Als nieuwe student (2024 - 2025)

Een afspraak maken is nu nog niet mogelijk.

Vanaf 1 juni zal het afsprakensysteem geopend worden en kan je een afspraak vastleggen.

Als je recent het secundair onderwijs hebt afgerond of kiest om voor het eerst te studeren aan UHasselt, kan je je inschrijven in twee simpele stappen. Voordat je je kan inschrijven, moet je echter eerst een toelating aanvragen als:

  • je geen diploma uit Vlaanderen hebt,
  • je geen VWO-diploma of Nederlandstalige propedeuse uit Nederland hebt,
  • je je wil inschrijven voor een van onze Engelstalige masterprogramma’s.

Heb je onvoldoende leerkrediet om aan je studies te beginnen door eerder gevolgde opleidingen, neem dan eerst contact met de studieloopbaanbegeleider van de opleiding die je wil volgen.

Indien de uitzonderingen niet voor jou van toepassing zijn, kan je meteen starten aan stap één: de voorinschrijving. Let op! Studenten die al eerder hoger onderwijs volgden, maar geen diploma behaalden, raadplegen best de informatie rond heroriëntering.

Stap 1: Voorinschrijving

Vooraf inschrijving is belangrijk omdat we op deze manier meer informatie over jou krijgen, zoals wie je bent, wat je gestudeerd hebt en wat je aan UHasselt wilt gaan studeren. Je kunt je van 1 februari 2024 online voorinschrijven. 

Let op: Als je eerder student was aan UHasselt, hoef je geen voorinschrijving in orde te maken en kun je meteen door naar Stap 2. 

Start mijn voorinschrijving

Stap 2: definitieve inschrijving

Vanaf 27 juni 2024 kun je, na je voorinschrijving, je definitief inschrijven door een afspraak te maken met

een van onze medewerkers van de studentenadministratie.

Dit kan online

via een online, Google Meet-conferentie.

Of face-to-face 

op onze campus in Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42.

Een afspraak maken is nu nog niet mogelijk.

Vanaf 1 juni zal het afsprakensysteem geopend worden en kan je een afspraak vastleggen.

Wat heb je nodig tijdens je afspraak? 

  • Kopie van je diploma secundair onderwijs
  • Identiteitskaart
  • Bankkaart

Voor de opleiding geneeskunde: attest van slagen voor het toelatingsexamen arts.
Voor de opleiding fysica, wiskunde en industriële ingenieurswetenschappen: attest van deelname aan de ijkingstoets

Op welk moment betaal je het studiegeld?

Tijdens je definitieve inschrijving betaal je je voorschot via bankkaart of kredietkaart. Je ontvangt in november een afrekening voor het resterende saldo. Het inschrijvingsgeld is verplicht en bestaat uit een vast bedrag aangevuld met een bedrag per opgenomen studiepunt.

Indien je 60 studiepunten opneemt in het academiejaar 2023-2024, betaal je:

  • € 1 092,10 als niet-beursstudent,
  • € 576,10 als bijna-beursstudent en
  • € 128,80 als beursstudent.

Meer info over de berekening van je studiegeld en andere financieringsmogelijkheden.

Heb je een vraag?

De medewerkers van de studentenadministratie helpen je graag verder. Je kan hen bereiken via e-mail op studentenadministratie@uhasselt.be of telefonisch op +32 (0) 11 26 81 00.

Raadpleeg de openingsuren van Campus Hasselt en Campus Diepenbeek.