Team voor Hugo Sinzheimer Moot Court Competition is startklaar!

Ook dit academiejaar neemt een gemengd UHasselt-ULiège-team deel aan de prestigieuze Hugo Sinzheimer Moot Court Competition, dé pleitwedstrijd over Europees arbeidsrecht. Dit jaar wordt de moot court georganiseerd door de faculteit Rechten van de Károli Gáspár University of the Reformed Church in Budapest.

Het Belgisch team bestaat uit masterstudenten Brahim Aziz Mohamed, Chelsey Thijs, Louis Trinon en Marie Duysinx. Aan UHasselt-zijde zorgen professor Alexander Maes en doctoranda Alicia Hendricks voor de begeleiding. Littler, een toonaangevend internationaal advocatenkantoor op het gebied van arbeidsrecht, zorgt voor sponsoring.

Brainstorm

Een eerste brainstormsessie over de argumenten die de studenten hadden voorbereid is intussen achter de rug.

Professor Alexander Maes: “De zaak gaat over een werkneemster die een ernstig arbeidsongeval meemaakte nadat de werkgever software had geïnstalleerd op een machine om die machine efficiënter te maken. De software veroorzaakte storingen in het waarschuwingssysteem, waardoor het alarm te pas en te onpas afging. De werkneemster negeerde daarom het alarm en stond dan ook te dichtbij de machine bij een échte storing. Ze liep daardoor zware brandwonden op. De werkneemster en de vakbonden claimen dat ze onvoldoende ingelicht werden over de risico’s. Ze eisen een schadevergoeding en willen dat de software verwijderd wordt van de machines. De werkgever verwijst naar de acht verplichte opleidingsmomenten die het organiseerde en naar een akkoord met de sociale partners over het gebruik van de software.”

Wie wint het pleit?

Onze studenten moeten zowel voorbereid zijn om de werknemer als de werkgever te verdedigen. Wie wint het pleit? Dat weten we pas in juni!

HSMCC