Doctoreren

Doctoreren aan UHasselt

De Universiteit Hasselt is een jonge en dynamische universiteit. Zowel internationaal als nationaal trekt de universiteit heel wat doctorandi aan in verschillende onderzoeksdomeinen.

De UHasselt kan 23 doctoraatstitels uitreiken.

Aan de UHasselt is het ook mogelijk om een gezamenlijk doctoraat te behalen. Bij een gezamenlijk doctoraat bereid je één doctoraat voor in samenwerking met een andere universiteit. Lees hier meer over gezamenlijke doctoraten.

Er wordt aan de UHasselt ook aandacht gegeven aan de bredere vorming van doctorandi. Dankzij onze doctoral schools krijg je de kans om tijdens je doctoraat niet alleen academische vaardigheden, maar ook zogenaamde 'transferable skills' te ontwikkelen. Dit zijn algemene vaardigheden die overdraagbaar zijn naar andere professionele sectoren.

Contact information

Email PhD@uhasselt.be Address

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt