Federaal wetenschapsbeleid Belspo

Federaal wetenschapsbeleid BELSPO

Het federaal wetenschapsbeleid BELSPO staat in voor de coördinatie van het federaal wetenschapsbeleid en biedt jaarlijks verschillende individuele onderzoeksbeurzen aan. Daarnaast financiert het multidisciplinaire onderzoekssamenwerking over de gemeenschaps- en gewestgrenzen heen.

Meer informatie?
Contact UHasselt: research@uhasselt.be
Website BELSPO

BELSPO-programma's

FED-tWIN

BRAIN-BE

FED-tWIN

FED-tWIN is een nieuw federaal onderzoeksprogramma ter bevordering van de duurzame samenwerking tussen de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's)* en de Belgische universiteiten, door de financiering van gezamenlijke onderzoeksprofielen.

Het federaal wetenschapsbeleid BELSPO (Belgian Federal Science Policy Office) coördineert dit nieuwe federale subsidieprogramma, waarin duurzame onderzoeksprofielen (postdoc en ZAP) op lange termijn ondersteund worden. Dit zal altijd een samenwerking vormen tussen een FWI* én een universiteit. De onderzoeksprofielen worden uitgevoerd door onderzoekers met een doctoraat die halftijds in beide instellingen tewerkgesteld worden.

FED-tWIN bestaat uit 5 golven, gespreid over 7 jaar (2017-2023). Per golf worden 25 profielen gecreëerd. Dit levert in totaal 125 profielen op.  Het programma heeft bovendien een open einde. Nieuwe golven kunnen gecreëerd worden vanaf 2024.

Hieronder volgt een overzicht met de basiselementen voor deze nieuwe Fed-tWIN onderzoeksprofielen.

FED-tWIN

Profiel

wordt gezamenlijk gedefinieerd door de FWI en universiteit (10 FWIs* onder bevoegdheid van minister van wetenschapsbeleid en alle Belgische universiteiten). Men zet in op doorstroming van jong talent naar de FWIs (doctoraat behaald max. 12 jaar bij indiendatum van de kandidatuur).

Aanstelling

halftijds in de FWI, halftijds in de universiteit.

Procedure

De procedure voor de onderzoeksprofielen verloopt in drie stappen.

1: Definiëring van wetenschappelijk profielen door de FWI.
2: Deze informatie wordt vervolgens doorgegeven aan alle Belgische universiteiten die hun interesse in één of meerdere van deze profielen kunnen tonen.
3: Finale definiëring van het profiel door de FWI en de door haar weerhouden universiteit. Peer review van alle ingediende profielen en affichering van de geselecteerde profielen.

Aantal profielen

125, gespreid over 7 jaar (2017-2023). Per golf worden 25 profielen gecreëerd.

Kostprijs

forfaitair bedrag 125.000 € per jaar gedurende de eerste vijf jaren (personeelskost, max. 10% overhead, eventueel resterend bedrag mag aangewend worden voor onderzoeksactiviteiten)

o Jaar 1-5 : volledig gesubsidieerd door de federale overheid (125.000 €/jaar)

o Jaar 6-10 : 50% subsidie door federale overheid (62.500 €/jaar). Overige financiering ten laste van FWI (25%) en universiteit (25%)

o Vanaf jaar 11 : financiering volledig ten laste van de FWI en universiteit

Meer informatie

Contact UHasselt: Ellen van Cutsem
Website BELSPO

BRAIN-programma

BRAIN-be 2.0 (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) is een recurrent onderzoeksprogramma van het federaal wetenschapsbeleid dat loopt voor de periode 2018-2023.
Het programma is opgebouwd rond 3 pijlers:

Pijler 1: Uitdagingen kennis van de levende en niet-levende wereld
Pijler 2: Erfgoedwetenschap
Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen

Wat?
Het BRAIN-be programma financiert vier soorten onderzoeksprojecten:

  • Nationale thematische interdisciplinaire projecten
  • Transnationale thematische interdisciplinaire projecten
  • Niet-thematische bottom-up projecten
  • Niet-thematische PhD projecten

Voor wie?
Het BRAIN-be programma staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België: universiteiten, hogescholen, publieke wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra. 

Contact UHasselt: research@uhasselt.be
BELSPO website