Tech Transfer Office

Naast onderwijs en onderzoek vormt de uitbouw van een regionaal innovatiesysteem de derde belangrijke pijler van de Universiteit Hasselt. Onze universiteit levert een belangrijke bijdrage aan innovatie in Limburg door samen te werken met bedrijven en zo de aanwezige kennis maximaal te benutten voor de economische ontwikkeling van de regio

Het Tech Transfer team heeft enerzijds als doel de onderzoekers aan te zetten en te begeleiden de stap naar de bedrijfswereld te maken, en anderzijds ondernemers de weg naar de kennisinstellingen te wijzen. Samenwerken met de UHasselt kan op verschillende manieren, wij maken u graag wegwijs.

Algemeen Contact Web

Hoe samenwerken?

De meest directe aanpak om samen te werken met de Universiteit Hasselt is het samen opzetten van onderzoek dat kan leiden tot nieuwe industriële toepassingen. Naast langlopend strategisch basisonderzoek, kan het ook gaan om dienstverlenende opdrachten, het gebruik maken van de UHasselt infrastructuur of een gezamenlijk doctoraat.

Contact opnemen?

U kan als bedrijf terecht bij een team van business developers die u wegwijs maken in de wereld van innovatie!

Zit uw bedrijf met een concrete kennisvraag?
Indien uw bedrijf een kort advies of analyse nodig heeft in een bepaald domein, kan u beroep doen op wetenschappelijke dienstverlening of contractonderzoek. De onderzoeksinfrastructuur wordt dan ingezet om u op korte termijn een antwoord te bieden. Daarnaast kan u als bedrijf een integraal onderzoekstraject opzetten via een innovatieproject of via een structurele samenwerking.

Octrooien en licenties
Heeft u interesse in een lopend octrooi van de UHasselt?
Via octrooiendatabanken kan u een kijkje nemen welke onderzoeksresultaten de UHasselt heeft geoctrooieerd. Als bedrijf kan u gebruik maken van deze vindingen via het nemen van een licentie of de aankoop van het octrooi.

Innovatiefinanciering
Bent u op zoek naar financiering voor uw innovatietraject?
Samenwerking tussen een bedrijf en kennisinstelling komt doorgaans in aanmerking voor subsidies vanuit de Vlaamse Overheid, zoals o.a. VLAIO (o.a. KMO-portefeuille, Baekeland mandaat). De UHasselt is erkend adviesverstrekker via KMO-portefeuille en heeft als erkenningsnummer DV.A217905.

Spin-offs

Interesse in samenwerken met één van onze spin-offs? Hier vindt u alvast een mooi overzicht van de actieve spin-off bedrijven!

Wij zoeken partners!

We zijn actief op zoek naar partners of licentiehouders voor technologieën in verschillende toepassingsdomeinen.

Je kan de laatste nieuwe technology offers hier terugvinden.

Bigstock 145827383

Cijfers 2020

Octrooien
Licenties
Spin-offs
Aantal onderzoekscontracten

Tech Transfer Office

+32 11 26 86 12 techtransfer@uhasselt.be

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt