Mevrouw Edith DONDERS

Mevrouw Edith DONDERS

Over mezelf

Sinds mei 2005 ben ik aan de slag bij het Instituut voor Mobiliteit en de opleiding mobiliteitswetenschappen (toen nog onderdeel van de faculteit BEW) waar ik mijn loopbaan startte als communicatiemedewerker. Vanuit deze functie groeide ik door tot communicatiemanager van het instituut. In 2014 ontstond de interfacultaite School voor Mobiliteitswetenschappen (equivalent van een faculteit) waar vanaf dan de opleiding mobiliteitswetenschappen deel van uitmaakte. Deze evolutie heeft ertoe geleid dat ik in mijn functie verder kon doorgroeien. Sinds 2016 fungeer ik als Operations Manager van de School voor Mobiliteitswetenschappen en het Instituut voor Mobiliteit waar ik mede verantwoordelijk ben voor het ontwikkelen van het beleid en het coördineren en organiseren van de werking ervan met als doel een optimale dienstverlening te verzekeren.

Ik behaalde mijn masterdiploma communicatiewetenschappen aan de VUB waarbij ik een masterthesis schreef over de nood aan en de kans op succes van het concept 'Wetenschapswinkels' in Vlaanderen. Tijdens het uitschreven van mijn thesis, ontwikkelde ik mijn interesse in wetenschapscommunicatie wat doorheen mijn carrière tot nog toe een belangrijke focus is gebleven en waarin ik me blijf bijscholen. Vanwege mijn expertise op dit terrein ben ik de voorbije jaren nauw betrokken geweest in de werving en uitvoering van diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten (bv. Steunpunt Verkeersveiligheid, Mobiliteitsplan Vlaanderen, EC-FP7 Datasim, EC-H2020 Track & Know, EC-H2020 i-DREAMS, cSBO-MILESTONE ...). Daarnaast zet ik mijn communicatievaardigheden ook in, binnen de opleiding mobiliteitswetenschappen. Sinds 2022 maak ik deel uit van het onderwijsteam van het vak 'Communicatie en Participatie' en ben ik gastspreker binnen het vak 'Verkeersonderzoeksmethodologie'.

Projecten

Er zijn 6 onderzoeksprojecten gevonden

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2023 - 2024

Academiejaar 2022 - 2023