Horizon Europe

Horizon Europe

Horizon Europe is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Het loopt van 2021 tot 2027, met een budget van €95,5 miljard. Het volgt het Horizon 2020 programma op. Het programma faciliteert de samenwerking en versterkt het effect van onderzoek en innovatie op de ontwikkeling, ondersteuning en uitvoering van EU-beleid en het aanpakken van mondiale uitdagingen.

Alle calls voor Horizon Europe zijn te vinden op het Funding & Tender portaal van de Europese Commissie.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be

Europese Onderzoeksraad (ERC)

De ERC biedt subsidies aan excellente individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend, high-gain/high-risk onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. Er zijn 5 verschillende soorten ERC beurzen:

 • Starting grants: voor onderzoekers met 2-7* jaar ervaring sinds het behalen van hun doctoraat.
 • Consolidator grants: voor onderzoekers met 7-12* jaar ervaring sinds het behalen van hun doctoraat.
 • Advanced grants: voor onderzoekers met minimaal 10 jaar ervaring sinds het behalen van hun doctoraat.
 • Proof of Concept grants: enkel voor onderzoekers die eerder een andere ERC-beurs behaald hebben. Deze beurs dient om ideeën uit het eerdere ERC-project verder uit te werken.
 • Synergy grants: voor samenwerkingen tussen 2 tot 4 PIs om aan een ambitieus onderzoeksprobleem te werken.

*deze periodes kunnen worden verlengd in het geval van zwangerschaps-, ouderschaps- en/of ziekteverlof.

Meer informatie?
Website ERC
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Annelies Stockmans
UHasselt intranet

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Bij MSCA ligt de nadruk op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.

Meer informatie?
Website MSCA
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
UHasselt intranet

Onderzoeksinfrastructuren

Dit onderdeel dient ter ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Meer informatie?
Website Onderzoeksinfrastructuren
Contactpersoon UHasselt: Ilse Das
UHasselt intranet

Clusters

De clusters zijn één van de grootste onderdelen van Horizon Europe. Binnen deze 6 groepen van onderwerpen worden veel calls gepubliceerd.

 • Cluster 1: Gezondheid
 • Cluster 2: Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Cluster 3: Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Cluster 4: Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Cluster 5: Klimaat, energie en mobiliteit
 • Cluster 6: Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Dennis Vanden Auweele

Innovatief Europa: EIC, Innovatie-ecosystemen en EIT

De drie onderdelen binnen Innovatief Europa zijn:

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Dennis Vanden Auweele

Missies

De missies zijn een nieuw onderdeel binnen Horizon Europe. Het idee is de effectiviteit van onderzoek en innovatie te verhogen, door duidelijk geformuleerde missies na te streven. Deze missies zijn:

 • Adaptation to Climate Change mission
 • Cancer mission
 • Restore our Oceans and Waters mission
 • Climate-neutral and Smart Cities mission
 • Soil deal for Europe mission

Meer informatie?
Website Missies
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Dennis Vanden Auweele

Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

Dit horizontale onderdeel van Horizon Europe bestaat uit twee delen.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Dennis Vanden Auweele

Andere Europese programma's

Hoewel Horizon Europe bij uitstek het Europese programma is voor onderzoek en innovatie, zijn er nog andere Europese programma’s die relevant kunnen zijn voor onderzoekers.

Ook calls van deze programma’s zijn te vinden op het Funding & Tender portaal.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Contactpersoon UHasselt: Dennis Vanden Auweele

Voor minder gekende Europese financieringsprogramma's kunt u de VLEVA EU subsidiegids raadplegen. De Vleva subsidiegids biedt u informatie over de doelstellingen van elk subsidieprogramma, de doelgroep en het programmabudget. U kunt ook alle openstaande Europese subsidieoproepen ontdekken op de VLEVA-EU-subsidiewijzer.