Flexibel studeren

Studeren in bijzondere omstandigheden

Studeren en functiebeperking

Heb je een leer- of ontwikkelingsstoornis (dyslexie, dyscalculie of AD(H)D …)? Of een motorische, visuele of auditieve beperking? Chronische ziekte?

UHasselt biedt studenten met een functiebeperking waar nodig extra ondersteuning en begeleiding aan bij de studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Lees meer over de mogelijkheden, de aanvraagprocedure en de attesten die je nodig hebt.

Studeren en kunstbeoefening

Ben je professioneel actief als danser, muzikant, acteur ... en wil je dit combineren met je studies?

Dan kan je je laten registreren als student-kunstbeoefenaar!
Hierdoor kan je, waar nodig, beroep doen op extra ondersteuning en begeleiding bij je studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de evaluaties. Zo kan je je studies optimaal combineren met je carrière als kunstbeoefenaar.

Lees meer over de mogelijkheden, de aanvraagprocedure en de attesten die je nodig hebt.

Studeren en topsport

Ben je een beloftevolle sporter of topsporter en (toekomstig) student aan de UHasselt?

Studeren en tóch je sport blijven beoefenen op hoog niveau, dat kan!
We bieden jou waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij je studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens. Op die manier kan je je studie- en topsportcarrière optimaal combineren.

Lees meer over de mogelijkheden, de aanvraagprocedure en de attesten die je nodig hebt.

Studeren en werken

Combineer je jouw studies met een halftijdse of voltijdse job in dienstverband?

De UHasselt kan jou helpen de pittige combinatie van studie en werk haalbaar te maken. We bieden jou waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij je studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Lees meer over de mogelijkheden, de aanvraagprocedure en de attesten die je nodig hebt.

Studeren en ondernemen

Ben je iemand die studies wil combineren met een eigen zaak? Of wil je een eigen onderneming opstarten tijdens je studies?

Neem dan contact op met Els Huysman, coördinator voor UHasselt van PXL-UHasselt StudentStartUP.

StudentStartUP begeleidt je gratis bij de opstart en uitbouw van je onderneming. Op basis van een eerste gesprek bekijk je welke mogelijkheden er zijn en werk je een traject op maat uit.

Student-ondernemers die zich laten registreren, kunnen extra faciliteiten bekomen bij het onderwijs en de examens. Zo kan de UHasselt jou helpen om de pittige combinatie van studeren en ondernemen haalbaar te maken.

Lees meer over de mogelijkheden, de aanvraagprocedure en de attesten die je nodig hebt.

Studeren en gezin (mantelzorg)

Studenten met een gezin waarbinnen de betreffende student een zorgende functie vervult ten aanzien van een ander gezinslid (vb. studenten met kinderen, mantelzorgers...) komen in elk geval in aanmerking voor extra ondersteuning en faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Lees meer over de mogelijkheden, de aanvraagprocedure en de attesten die je nodig hebt.

Studeren in het Nederlands als anderstalige student

  • Ben je een student die geen Nederlandstalig secundair onderwijs heeft gevolgd?
  • Volg je een Nederlandstalige opleiding?

Dan bieden we jou waar nodig extra ondersteuning en begeleiding bij je studies en extra faciliteiten bij het onderwijs en de examens.

Lees meer over de mogelijkheden, de aanvraagprocedure en de attesten die je nodig hebt. 

Avondonderwijs

De reguliere bachelor- en masteropleidingen aan UHasselt zijn voltijdse opleidingen in dagonderwijs.

Binnen ons onderwijsmodel houden we van interactief onderwijs, met fysieke contactmomenten. Volledige zelfstudie is hierbij dus niet mogelijk.

Opleidingen die je wel in avondonderwijs/op zaterdag kan volgen:

- educatieve masteropleidingen/lerarenopleidingen;

- postgraduaten;

- een aantal bijscholingen voor professionals.

Afstandsonderwijs

De meeste opleidingen van UHasselt worden aangeboden in dagonderwijs. Een beperkt aantal opleidingen worden aangeboden in afstandsonderwijs:

Vrijstellingen

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om voor een opleidingsonderdeel examen af te leggen (OER art. 5)

Als je reeds credits hebt verworven in een academische opleiding (aan de UHasselt of elders) kan je op basis hiervan een vrijstelling aanvragen binnen je nieuwe opleiding. Inhoud, doelstellingen, evaluatie en aantal studiepunten dienen maximaal overeen te komen. Meer informatie over de aanvraagprocedure, deadlines, behandelingstermijn en gevolgen vind je op deze webpagina. 

Examen- en creditcontract

Tijdens je inschrijving aan UHasselt kies je voor het type contract dat voor jouw situatie van toepassing is. Er zijn drie types van contracten:

  • diplomacontract
  • creditcontract
  • examencontract

Bekijk aandachtig wat deze contracten inhouden en welke de voorwaarden, voor- en nadelen zijn.

Studietrajecten na de bachelor en master

Eén of meerdere losse opleidingsonderdelen volgen

Een creditcontract of examencontract sluit je af wanneer je je wil inschrijven voor één of meer afzonderlijke opleidingsonderdelen. Bekijk aandachtig wat deze contracten inhouden en wat de voorwaarden, de voor- en de nadelen zijn.