Academische zitting: Kick-off Leerstoel Ethische Fiscaliteit

Professor dr. Elly Van de Velde en professor dr. Eric Lancksweerdt van de faculteit Rechten kregen via een schenking aan het Universiteitsfonds UHasselt een leerstoel toegewezen om de komende jaren onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen omtrent ethische fiscaliteit.

Deze leerstoel wordt op 26 april 2022 om 17u gelanceerd en beide professoren zullen toelichten wat deze leerstoel inhoudt en hoe zij alle actoren die met fiscaliteit te maken krijgen (de wetgever, de rechter, de fiscale administratie, de belastingplichtige, de fiscaal advocaat of adviseur, de accountant, de ombudsman, de academicus) hierbij zullen betrekken.

De rector van UHasselt, de decaan van de faculteit Rechten en de leerstoelhouders nodigen u uit op de academische zitting met kick-off van deze leerstoel.

Programma en sprekers
17.00u start van de academische zitting

Prof. dr. Petra Foubert (decaan faculteit Rechten)
Prof. dr. Bernard Vanheusden (rector Universiteit Hasselt)

Dhr. Vincent Van Peteghem (minister van Financiën)
Dhr. David Baele (Federale Ombudsman)
Dhr. Bart Weekers (Vlaams Ombudsman)
Prof. dr. Elly Van de Velde en Prof. dr. Eric Lancksweerdt (leerstoelhouders)

Na de zitting om 19.00u wordt u een receptie aangeboden.

Toga of stadskledij

Graag inschrijven via deze link vóór 15 april 2022.

Onder voorbehoud van wijzigende Covid-19-maatregelen zal deze academische zitting plaatsvinden in aula Louis Verhaegen op campus Hasselt, Martelarenlaan 42 te 3500 Hasselt.