BOF-programma's

Bijzonder onderzoeksfonds

Het Bijzonder Onderzoeksfonds, kortweg BOF, is een onderzoekskrediet dat de Vlaamse Overheid jaarlijks toekent aan universiteiten. Het krediet wordt onder de verschillende Vlaamse universiteiten verdeeld op basis van een competitief systeem. Deze BOF-middelen worden toegekend via project- of mandaatfinanciering  voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie is terug te vinden op de Engelstalige website.