Francqui Leerstoel prof. em. Paul Lemmens (2021-2022): Inaugurale rede

18 januari 2022
17:00 - 19:00
Aula Louis Verhaegen, Campus Hasselt en online te volgen

Dit event is reeds afgelopen

Inaugurale rede: Mensenrechten in Europa: uitdagingen voor de nationale rechters en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Omschrijving: Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens waarborgt een aantal fundamentele rechten. Het heeft ook voorzien in de oprichting van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. De bescherming van grondrechten is echter geen opdracht van dat Hof alleen: de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de nationale overheden, en in het bijzonder bij de nationale rechters. In zijn rede zal Paul Lemmens, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven en voormalig rechter bij het EHRM, ingaan op de specifieke functie van het Hof, bekeken in zijn relatie tot de nationale overheden. Een hechte samenwerking tussen de nationale rechters en het Europees Hof is nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de vele uitdagingen voor de mensenrechten. Hoe ziet die samenwerking eruit? Wat zijn de uitdagingen?

Deze openbare rede staat open voor een ruim publiek en kan zowel ter plaatse als vanop afstand (online) gevolgd worden.

Inschrijven kan hier.

Meer info over deze Francqui Leerstoel en het programma vindt u hier.

Logo
Terug naar het Agenda overzicht