Als nieuwe student (2024 - 2025)

Een afspraak maken is nu nog niet mogelijk.

Vanaf 1 juni zal het afsprakensysteem geopend worden en kan je een afspraak vastleggen.

Stap 1: Voorinschrijving

Vooraf inschrijving is belangrijk omdat we op deze manier meer informatie over jou krijgen, zoals wie je bent, wat je gestudeerd hebt en wat je aan UHasselt wilt gaan studeren. 

Let op: Als je eerder student was aan UHasselt, hoef je geen voorinschrijving in orde te maken en kun je meteen door naar Stap 2. 

Let op! Studenten die al eerder hoger onderwijs volgden, maar geen diploma behaalden, raadplegen best de informatie rond heroriëntering.

Start mijn voorinschrijving

Stap 2: definitieve inschrijving

Vanaf 27 juni 2024 kun je, na je voorinschrijving, je definitief inschrijven door een afspraak te maken met een van onze medewerkers van de studentenadministratie.

Dit kan online via een online, Google Meet-conferentie.

Of face-to-face op onze campus in Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42.

Boek nu jouw tijdslot

Maak nu je afspraak, online of face-to-face.

Maak een afspraak
Inschrijving Uhasselt

Wat heb je nodig tijdens je afspraak? 

  • Kopie van je diploma secundair onderwijs
  • Identiteitskaart
  • Bankkaart

Voor de opleiding geneeskunde: attest van slagen voor het toelatingsexamen arts.
Voor de opleiding fysica, wiskunde, industriële ingenieurswetenschappen en biomedische wetenschappen: attest van deelname aan de ijkingstoets

Op welk moment betaal je het studiegeld?

Tijdens je definitieve inschrijving betaal je je voorschot via bankkaart of kredietkaart. Je ontvangt in november een afrekening voor het resterende saldo. Het inschrijvingsgeld is verplicht en bestaat uit een vast bedrag aangevuld met een bedrag per opgenomen studiepunt.

Indien je 60 studiepunten opneemt in het academiejaar 2024-2025, betaal je:

  • € 1 116 als niet-beursstudent,
  • € 588 als bijna-beursstudent en
  • € 131,50 als beursstudent.

Meer info over de berekening van je studiegeld en andere financieringsmogelijkheden.

Uitzonderingen: toelating aanvragen

Voordat je je kan inschrijven, moet je eerst een toelating aanvragen als:

  • je geen diploma uit Vlaanderen hebt,
  • je geen VWO-diploma of Nederlandstalige propedeuse uit Nederland hebt,
  • je je wil inschrijven voor een van onze Engelstalige masterprogramma’s.

Heb je onvoldoende leerkrediet om aan je studies te beginnen door eerder gevolgde opleidingen, neem dan eerst contact met de studieloopbaanbegeleider van de opleiding die je wil volgen.

Indien de uitzonderingen niet voor jou van toepassing zijn, kan je meteen starten aan stap één: de voorinschrijving. 

Heb je een vraag?

De medewerkers van de studentenadministratie helpen je graag verder. Je kan hen bereiken via e-mail op studentenadministratie@uhasselt.be of telefonisch op +32 (0) 11 26 81 00.

Raadpleeg de openingsuren van Campus Hasselt en Campus Diepenbeek.