Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STATISTIEK VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS: WERKTEKSTEN

De werkteksten zijn ondergebracht
in 4 grote afdelingen:
 1. exploratieve statistiek 
 2. kansmodellen en de normale verdeling
 3. verklarende statistiek
 4. methoden en technieken bij statistisch onderzoek
Ook voor kansrekening is lesmateriaal beschikbaar:
Lesmateriaal statistiek
0. Startpagina
1. Werkteksten
2. ICT-ondersteuning
3. Databank geboorten
4. Eindtermen
5. Achtergrondinfo

Naast elke tekst staat de datum van de meest recente versie.
Leerkrachten mogen dit lesmateriaal gebruiken voor onderwijsdoeleinden in de klas.

 

1. EXPLORATIEVE STATISTIEK            [top]

 • Het gemiddelde
  Het gemiddelde is één van de meest gebruikte kengetallen in de statistiek. Het is interessant om dit kengetal eens vanuit verschillende standpunten te bekijken. In een eenvoudig geschreven tekst maak je kennis met het intuïtieve begrip “gemiddelde” maar ook met de meer formele bouwstenen. Op voorbeelden ontdek je waarom het gemiddelde soms een goed kenmerk is voor “het centrum” en waarom het soms helemaal fout loopt.
 • De standaardafwijking en (n-1)
  Deze tekst motiveert, vanuit verschillende invalshoeken, waarom je, bij de berekening van de standaardafwijking van een verzameling getallen, zo goed als altijd deelt door (n-1). Dit is geen lesmateriaal voor het secundair onderwijs. Het is een tekst voor geïnteresseerde leerkrachten, niet voor leerlingen.

 

2. KANSMODELLEN EN DE NORMALE VERDELING            [top]

 

3. VERKLARENDE STATISTIEK            [top]

 

4. METHODEN EN TECHNIEKEN BIJ EEN STATISTISCH ONDERZOEK            [top]

 • Data verzamelen.  
  Er zijn heel veel methoden om gegevens te verzamelen, eenvoudige en ingewikkelde, goede en slechte. In onderstaande tekst kan je lezen wat er allemaal komt kijken bij het trekken van een steekproef en wat er zoal mis kan gaan bij de opmetingen. Je vindt er ook boeiende verhalen over echt gebeurde flaters uit het verleden.

 

EXTRA: VERRASSENDE VOORBEELDEN             [top]

 

KANSREKENING VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS             [top]

 

ONDERZOEKSCOMPETENTIES EN STATISTIEK              [top]

  • Zoeken naar zinvolle antwoorden op concrete vragen gaat in de statistiek gepaard met het doorlopen van een wetenschappelijk onderzoek. De typische structuur van een onderzoek is speciaal in de verf gezet: Hier verwerven leerlingen onderzoekscompetenties die ook buiten de statistiek breed toepasbaar zijn.