Tech Transfer Office

Naast onderwijs en onderzoek vormt de uitbouw van een regionaal innovatiesysteem de derde belangrijke pijler van Universiteit Hasselt. Onze universiteit levert een belangrijke bijdrage aan innovatie in Limburg door samen te werken met bedrijven en zo de aanwezige kennis maximaal te benutten voor de economische ontwikkeling van de regio.

Het Tech Transfer team heeft enerzijds als doel de onderzoekers aan te zetten en te begeleiden de stap naar de bedrijfswereld te maken, en anderzijds ondernemers de weg naar de kennisinstellingen te wijzen. Samenwerken met UHasselt kan op verschillende manieren, wij maken u graag wegwijs.

Algemeen Contact Web

Hoe samenwerken?

Zit uw bedrijf met een concrete kennisvraag?
Indien uw bedrijf een kort advies of analyse nodig heeft in een bepaald domein, kan u beroep doen op wetenschappelijke dienstverlening of contractonderzoek. De onderzoeksinfrastructuur wordt dan ingezet om u op korte termijn een antwoord te bieden. Daarnaast kan u als bedrijf een integraal onderzoekstraject opzetten via een innovatieproject of via een structurele samenwerking.

Octrooien en licenties
Heeft u interesse in een lopend octrooi van UHasselt?
Als bedrijf kan u gebruik maken van deze vindingen via het nemen van een licentie of de aankoop van het octrooi.
Bekijk zeker ook de technology offers om mee te zijn met onze laatste nieuwe ontwikkelingen!

Innovatiefinanciering
Bent u op zoek naar financiering voor uw innovatietraject?
Samenwerking tussen een bedrijf en kennisinstelling komt doorgaans in aanmerking voor subsidies vanuit de Vlaamse Overheid, zoals o.a. VLAIO (o.a. KMO-portefeuille, Baekeland mandaat). UHasselt is erkend adviesverstrekker via KMO-portefeuille en heeft als erkenningsnummer DV.A217905. Je kan ook beroep doen op de Innovation vouchers van Innoviris.

Spin-offs

Interesse in samenwerken met één van onze spin-offs? Hier vindt u alvast een mooi overzicht van de actieve spin-off bedrijven!

Wij zoeken partners!

We zijn actief op zoek naar partners of licentiehouders voor technologieën in verschillende toepassingsdomeinen.

Je kan de laatste nieuwe technology offers hier terugvinden.

Bigstock 145827383

Cijfers 2022

45
Octrooien
18
Licenties
18
Spin-offs
984
Aantal onderzoekscontracten

Tech Transfer Office

+32 11 26 86 12 techtransfer@uhasselt.be

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt