‘Excellente wetenschappers’ Erika Vlieghe en Jordi Sunyer nieuwe eredoctoren Universiteit Hasselt

Ter gelegenheid van haar Dies Natalis reikt Universiteit Hasselt een eredoctoraat uit aan virologe Erika Vlieghe en milieu-epidemioloog Jordi Sunyer. “Twee geëngageerde wetenschappers aan de top van hun academisch vakgebied, die zich onvermoeibaar inzetten voor ziektepreventie en de maatschappij in haar geheel”, zeggen promotoren Leen Popleu, Jeroen Van Der Hilst en Tim Nawrot.

Eredoctoraten Dies Natalis Uhasselt Eredoctoraten Dies Natalis Uhasselt

Dies Natalis UHasselt

De Dies Natalis (geboortedag) van UHasselt staat dit jaar in het teken van het 50-jarig bestaan van de universiteit. Het zijn de twee oudste faculteiten - Wetenschappen en Geneeskunde en Levenswetenschappen – die dit jaar een eredoctoraat uitreiken.
“We blikken met trots terug op de afgelopen halve eeuw. In de universitaire wereld is vijftig jaar slechts een oogwenk. Maar in die oogwenk is er al heel veel moois gerealiseerd aan UHasselt”, zegt rector Bernard Vanheusden. “Als civic universiteit hebben we als missie om van onze regio een goede plek te maken om te leren, te ondernemen, te werken, te wonen, te leven. Dat was ons doel bij de opstart van de universiteit, en dat blijft nog steeds ons doel. Die civic missie, die maatschappelijke betrokkenheid om de samenleving ten goede te verbeteren, zien we ook terug bij onze twee nieuwe eredoctoren die we mogen verwelkomen.”

Eredoctoraat prof. dr. Erika Vlieghe (UAntwerpen/UZ Antwerpen/Instituut voor Tropische Geneeskunde)

Eredoctoraat Erika Vlieghe
“Uitzonderlijke tijden brengen het uitzonderlijke in mensen naar boven. En dat past zeker bij professor Erika Vlieghe”, zegt prof. dr. Leen Popleu, promotor van dit eredoctoraat vanuit de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen. “Het grote publiek leerde Erika Vlieghe kennen tijdens de coronacrisis als een vastberaden en verbindend arts en persoon. Als geen ander slaagde zij erin om via klare taal de wetenschap in verbinding te brengen met het publieke en politieke speelveld. Haar levenshouding is gericht op het zoeken naar oplossingen en samen met een kleine groep mensen zocht zij daarom tijdens de coronacrisis naar de weg die niemand op voorhand kende. De weg uit de crisis. Zij inspireert heel wat jonge mensen om als zorgverleners in team te werken, probleemoplossend te denken en verantwoordelijke geëngageerde burgers te worden.”
Coronacrisis
Co-promotor prof. dr. Jeroen Van Der Hilst blikte in zijn laudatio voor Erika Vlieghe ook terug op de haatberichten die experten tijdens de coronapandemie kregen. “Het is geen probleem om het met elkaar oneens te zijn en op basis van feiten en wetenschappelijke argumenten het debat te voeren. Maar het verspreiden van ongefundeerde theorieën bleek een voedingsbodem voor extremisme met online scheldpartijen en zelfs doodsbedreigingen tot gevolg. Dat iemand als Erika Vlieghe zelfs politiebewaking nodig had, omdat ze in de grootste crisis van deze eeuw een uiterst belangrijke maatschappelijke taak opnam, is iets dat we als samenleving, als geheel, en in het bijzonder als academische gemeenschap niet mogen accepteren. Met dit eredoctoraat spreken we dan ook onze diepste bewondering en waardering uit voor wat Erika Vlieghe in het verleden en vooral tijdens de coronacrisis, heeft betekend voor ons land”, besluit Jeroen Van Der Hilst.
De integrale laudatio voor Erika Vlieghe kan u hier terugvinden

Eredoctoraat prof. dr. Jordi Sunyer (ISGlobal/Universitat Pompeu Fabra)

De faculteit Wetenschappen reikt op haar beurt een eredoctoraat uit aan de Spaanse milieu-epidemioloog Jordi Sunyer. “Een excellent academicus die met zijn onderzoek een grote maatschappelijke impact heeft”, zegt prof. dr. Tim Nawrot, promotor van dit eredoctoraat vanuit de faculteit Wetenschappen.
“Jordi Sunyer is een wereldautoriteit op het vlak van ziektepreventie. In zijn meer dan 700 wetenschappelijke publicaties toont hij dat goede luchtkwaliteit en toegang tot groene omgevingen een impact hebben op de cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Daarnaast bestudeert hij ook hoe PFAS-stoffen hormoonontregelende en immunologische effecten kunnen hebben bij kinderen en richtte hij het INMA geboortecohort op in Spanje, waar hij al 25 jaar lang aantoont dat baby’s al voor de geboorte worden blootgesteld aan tal van omgevingsfactoren die een impact hebben op hun latere gezondheid. Jordi Sunyer nam hierbij ook het initiatief om geboortecohorten in Europa nog beter te laten samenwerken. Zijn impact in het vakgebied is dan ook enorm groot.”
Groenere steden
In zijn laudatio had Tim Nawrot het ook over de wereldwijde lof die Jordi Sunyer krijgt voor de manier waarop zijn onderzoek zaken in beweging zet op vlak van ruimtelijke ordening. “Zijn inzichten zorgden ervoor dat overheden in verschillende Europese steden veel sterker zijn beginnen inzetten op het vergroenen van hun stadscentra. Een goede ruimtelijke planning met aandacht voor luchtkwaliteit, voldoende groene plaatsen in de stad en infrastructuur die mensen aanzet om meer te bewegen, zorgt dan ook voor een duurzame stedelijke omgeving die bijdraagt aan het algemeen gezond houden van de bevolking”, besluit Tim Nawrot.
De integrale laudatio voor Jordi Sunyer kan u hier terugvinden
Eredoctoraat Jordi Sunyer