook alleen voor! Dus: oplossingen wegleggen, en niet spieken!

Transformeer

Probeer je schriftelijke leerstof visueel voor te stellen (maak een tekening of schema) en beschrijf figuren uit je leerstof in je eigen woorden.
Dit noemt ‘dual coding’. Zo gebruik je jouw twee hersenhelften en leer je beter!

Wist je dat het gebruik van beelden ook een positief effect heeft op je geheugen?

Daag jezelf uit!

Je leert pas als je jezelf uitdaagt, dus wees niet te snel tevreden en durf het jezelf moeilijk te maken.

Wat te doen met ‘tekstvakken’?

Varieer

Doorloop het studieproces stap voor stap zoals hierboven beschreven en pas diverse actieve studietechnieken toe.

Inzicht is cruciaal

  • Leer niet enkel vanbuiten
  • Blijf kritisch
  • Stel jezelf vragen
  • Zoek naar verbanden

Met andere woorden: verwerk je leerstof op een actieve manier (filmpje, 1’)

Hoe pak ik vakken aan met veel oefeningen?

Focus op inzicht

Memoriseer je formules en bewijzen, maar focus je verder vooral op inzicht en het kunnen toepassen van je leerstof.

Oefenen, oefenen, oefenen

Je oefeningen begrijpen is niet voldoende, je kan pas slagen op je examen als je ook zélf nieuwe oefeningen kan oplossen.
Oefenen, oefenen, oefenen … met steeds nieuwe oefeningen van oplopende moeilijkheidsgraad is dus de boodschap!