Logo UHasselt

menu

Biomedische wetenschappen


Biomedische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

In de masteropleiding kun je kiezen tussen drie afstudeerrichtingen met actuele thema’s: klinische moleculaire wetenschappen, milieu en gezondheid en bio-elektronica en nanotechnologie.

Deze masters behandelen actuele thema’s die aansluiten bij onderzoek van het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), het Centrum voor Milieukunde (CMK), het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec), het Limburg Clinical Research Program (in samenwerking met de ziekenhuizen ZOL en Jessa), de Mobile Health Unit, Healtcare innovatie... 

Meer info over de programma's van de masteropleiding BMW kan je terugvinden in de studiegids

 

In deze afstudeerrichting verwerf je inzicht in de moleculaire (onder andere genetische) mechanismen van het ontstaan van belangrijke ziektebeelden zoals hersenaandoeningen, hartfalen en oncologie. Je leert hoe hypothese gedreven onderzoek wordt verricht om de moleculaire aspecten van een ziekte beter te begrijpen. Je verwerft grondige kennis over moderne moleculaire onderzoekstechnologieën en het gebruik ervan in biomedische en klinische settings. De voor- en nadelen van conventionele en nieuwe diagnostische en therapeutische toepassingen in de kliniek worden belicht. Verder verwerf je inzicht in valorisatie van onderzoeksresultaten en de essentiële stappen die nodig zijn voor de ontwikkeling en commercialisatie van klinische toepassingen. In deze afstudeerrichting bestudeer je de invloed van allerhande milieufactoren op de menselijke gezondheid. Je bestudeert waar toxische of irriterende stoffen voorkomen in het milieu en waarom ze een bedreiging vormen voor de gezondheid. Je gaat na hoe en waar ze in ons lichaam terechtkomen, hoe cellen reageren en hoe de opgelopen schade op celniveau kan worden hersteld. Door een betere kennis van de interacties tussen omgevingsfactoren en het genetisch materiaal wordt het mogelijk een preventief gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Zowel biomedische, biologische, toxicologische als chemische aspecten komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de maatschappelijke dimensie van de milieuproblematiek. Deze afstudeerrichting belicht een nieuw, interdisciplinair wetenschapsdomein dat op de grens ligt tussen chemie, elektronica en biotechnologie. Vandaag beschikt men over nanoscopische analysetechnieken om biomoleculen te visualiseren en hun complexe eigenschappen te bestuderen. Naast deze fundamentele aspecten bestudeer je tijdens deze opleiding tal van belangrijke toepassingsgebieden in het veld van de biomedische wetenschappen. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van uiterst specifieke en gevoelige biosensoren voor het meten van ziektemerkers, het ontwerpen van geavanceerde implantaten op nanoschaal voor therapeutische doeleinden...