Bachelor in de fysica

Waarom fysica studeren aan UHasselt?

Bachelor • 180 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je krijgt een brede, wetenschappelijke vorming in de experimentele, en theoretische fysica
 • Je kiest je eigen specialisatie en wordt zo wie je wil zijn
 • Je wordt een fysicus die kan functioneren in een moderne en uitdagende werkomgeving
 • Je leert DOEN!

Download de brochure
16 03 06 Aurora Expedition Zondag 19

Hoe ziet de opleiding eruit?

Brede, wetenschappelijke opleiding

In de fysica bestudeert men de basiswetten van de natuur. Ontdekkingen in de fysica vormen de basis voor talrijke technologische toepassingen en spelen een belangrijke rol in andere wetenschappen. Binnen de opleiding fysica leer je over uiteenlopende verschijnselen uit het dagelijks leven: beweging, geluid, licht, warmte... maar kom je ook in contact met de fascinerende wereld van relativiteit, kwantumfysica, elementaire deeltjes en de structuur en oorsprong van het heelal. In je studie gaan ingenieus opgezette experimenten en theoretische modellen hand in hand. Ben je iemand met een avontuurlijke en onderzoekende geest met goede wiskundige vaardigheden? Dan biedt de opleiding fysica wat je zoekt!

Je kiest je eigen specialisatie

In het derde bachelorjaar kan je – afhankelijk van je interesses – kiezen voor een van de volgende opties die je voorbereiden op een vervolgmaster:

 • Theoretische fysica en sterrenkunde
 • Experimentele fysica
 • Nano/biofysica

Heb je interesse voor onderwijs, dan kun je de optie onderwijs volgen met een pakket opleidingsonderdelen uit de educatieve master wetenschappen en technologie.

Ben je klaar voor wat meer uitdaging en een brede ontwikkeling? Dan kan je ook het TWIN-traject Fysica-Wiskunde volgen. Succesvolle afronding van dit traject geeft uitzicht op een bachelordiploma in de fysica en in de wiskunde.

Je leert DÓEN!

 • Je leert vaardigheden die je in je toekomstige loopbaan zeker kan gebruiken: samenwerken, discussiëren, rapporteren en presenteren, en ook time management, projectmanagement en probleemoplossend denken.
 • Onderzoeksvaardigheden staan centraal tijdens diverse practica.
 • Je volgt experimentele en theoretische vakken die georiënteerd zijn op fundamentele kennis.
 • Je gaat om met apparatuur die ook in onderzoeksinstituten wordt gebruikt.
 • Je leert via werkbezoeken (zoals aan het CERN in Zwitserland) en via gastlessen hoe het dagelijkse leven van een fysicus eruitziet.
 • Je leert proeven opstellen, nauwkeurige metingen doen en realistische situaties modelleren en analyseren.
 • Je leert op een correcte en aantrekkelijke manier rapporteren en presenteren en gaandeweg samenwerken in team.
 • Je wordt ingeleid in time management en projectmanagement en pas je deze vaardigheden toe op een reallifegroeps-project.
 • Je voert zelf onderzoek uit in samenwerking met een UHasselt-onderzoeksgroep.

Ga mee op expeditie!

In het voorjaar trekken de studenten van de 3de bachelor fysica op expeditie. Ze reizen noordwaarts, gewapend met state-of-the-art apparatuur en, niet te vergeten... Ingepakt in state-of-the-art kledij om de elementen te trotseren. Hun missie: het bestuderen van een fenomeen dat deel uitmaakt van de interactie tussen zon en aarde en dat wellicht één van de meest tot de verbeelding sprekende natuurverschijnselen is: de aurora borealis of het noorderlicht.

Het kleurenspektakel van het poollicht is niet alleen magnifiek om te zien - het begrijpen ervan maakt het voor een fysicus zo mogelijk nog mooier. Elektromagnetisme, elektronica, fotonica, ... experimentator of theoreticus: iedereen vindt wel een aspect om te bestuderen.

Fysica, de opstap naar een master in materiomics

Tijdens de master in materiomics verdiep je je verder als expert in de fysica, binnen de interdisciplinaire omgeving van het materiaalonderzoek. Deze unieke UHasselt-opleiding is nauw verweven met de onderzoeksexpertises van het Instituut voor Materiaalonderzoek en de vakgroep Fysica, waardoor je uit de eerste hand kennis maakt met actueel onderzoek in het domein.

Je leert materialen benaderen vanuit verschillende perspectieven waarbij je over de disciplinegrenzen heen leert communiceren met experten in de chemie, ingenieurswetenschappen, biotechnologie,… Je wordt opgeleid tot de expert in de fysica die de materialen van de toekomst ontwikkelt vanaf het design tot de implementatie in devices. Dit vanuit je eigen interesses voor theorie, experiment of simulatie. Je zoekt mee naar de oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen via één van de specialisatiepijlers zoals materialen voor kwantumtechnologieën (met toepassingen in cyberveiligheid, satellieten, medische diagnostiek,…) of voor energietechnologieën (van flexibele zonnecellen, over thermochrome beglazing tot duurzame batterijmaterialen).

Als interdisciplinair bruggenbouwer ben je meer dan alleen een expert in de fysica. Je bent een professional, klaar voor een carrière zowel aan de universiteit als in de industrie waar de materialen van de toekomst worden ontwikkeld.

Fysica, de stap naar een ingenieursopleiding

Opleidingsonderdelen zoals elektronica, hydrodynamica, fotonica en kwantumtechnologie bieden je de mogelijkheid om na het behalen van je bachelor over te stappen naar een aantal ingenieursopleidingen. Je kunt je bacheloropleiding verder vervolledigen met een aantal verbredingsvakken uit verschillende disciplines zoals biologie, chemie, economie, informatica of wiskunde.

Tijdens het derde jaar van de bacheloropleiding fysica stap je ook mee in een Erasmus project met TU Eindhoven. Je hebt na je studies niet enkel een Bachelor in de Fysica, maar ook rechtstreekse doorstroommogelijkheden naar enkele ingenieursopleidingen aan TU Eindhoven, zoals Master in Applied Physics, Master in Science and Technology of Nuclear Fusion en Master in Electrical Engineering.

De brede basis die je in de bachelor fysica wordt aangeleerd, bereid je zowel op theoretisch als experimenteel vlak voor op een brede waaier aan vervolgopleidingen. De optie om je bachelor af te sluiten aan de Technische Universiteit Eindhoven laat je toe je kennis en vaardigheden ook vanuit een technisch perspectief aan te scherpen. Bovendien kan je je eindproject in een internationaal onderzoeksteam uitvoeren.
Thomas Van Caekenberghe, alumnus fysica
Science Tower

De Science Tower brengt studenten samen!

De gloednieuwe Science Tower, is een stimulerende omgeving voor studenten van de faculteit Wetenschappen. De toren bevat in totaal 44 labo's. In deze labo's kan je ook buiten de lessen terecht om je te verdiepen in de fysica. Ontmoet medestudenten en ga samen studeren in de Science Tower, een plek waar student en wetenschap mekaar beter leren kennen!

Bachelor

De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar)

Bekijk hieronder de curriculumtabellen, of ga naar de studiegids voor alle informatie.

Eerste bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Tweede bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Derde bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

** In het derde bachelorjaar kies je uit de lijst van hieronder opgesomde opleidingsonderdelen. Voor sommige vervolgmasters neem je bepaalde opleidingsonderdelen op uit de lijst van verbredingsonderdelen. Studenten die de Master in Applied Physics, Master in Science and Technology of Nuclear Fusion of de Master in Electrical Engineering willen aanvatten, volgen het tweede semester van de TU Eindhoven.

Voor mijn opleiding heb ik niet enkel gekozen voor fysica, maar ook voor UHasselt. Waar je bij de andere universiteiten één van velen bent, ben je bij UHasselt deel van een groep. Door de kleinschaligheid van de universiteit kent zowat iedere docent je bij naam en weten ze perfect je te helpen, wat bij een opleiding als fysica een groot voordeel betekent.
Ivo Cools, bachelor fysica (afgestudeerd in 2017)

Voor wie

Toelatingsvoorwaarden voor de bachelor

Ijkingstoets

De ijkingstoets geeft je alvast een momentopname van je wiskundige en wetenschappelijke kennis en vaardigheden. Het is echter geen toelatingsexamen. Dit wil zeggen dat je kan inschrijven in de opleiding, ongeacht je score op de ijkingstoets. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je puntengemiddelde/resultaten in het secundair onderwijs, inzet en motivatie ook een belangrijke rol spelen bij studiesucces in het hoger onderwijs. Toelatingen tot inschrijving voor de opleiding Bachelor in de fysica, zonder deelname aan één van de ijkingstoetsen voorafgaand aan het komende academiejaar, zijn uitzonderlijk mogelijk. Kandidaat-studenten dienen dan een gemotiveerd verzoek in bij de uitzonderingscommissie.
Praktische informatie en de data voor deelname kan je hier vinden.

Twijfel je toch nog aan je voorkennis? Dan kan je voor de start van het academiejaar een septembercursus volgen. In deze cursus worden de nodige elementaire begrippen en rekentechnieken van de wiskunde uitgelegd en ingeoefend.
Praktische info over onze septembercursussen kan je hier vinden.

Je profiel

 • Wiskunde: 6u per week is wenselijk. Belangrijk zijn een aantal fundamentele begrippen en methoden: reële functies, goniometrie, complexe getallen, vectoren en bewijstechnieken.
 • Je hebt interesse in uiteenlopende verschijnselen uit het dagelijks leven: beweging, geluid, licht, warmte… maar ook de fascinerende wereld van relativiteit, kwantum fysica, elementaire deeltjes en de structuur en oorsprong van het heelal.
 • Het kriebelt om ingenieus opgezette experimenten en theoretische modellen uit te voeren en te bestuderen
 • Je hebt een avontuurlijke en onderzoekende geest met goede wiskundige vaardigheden

Wil je je voorkennis bijspijkeren? Neem dan zeker een kijkje bij de septembercursussen!

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

Hieronder zie je een voorbeeld van een lesweek in het eerste kwartiel van het eerste bachelorjaar fysica en wiskunde. Naast het contactonderwijs (hoorcolleges, responsiecolleges en werkzittingen) werk je aan zelfstudieopdrachten in groep of individueel en studeer je in studielokalen of in de bibliotheek.

Start academiejaar

Het academiejaar start midden september 2024.

De introductiedag gaat door in de week voorafgaand aan de start van het academiejaar.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Na de bacheloropleiding in de fysica aan UHasselt kun je instromen in diverse tweejarige masteropleidingen. In sommige gevallen is het nodig dat je bepaalde opleidingsonderdelen in je bacheloropleiding hebt gevolgd.

Aan UHasselt:

Elders:

 • Master in de fysica
 • Master in Applied Physics: natuurkundig ingenieur (TU Eindhoven) [ingenieursopleiding]
 • Master in Science and Technology of Nuclear Fusion (TU Eindhoven) [ingenieursopleiding]
 • Master in de sterrenkunde
 • Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Fysica is een opleiding waarin je een brede waaier aan vaardigheden ontwikkelt. Denk maar aan het ontwikkelen van een kritische houding, onderzoeks- en experimenteervaardigheden, het  modelleren en analyseren met wiskundige en computationele technieken... Als vanzelfsprekend kan na je studies dan ook aan de slag in heel wat sectoren met oneindig veel beroepsmogelijkheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Onderzoeker aan een universiteit of wetenschappelijke instelling • Natuurkundig ingenieur • Doctorandus (phd) • Leerkracht secundair • Medisch fysicus • Meteoroloog • Analist bij adviesbureaus • Kwantitatieve analist (‘quant’) bij • Banken en bedrijven • Onderzoeker verkeers- en • Transportmodellering • ...

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024 14u tot 17u30 Campus Diepenbeek & campus Hasselt

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

22 04 19 Proefdag Sociale Wetenschappen 05
24 aug

Verplichte ijkingstoetsen (starttoetsen) - 24 augustus

24 augustus 2024
09:00
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek


31 okt

Young Phys-X-Academy - Elektromagnetisme: 31 oktober 2024

31 oktober 2024 10:00 - 17:00 UHasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - Projectlaboratorium fysica - 3590 Diepenbeek


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209