Bachelor in de wiskunde

Waarom wiskunde studeren aan UHasselt?

Bachelor • 180 • Nederlandstalig


 • Je wordt breed opgeleid in de wiskunde én al haar toepassingen.
 • Je kiest je eigen specialisatie en wordt zo wie je wil zijn
 • Je leert doen aan de hand van echte problemen, praktische vraagstukken, samenwerking met experts, onderzoeksgroepen of -instituten.

Download de brochure

Les Wiskunde 12

Hoe ziet de opleiding eruit?

Brede, wetenschappelijke opleiding

Wiskunde is een brede wetenschapsdiscipline met veel deeldomeinen. Tijdens de opleiding wiskunde kom je in contact met wiskundige theorieën en modellen vanuit elk van deze deeldomeinen. Hierbij gaande van de meer abstracte theorieën uit algebra en analyse tot de toepassingen van wiskunde in statistiek, computationele wiskunde en modelleren

 • Algebra: je rekent niet met getallen, maar met variabelen die voorgesteld worden door letters (bv. x). De meer abstracte algebra bestudeert algebraïsche structuren zoals lichamen, groepen en ringen.
 • Analyse: je bestudeert eigenschappen van functies van reële en complexe getallen (differentialen, integralen, limieten, reeksen, …).
 • Computationele wiskunde: heel wat wiskundige problemen zijn in de werkelijkheid niet rechtstreeks oplosbaar zijn. We moeten dus gebruik maken van simulaties met computers. Het doel? Een optimaal algoritme vinden om een oplossing te berekenen.
 • Modelleren: je leert hoe je wiskunde kunt toepassen op problemen uit de werkelijkheid. Je beschrijft de werkelijkheid in een ‘wiskundig model’ en probeert de problemen daarmee op te lossen.
 • Statistiek en data-analyse: statistiek is de wetenschap achter het verzamelen, bewerken en interpreteren van gegevens over verschijnselen in de maatschappij, zodat er uit deze gegevens conclusies getrokken kunnen worden.

Je kiest je eigen specialisatie

Na een introductie in de verschillende deeldomeinen van wiskunde in het eerste jaar, kan je vanaf jaar twee kiezen voor de optie die je het meest aanspreekt:

 • Fundamentele wiskunde met een verdiepende kennis van de wiskundige begrippen.
 • Toegepaste wiskunde waarin de focus ligt op wiskunde die toepassingen heeft in de biologie, informatica, fysica,…

Wiskunde, én veel meer

Wiskundigen komen na hun afstuderen heel verschillende sectoren terecht: economie, informatica, onderzoek,… Daarom krijg je de kans om tijdens je bachelor al kennis te maken met twee van die sectoren die jou aanspreken. Naast het vaste vakkenpakket, volg je nog een aantal vakken uit bijvoorbeeld de opleidingen biologie, fysica, ingenieurswetenschappen, economie of informatica. Kriebelt het om te onderwijzen, dan kun je in je keuzeruimte ook een pakket opleidingsonderdelen uit de educatieve master wetenschappen en technologie opnemen.

Je leert nadenken en doén!

 • Je leert vaardigheden die je in je toekomstige loopbaan zeker kan gebruiken: samenwerken, discussiëren, rapporteren en presenteren, en ook time management, projectmanagement en probleemoplossend denken.
 • Je krijgt via praktische problemen inzicht in de verschillende uitdagingen uit de samenleving waarvoor een wiskundige oplossing vereist is.
 • Je leert de nodige vaardigheden voor het werken in interdisciplinair teamverband.
 • Je leert om uit het leven gegrepen problemen te vertalen naar de wiskunde en vervolgens het oplossen hiervan gebruik makende van je wiskundekennis.
 • Je kan je theoretische achtergrond aanwenden om de vaak voor de hand liggende "brute-force" aanpak om te vormen tot een efficiënte en elegante oplossing

Dompel je onder in de wereld van de wiskunde!

Tijdens een intensieve week buiten de campus in het eerste jaar treed je al vroeg in contact met de nodige kerncompetenties en werk je aan realistische problemen aangereikt door bedrijven uit de regio. Vijf dagen lang zoek je onder begeleiding van de docenten naar een oplossing voor een uitdaging waar een bedrijf op botst. Je zal verbaasd zijn wat van wat je al kan na een paar maanden wiskunde studeren!

Bachelor

 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar)

In het eerste kwartiel volg je al je vakken samen met de studenten Fysica, zo bouw je onmiddellijk aan een stevig netwerk.

Bekijk hieronder de curriculumtabellen, of ga naar de studiegids voor alle informatie.

Eerste bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen
doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Tweede bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen
doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Het verplichte programma van het 2e en 3e bachelorjaar beslaat 75 studiepunten. Je vult je programma verder aan met een keuzepakket fundamentele of toegepaste wiskunde van 15 studiepunten en twee verbredingspakketten van elk 15 studiepunten uit (één van) de disciplines: architectuur/bouwkunde, biologie en milieu, economie,
fysica, informatica, ingenieur, mobiliteitswetenschappen, onderwijs.

Derde bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen
doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Het verplichte programma van het 2e en 3e bachelorjaar beslaat 75 studiepunten. Je vult je programma verder aan met een keuzepakket fundamentele of toegepaste wiskunde van 15 studiepunten en twee verbredingspakketten van elk 15 studiepunten uit (één van) de disciplines: architectuur/bouwkunde, biologie en milieu, economie,
fysica, informatica, ingenieur, mobiliteitswetenschappen, onderwijs.

Het leuke hier aan UHasselt vind ik ook dat je maar één vak per dag hebt. Zo kun je je volledig concentreren op dat ene vak. In de ochtend heb je theorie, dan krijg je tijd om de stof zelfstandig in te oefenen en kun je vragen stellen aan het onderwijsteam en in de namiddag worden de oefeningen in groep opgelost.
Birthe, alumna

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden voor de bachelor

Ijkingstoets

De ijkingstoets geeft je alvast een momentopname van je wiskundige en wetenschappelijke kennis en vaardigheden. Het is echter geen toelatingsexamen. Dit wil zeggen dat je kan inschrijven in de opleiding, ongeacht je score op de ijkingstoets. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je puntengemiddelde/resultaten in het secundair onderwijs, inzet en motivatie ook een belangrijke rol spelen bij studiesucces in het hoger onderwijs. Toelatingen tot inschrijving voor de opleiding Bachelor in de wiskunde, zonder deelname aan één van de ijkingstoetsen voorafgaand aan het komende academiejaar, zijn uitzonderlijk mogelijk. Kandidaat-studenten dienen dan een gemotiveerd verzoek in bij de uitzonderingscommissie.
Praktische informatie en de data voor deelname kan je hier vinden.

Twijfel je toch nog aan je voorkennis? Dan kan je voor de start van het academiejaar een septembercursus volgen. In deze cursus worden de nodige elementaire begrippen en rekentechnieken van de wiskunde uitgelegd en ingeoefend.
Praktische info over onze septembercursussen kan je hier vinden.

Je profiel

 • Wiskunde: een vooropleiding met 6u per week is wenselijk. Belangrijk zijn een aantal fundamentele begrippen en methoden: reële functies, goniometrie, complexe getallen, vectoren en bewijstechnieken
 • Je hebt een grote belangstelling voor wiskunde en wetenschappen
 • Je houdt van analyseren en logisch denken
 • Je bent een doorzetter die zich niet laat afschrikken door abstracte theorieën en vraagstukken
 • Je denkt graag na over wiskundige oplossingen voor complexe problemen uit het dagelijkse leven
 • Je bent kritisch ingesteld en nieuwsgierig

Wil je je voorkennis wiskunde bijspijkeren? Neem dan zeker een kijkje bij de septembercursussen!

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

De opleiding vraagt tijd om de leerstof te verwerken en het zelfstandig maken van de oefeningen. In het eerste jaar wordt je hier nog sterk in begeleid. Het uurrooster is zo opgebouwd dat je elke dag maar één vak hebt. Doorheen de dag krijg je een hoorcollege waarin de leerstof wordt uitgelegd, waarna je onmiddellijk zelfstandig aan de slag gaat met het verwerken van de leerstof van die dag. Halverwege de dag wordt meestal een contactmoment voorzien waar je alvast wat vragen kan stellen. In een responsiecollege worden de oefeningen daarna gezamenlijk overlopen en verbeterd. Je kiest zelf of je tijdens de zelfstudie op kot, thuis of op de campus werkt.

Start academiejaar

Het academiejaar start midden september 2024.

De introductiedag gaat door in de week voorafgaand aan de start van het academiejaar.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Na de bacheloropleiding in de wiskunde aan UHasselt kan je rechtstreeks instromen in diverse tweejarige masteropleidingen.  Een flexibele invulling van je studieprogramma in jaar 2 en 3 laat immers toe je optimaal voor te bereiden op een waaier van mogelijkheden:

Aan UHasselt:

Elders:

 • Master in de Wiskunde
 • Master in Industrial and Applied Mathematics [wiskundig ingenieur] (TU Eindhoven)

Mogelijke beroepskeuzes

De arbeidsmarkt is steeds op zoek naar wiskundigen. Je vindt dus gegarandeerd vlot werk. Er zijn verschillende sectoren waarin je terecht kan komen:

 • Analist bij banken, verzekeringsmaatschappijen, bedrijven en overheidsinstellingen
 • Leerkracht in het secundair of hoger onderwijs,
 • Statisticus of onderzoeker aan een universiteit of een bedrijf met onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling, bij de overheid, …
 • Andere jobs in IT en de bankensector

Enkele voorbeeldfuncties: 

Kwantitatief analist • Data-analist • Consultant it-sector • Statisticus
• Doctorandus (phd) • Financieel analist • Leerkracht secundair onderwijs • Docent hoger onderwijs • Actuaris • Marktonderzoeker • Ingenieur • Beleidsmedewerker • ...

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
04 jul

Infodag, 4 juli

04 juli 2024 14u - 17u30 Campus Diepenbeek én campus Hasselt
24 aug

Verplichte ijkingstoetsen (starttoetsen) - 24 augustus

24 augustus 2024 9u Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

22 04 19 Proefdag Sociale Wetenschappen 05
01 jul

Verplichte ijkingstoetsen (starttoetsen) - 1 juli

01 juli 2024
09:00
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209