Studieavond 'De Limburgse advocaat in de 21ste eeuw'

28 september 2023
17:30 - 21:30
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

De evoluerende rol van de moderne advocaat

De rol van de advocaat is sinds de eeuwwisseling sterk in beweging. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de advocaat buiten de rechtbank, maar ook de rol binnen de rechtbank is niet meer dezelfde als in de 20ste eeuw. Van de moderne advocaat wordt meer verwacht dan alleen juridische expertise en pleitervaring. Het is ook een onderhandelaar en juridische dienstverlener die zijn cliënt op een toegankelijke en gebruikersgerichte wijze kan benaderen. De administratieve verplichtingen zijn enorm toegenomen. Om efficiënter te werken nemen kantoororganisaties steeds diversere vormen aan en worden werkprocessen voortdurend herzien. Van de moderne advocaat worden ook managementvaardigheden verwacht. Daarbij komt nog de toenemende digitalisering die een totaal andere aanpak vereist met eigen uitdagingen. Al deze ontwikkelingen hebben de voorbije jaren aanleiding gegeven tot heel wat denkoefeningen over een mogelijke hervorming van het statuut van de advocaat. Op de tafel van de minister van justitie liggen (opnieuw) heel wat plannen tot bijsturing ervan. De balie is ook in dialoog getreden met de academische wereld met het oog op een betere afstemming van de rechtenopleiding op het beroep van advocaat.

Vanuit deze vaststellingen en ontwikkelingen organiseerde de universiteit Hasselt in samenspraak met de balie Limburg een bevraging bij alle advocaten ingeschreven op het tableau in Limburg over hoe zij deze ontwikkelingen ervaren en in welke mate de voorgestelde hervormingen tegemoetkomen aan hun behoeften en uitdagingen. Deze bevraging nam de vorm aan van een enquête en diepte-interviews. Op deze gezamenlijke studiedag worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, wordt er ruimte voor debat gecreëerd over mogelijke aanbevelingen en wordt ook de laatste stand van zaken m.b.t. bepaalde hervormingsplannen toegelicht.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven, vindt u hier.

Terug naar het Agenda overzicht