Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Lesmateriaal

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STATISTIEK VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS: WERKTEKSTEN

Extra informatie over statistiek in het secundair onderwijs:

voor toekomstige leerkrachten in een lerarenopleiding
voor huidige leerkrachten, geïnteresseerd in achtergrondinfo.

klik hier

 

Het lesmateriaal statistiek is ondergebracht
in 4 grote afdelingen:
 1. exploratieve statistiek 
 2. kansmodellen en de normale verdeling
 3. verklarende statistiek
 4. methoden en technieken bij statistisch onderzoek
Ook voor kansrekening is lesmateriaal beschikbaar:
Lesmateriaal statistiek
0. Startpagina
1. Werkteksten
2. ICT-ondersteuning
3. Databank geboorten
4. Eindtermen

Naast elke tekst staat de datum van de meest recente versie.
Leerkrachten mogen dit lesmateriaal gratis gebruiken voor onderwijsdoeleinden in de klas.

 

1. EXPLORATIEVE STATISTIEK            [top]

 • Het gemiddelde
  Het gemiddelde is één van de meest gebruikte kengetallen in de statistiek. Het is interessant om dit kengetal eens vanuit verschillende standpunten te bekijken. In een eenvoudig geschreven tekst maak je kennis met het intuïtieve begrip “gemiddelde” maar ook met de meer formele bouwstenen. Op voorbeelden ontdek je waarom het gemiddelde soms een goed kenmerk voor “het centrum” is en waarom het soms helemaal fout loopt.
 • De standaardafwijking en (n-1)
  Deze tekst motiveert, vanuit verschillende invalshoeken, waarom je, bij de berekening van de standaardafwijking van een verzameling getallen, zo goed als altijd deelt door (n-1). Dit is geen lesmateriaal voor het secundair onderwijs. Het is een tekst voor geïnteresseerde leerkrachten, niet voor leerlingen.

 

2. KANSMODELLEN EN DE NORMALE VERDELING            [top]

 

3. VERKLARENDE STATISTIEK            [top]

 

4. METHODEN EN TECHNIEKEN BIJ STATISTISCH ONDERZOEK            [top]

 • Gegevens en hun context.
  Het basismateriaal voor elke studie zijn de oorspronkelijke gegevens samen met de informatie over de manier waarop ze werden verzameld. Onderstaande tekst vestigt de aandacht op de belangrijke vragen die je bij het interpreteren van gegevens moet kunnen beantwoorden.
 • Cijfermateriaal verzamelen.  
  Er zijn heel veel methoden om gegevens te verzamelen, eenvoudige en ingewikkelde, goede en slechte. In onderstaande tekst kan je lezen wat er allemaal komt kijken bij het trekken van een steekproef en wat er zoal mis kan gaan bij de opmetingen. Je vindt er ook boeiende verhalen over echt gebeurde flaters uit het verleden.

CORONAVIRUS COVID-19: klik hier (30 maart 2020)

 

EXTRA: VERRASSENDE VOORBEELDEN             [top]

 

KANSREKENING VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS             [top]

 

ONDERZOEKSCOMPETENTIES EN STATISTIEK              [top]