Studieavond 'De Limburgse advocaat in de 21ste eeuw'

De evoluerende rol van de moderne advocaat

Studieavond • 3,5 uur • Nederlandstalig


De rol van de advocaat is sinds de eeuwwisseling sterk in beweging. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de advocaat buiten de rechtbank, maar ook de rol binnen de rechtbank is niet meer dezelfde als in de 20ste eeuw. Van de moderne advocaat wordt meer verwacht dan alleen juridische expertise en pleitervaring. Het is ook een onderhandelaar en juridische dienstverlener die zijn cliënt op een toegankelijke en gebruikersgerichte wijze kan benaderen. De administratieve verplichtingen zijn enorm toegenomen. Om efficiënter te werken nemen kantoororganisaties steeds diversere vormen aan en worden werkprocessen voortdurend herzien. Van de moderne advocaat worden ook managementvaardigheden verwacht. Daarbij komt nog de toenemende digitalisering die een totaal andere aanpak vereist met eigen uitdagingen. Al deze ontwikkelingen hebben de voorbije jaren aanleiding gegeven tot heel wat denkoefeningen over een mogelijke hervorming van het statuut van de advocaat. Op de tafel van de minister van justitie liggen (opnieuw) heel wat plannen tot bijsturing ervan. De balie is ook in dialoog getreden met de academische wereld met het oog op een betere afstemming van de rechtenopleiding op het beroep van advocaat.

Vanuit deze vaststellingen en ontwikkelingen organiseerde de universiteit Hasselt in samenspraak met de balie Limburg een bevraging bij alle advocaten ingeschreven op het tableau in Limburg over hoe zij deze ontwikkelingen ervaren en in welke mate de voorgestelde hervormingen tegemoetkomen aan hun behoeften en uitdagingen. Deze bevraging nam de vorm aan van een enquête en diepte-interviews. Op deze gezamenlijke studiedag worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, wordt er ruimte voor debat gecreëerd over mogelijke aanbevelingen en wordt ook de laatste stand van zaken m.b.t. bepaalde hervormingsplannen toegelicht.

RECHTEN Limburgse Advocaat 21E Eeuw

Datum en tijdstip

Deze studieavond gaat door op donderdag 28 september van 17.30 tot 21.30 uur.

Programma

Tijdstip

Thema

17u30-17u40

Verwelkoming door de voorzitter, stafhouder Luk Delbrouck

17u40-17u50

Algemene toelichting van het project door prof. dr. Tim Wuyts, docent UHasselt

17u50-18u10

De kijk van de Limburgse advocaat op alternatieve conflictoplossing door prof. dr. Eric Lancksweerdt, hoofddocent UHasselt

18u10-18u30

Bestuursmodel van de advocatuur door meester Els Koninckx, advocaat balie Limburg en bestuurder bij de OVB

18u30-18u50

Digitalisering en Justitie door prof. dr. Sofie Hennau, docent UHasselt

18u50-19u00

Vragenronde

19u00-19u40

Pauze met broodjes

19u40-20u00

Sociaalrechtelijk statuut van de advocaat door meester Erik Schellingen, advocaat balie Limburg en voormalig stafhouder en voormalig bestuurder bij de OVB

20u00-20u20

De Hasseltse rechtenopleiding en de Limburgse advocaat in de 21ste eeuw door Griet Provoost, opleidingscoördinator rechten, UHasselt

20u20-20u50

Paneldebat over de advocatuur en de rechtenopleiding met:

 • Prof. dr. Petra Foubert, decaan faculteit rechten UHasselt
 • Prof. dr. Charlotte Declerck, lid Opleidingsbestuur Rechten UHasselt
 • Meester Laurens Evens, voorzitter van de conferentie van de Jonge Balie Limburg
 • Meester Johan Vanmuysen, afgevaardigde bij de AV van de OVB voor balie Limburg
 • Meester Miek Warson, lid van de Raad van de Orde balie Limburg en docent in de beroepsopleiding van de stagiairs

20u50-21u10

Toekomstplannen voor de advocatuur door de minister van justitie (gevraagd)

21u10

Afronding door de voorzitter, stafhouder Luk Delbrouck

Locatie

 • Stadscampus Hasselt
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus
 • Op 20min. fietsen van Campus Diepenbeek
 • Studieruimte in historisch erfgoed: de Oude Gevangenis

Campus Hasselt

UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw
Locatie

Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

Accreditatie

Deze studieavond is erkend door de Orde van Vlaamse Balies: 3 punten (C-2022-2724).

Inschrijvingsgeld & subsidies

De deelnameprijs bedraagt € 125 incl. BTW (€103,31 excl. BTW).
Je kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O215745.

Advocaat-stagiairs en UHasselt bachelor- en masterstudenten betalen € 20 incl. BTW.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Deelname aan de studieavond.
 • Hand-out van de besproken resultaten van het onderzoek i.s.m. Balie Limburg m.b.t. de uitdagingen en noden van de moderne advocaat.
 • Pauze met broodjes.

Inschrijven

Klik hier om in te schrijven voor de Studienavond 'De Limburgse advocaat in de 21ste eeuw'.