UHasselt-richtlijnen voor publicaties

Affiliatie vermelden

Je UHasselt affiliatie juist vermelden in een publicatie of dataset

Opdat je publicatie/dataset gemakkelijker erkend wordt als een UHasselt-publicatie en bijgevolg ook gevalideerd kan worden, volg je onderstaande richtlijnen:

 • Vermeld altijd eerst UHasselt, pas daarna de naam van je faculteit, onderzoeksinstituut, onderzoeksgroep of onderzoekseenheid. Deze regel geldt ook voor onderzoek dat gebeurt in de disciplines van de tUL-opleidingen.

Juist

Fout

UHasselt, BIOMED, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

BIOMED, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

UHasselt, Faculty of Medicine and Life Sciences, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

Faculty of Medicine and Life Sciences, Hasselt University, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

UHasselt, transnational University Limburg, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Belgium

transnational University Limburg, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Belgium

 • Desgewenst kun je achter UHasselt als onderschrift Universiteit Hasselt of Hasselt University toevoegen.

Juist

Fout

UHasselt – Universiteit Hasselt, BIOMED, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

Universiteit Hasselt, BIOMED, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

UHasselt – Hasselt University, Faculty of Medicine and Life Sciences, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

Hasselt University, Faculty of Medicine and Life Sciences, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

 • Vermeld achter de naam van je faculteit of onderzoeksinstituut een officieel adres van UHasselt:

  - Als het onderzoeksinstituut of de faculteit op de campus Diepenbeek gevestigd is, vermeld dan als adres Agoralaan, 3590 DIEPENBEEK, Belgium.
  - Als het onderzoeksinstituut of de faculteit op de campus Hasselt gevestigd is, vermeld dan als adres Martelarenlaan 42, 3500 HASSELT, Belgium.

Juist

Fout

UHasselt, Institute for Materials Research (IMO-IMOMEC), Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

UHasselt, Institute for Materials Research (IMO-IMOMEC), Wetenschapspark 1, 3590 Diepenbeek, Belgium

UHasselt, Faculty of Law, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Belgium

UHasselt, Faculty of Law, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

UHasselt, transnational University Limburg, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Belgium

UHasselt, transnational University Limburg, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium

 • Indien je meerdere affiliaties hebt, vermeld UHasselt dan als eerste, zeker indien je de grootste aanstelling hebt aan UHasselt.

Voorbeelden

 1. UHasselt, Morphology Research Group, Biomedical Research Institute, Agoralaan, 3590 Diepenbeek, Belgium
 2. KU Leuven, Biomedical MRI, Department of Imaging and Pathology, 3000 Leuven, Belgium

Publicatiecategorieën

Type

Categorie

+ vermelding ECOOM-validatiejaar

+ vermelding VABB-validatiejaar

Voorwaarde toekenning van publicatiecategorie

Journal contribution

A1

 • Bijdragen in tijdschriften opgenomen in de Science Citation Index Expanded en/of Social Science Citation Index en/of Arts & Humanities Citation Index van Web of Science met als subtype in de Document Server: Article, Note, Review en Letter
  OF
 • Bijdragen in tijdschriften opgenomen in de VABB tijdschriftenlijst die voldoen aan de VABB criteria* met subtype in de Document Server: Article, Note, Review en Letter

Journal contribution

A2

 • Contributies in peer-reviewed tijdschriften met als subtype in de Document Server: Article, Note, Review, Letter die:
  (1) niet opgenomen zijn in de Science Citation Index Expanded en/of Social Science Citation Index en/of Arts & Humanities Citation Index van Web of Science
  EN
  (2) niet opgenomen zijn in de VABB tijdschriftenlijst of niet voldoen aan de VABB-criteria*

OF

 • Contributies in peer-reviewed tijdschriften met als subtype in de Document Server: Book review en Editorial material

Journal contribution

A3

Contributies in niet- peer reviewed tijdschriften met als subtype in de Document Server: Article, Note, Review, Letter, Book Review en Editorial Material

Journal contribution

M

Subtypes in de Document Server: Meeting Abstract, Meeting Summary, News item, Correction, Correction-addition, discussion

Book | Book section

B1

Boeken met ISBN of ISSN (Rol: author of editor)

Book | Book section

B2

Boekdelen met ISBN of ISSN (Rol: author of editor)

Book | Book section

B3

Boeken en boekdelen zonder ISBN of ISSN

Proceedings paper | Conference material

C1

check

check

Proceedings Papers met ISBN of ISSN

Proceedings paper | Conference material

C2

Proceedings Papers zonder ISBN of ISSN en ander conferentie contributies (posters, powerpoints…)

Research report | Working paper

R1

check

Research Reports en Working Papers met ISBN/ISSN

Research report | Working paper

R2

Research Reports en Working Papers zonder ISBN/ISSN

Theses & Dissertations

T1

PhD-thesissen

Theses & Dissertations

T2

Masterthesissen

Artistieke & ontwerpmatige realisaties

AOR

Artistieke en ontwerpmatige onderzoeksrealisaties die

 • de uitkomst zijn van onderzoek
 • publiek zijn gemaakt (gedissemineerd, gepubliceerd, gepresenteerd, vertoond, tentoongesteld)

Other

O

Populariserende literatuur (in weekbladen, kranten….), preprints, web content, websites, cursusmateriaal en softwarepakketten

VABB-criteria

Tijdschriften, boektitels/boekenreeksen/uitgevers en proceedings:

 • zijn publiek toegankelijk;
 • zijn op een ondubbelzinnige manier identificeerbaar via een ISSN- of ISBN-nummer;
 • leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of de toepassing ervan;
 • worden voor verschijnen beoordeeld in een aantoonbaar peer-reviewproces door wetenschappers expert in de betrokken (deel)discipline(s);
 • de publicaties zijn minstens vier pagina’s lang.

Researcher identifiers

Om te vermijden dat een auteur gekoppeld wordt aan de verkeerde publicatie zijn er researcher identifiers ontwikkeld, waarmee auteurs zich uniek kunnen identificeren.

Deze unieke identificatienummers zijn nuttig voor onderzoekers om hun bibliometrisch profiel op te stellen en te onderhouden, onafhankelijk van hun onthaalinstelling.

Daarnaast kunnen deze identificatienummers gebruikt worden voor profilering van de onderzoekers, ter evaluatie van financieringsaanvragen en voor analyses van publicaties.

Elk van onderstaande identifiers die binnen de Universiteit Hasselt courant worden gebruikt werkt wereldwijd en is interdisciplinair.

ORCID

Open Researcher en Contributor Identifier (ORCID) is een internationaal non-profit systeem, beheerd door een consortium van universiteiten, nationale bibliotheken, onderzoeksinstituten en data repositories, waarmee wetenschappelijke auteurs zich door middel van een unieke identifier (ORCID ID) kunnen identificeren.

Door gebruik te maken van een ORCID ID kunnen onderzoekers hun onderzoeksoutput uit verschillende databanken samenbrengen in één onderzoekersprofiel. Dit onderzoekersprofiel bevat naast de mogelijkheid tot registratie van 37 verschillende soorten onderzoeksoutput (van tijdschriftartikels tot dansoptredens), ook de mogelijkheid om informatie over de opleiding, affiliaties en behaalde financiering van een onderzoeker te bundelen.

Dit zorgt ervoor dat de onderzoeksinformatie van een onderzoeker op basis van een unieke identifier opgevraagd kan worden en er geen verwarring meer ontstaat op basis van auteursnamen. Namen zijn namelijk niet uniek, kunnen wijzigen en kennen verschillende spellingvarianten afhankelijk van de databank die geraadpleegd wordt.

Een ORCID-profiel biedt met andere woorden een totaalpakket aan informatie over de hele wetenschappelijk carrière van een onderzoeker. Doordat alle wetenschappelijke output van een onderzoeker zonder ambiguïteit in één profiel gebundeld wordt, kan een correcte en volledige weergave van de onderzoeksoutput van de onderzoeker tot stand gebracht worden.

ResearcherID

Clarivate werkt binnen Web of Science met een eigen researcher identifier, namelijk het ResearcherID. Dit ResearcherID kan tevens gekoppeld worden met het ORCID ID.

Scopus Author ID

Elsevier werkt binnen Scopus met een eigen researcher identifier, namelijk het Scopus Author ID. Dit Scopus Author ID kan tevens gekoppeld worden met het ORCID ID.

ResearchGate person ID

ResearchGate is een online sociaal netwerk waarbij onderzoekers een ResearchGate person ID kunnen aanmaken. Via dit platform kunnen ze publicaties delen, vragen stellen en beantwoorden en samenwerkingspartners vinden.

ResearchGate geeft updates waarmee auteurs op de hoogte kunnen blijven van het onderzoek van collega’s, bekijken wie hun onderzoek heeft bekeken, andere onderzoekers volgen die werken binnen hun onderzoeksveld, de meest gelezen artikels terugvinden...

Valideren van publicaties

Publicaties spelen een belangrijke rol in de verdeling van de middelen die de overheid ter beschikking stelt voor de stimulering van academisch wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De berekening van de bibliometrische parameters voor deze verdeelsleutels behoort tot het takenpakket van ECOOM.

ECOOM, het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring, is een interuniversitair consortium van de Vlaamse Gemeenschap waaraan alle Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, VUB, UAntwerpen en UHasselt) deelnemen. Jaarlijks valideert ECOOM de publicaties van de Vlaamse universiteiten die voldoen aan de criteria voor opname in de verdeelsleutels voor overheidsfinanciering.

Enkel publicaties die kunnen worden toegekend aan een Vlaamse universiteit en die zijn opgenomen in bepaalde indexen van de Web of Science Core Collection en/of het VABB-SHW komen in aanmerking voor validatie.

De precieze voorwaarden voor validatie door ECOOM worden hieronder toegelicht.

Zorg ervoor dat je publicatie in Web of Science terecht komt en gevalideerd wordt door ECOOM

Affiliatie

Zorg er eerst en vooral voor dat je je UHasselt-affiliatie (correct) op de publicatie vermeldt. Enkel publicaties met UHasselt-affiliatie komen immers in aanmerking voor validatie. Meer info over hoe je op de juiste manier je UHasselt-affiliatie vermeldt op een publicatie of dataset vind je bovenaan deze pagina.

Publicatietypes

Enkel bepaalde publicatietypes in de Web Of Science Core Collection komen in aanmerking voor validatie, namelijk:

 • Journal contributions met subtype Letter / Article / Note / Review, én opgenomen in de Science Citation Index Expanded (SCIE) en/of Social Science Citation Index (SSCI) en/of Arts & Humanities Citation Index (AHCI) (UHasselt-publicatiecategorie A1)
 • Proceedings papers opgenomen in de Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) en/of de Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) (UHasselt-publicatiecategorie C1)

Stappenplan

Om ervoor te zorgen dat je Web of Science-publicatie gevalideerd wordt door ECOOM, ga je als volgt tewerk:

Als je gaat publiceren in een tijdschrift:

Controleer of het tijdschrift in de Science Citation Index Expanded (SCIE) en/of Social Science Citation Index (SSCI) en/of Arts & Humanities Citation Index (AHCI) voorkomt.

Surf hiervoor naar de Master Journal List, waar je per tijdschrift onder de rubriek 'Web of Science Coverage' kan zien of en in welke Web of Science index(en) het is opgenomen. Om van deze tool gebruik te kunnen maken, moet je je eerst registreren met je UHasselt-emailadres.

Indien je nog geen tijdschrift gekozen hebt voor jouw publicatie, volg dan de volgende stappen:

 • Surf naar de Master Journal List, laat de zoekbalk leeg en klik op 'Search Journals'.
 • Selecteer via de filter Web of Science Coverage de gewenste index. Je krijgt een overzicht van alle tijdschriften die in de desbetreffende index voorkomen en kunt verder filteren op bijvoorbeeld 'Category' om een tijdschrift te vinden in de gewenste discipline.

Master journal list

Als je een proceedings paper gaat publiceren:

Hier is de situatie wat complexer. Je hangt immers af van hoe de conference proceedings zullen worden uitgegeven: als boek of in een tijdschrift.

Conference proceedings uitgegeven als boek

Zoals hierboven reeds aangegeven, valideert ECOOM enkel de proceedings papers die opgenomen zijn in de Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) en/of de Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) (UHasselt-publicatiecategorie C1).

De procedure voor opname verloopt als volgt: de uitgever dient het volledige proceedings boek voor evaluatie in bij Clarivate Analytics. Pas na een positief antwoord worden de proceedingsbijdragen opgenomen in Web of Science en worden ze dus ook gevalideerd door ECOOM.

Conference proceedings gepubliceerd in een tijdschrift

Sommige proceedingsbijdragen worden opgenomen in een tijdschrift. Opdat je proceedings paper gevalideerd wordt door ECOOM, dient het desbetreffende tijdschrift voor te komen in de Science Citation Index Expanded (SCIE) en/of Social Science Citation Index (SSCI) en/of Arts & Humanities Citation Index (AHCI). Meer info over hoe je dit kan nagaan, vind je hierboven onder de rubriek 'Als je gaat publiceren in een tijdschrift'.

Sociale en humane wetenschappen: zorg ervoor dat je publicatie in aanmerking komt voor opname in het VABB-SHW

Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) is een databank die de publicaties verzamelt van sociale en humane wetenschappers verbonden aan de Vlaamse universiteiten.

Dankzij het VABB-SHW wordt de specifieke onderzoeksoutput van de sociale en humane wetenschappen erkend, gevaloriseerd en kan ze bijdragen tot een onderbouwde verdeling van onderzoeksmiddelen tussen de Vlaamse universiteiten.

Affiliatie

Zorg er eerst en vooral voor dat je je UHasselt-affiliatie (correct) op de publicatie vermeldt. Enkel publicaties met UHasselt-affiliatie komen immers in aanmerking voor validatie. Meer info over hoe je op de juiste manier je UHasselt-affiliatie vermeldt in een publicatie of dataset vind je bovenaan deze pagina.

Daarnaast worden er in het VABB-SHW enkel publicaties opgenomen van onderzoekers die behoren tot een organisatie die door het VABB-SHW erkend is als een entiteit in de sociale en humane wetenschappen. Meer info over welke organisaties dit zijn, kan je bekomen via Eline Schoeters of Hilde Cleeren van de Universiteitsbibliotheek.

Publicatietypes

Enkel de volgende UHasselt publicatietypes komen in aanmerking voor validatie:

 • Contributies in tijdschriften opgenomen in de VABB-SHW tijdschriftenlijst die voldoen aan de VABB-SHW criteria (zie verder) met subtype in de Document Server: Article, Note, Review en Letter (UHasselt publicatiecategorie A1)
 • Boeken met ISBN of ISSN (Rol: auteur of editor) (UHasselt publicatiecategorie B1)
 • Boekdelen met ISBN of ISSN (Rol: auteur of editor) (UHasselt publicatiecategorie B2)
 • Proceedings Papers met ISBN of ISSN (UHasselt publicatiecategorie C1)
 • Research Reports en Working Papers met ISBN/ISSN (UHasselt publicatiecategorie R1)

Het Gezaghebbend Panel (GP) van het VABB-SHW oordeelt welke publicaties gevalideerd worden en dus opgenomen worden in het VABB-SHW. Dit gebeurt op basis van de volgende criteria uit het BOF-besluit:

 1. ze zijn publiek toegankelijk;
 2. ze zijn op een ondubbelzinnige manier identificeerbaar via een ISSN- of ISBN-nummer;
 3. ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of de toepassing ervan;
 4. ze worden voor verschijnen beoordeeld in een aantoonbaar peer reviewproces* door wetenschappers die expert zijn in de betrokken (deel)discipline(s);
 5. ze zijn minstens vier pagina's lang.

*Peer review moet worden uitgevoerd door een editorial board, door een vast leescomité, door externe referees of door een combinatie van die types. Daarbij moet minstens een inbreng zijn die extern is aan de onderzoeksgroep en die onafhankelijk is van de auteur(s). De peer review wordt niet door de auteur georganiseerd.

Stappenplan

Om ervoor te zorgen dat je publicatie opgenomen kan worden in het VABB-SHW, dient je publicatie dus aan alle vijf de bovenstaande criteria te beantwoorden. Om aan het criterium onder puntje 4 te voldoen, ga je als volgt tewerk:

Als je gaat publiceren in een tijdschrift:
 • Controleer of het tijdschrift terug te vinden is in de Lijst van tijdschriften in VABB-SHW versie 13 (2012-2021).
 • Als dit het geval is en je tijdschriftpublicatie is minstens 4 pagina’s lang, dan zal je publicatie in het VABB-SHW worden opgenomen.
 • Als dit niet het geval is en je wenst dat je publicatie alsnog in aanmerking kan komen voor opname in het VABB-SHW, dien je een bewijs van peer review te voorzien voor het desbetreffende tijdschrift en dit bewijs op te laden bij de desbetreffende tijdschriftpublicatie in de Document Server.
  • Dit bewijs dient steeds een publiek zichtbare verklaring van peer review (bijvoorbeeld op de website van het tijdschrift) te bevatten, dus een algemeen redactioneel beleidsdocument waarin het beleid/de procedure van peer review voor het tijdschrift wordt toegelicht.
  • De Universiteitsbibliotheek bezorgt dit bewijs tijdens de maand oktober aan het Gezaghebbend Panel van het VABB-SHW die vervolgens oordeelt of het tijdschrift al dan niet opgenomen wordt in de volgende versie van het VABB-SHW die in juni wordt gepubliceerd.
Als je (in) een (proceedings)boek gaat publiceren:
 • Controleer of de uitgever én het specifieke ISBN-prefix van deze uitgever terug te vinden is in de Lijst van uitgevers in VABB-SHW versie 13 (2012-2021).
 • Als dit het geval is en je boekpublicatie is minstens 4 pagina’s lang, dan zal je publicatie in het VABB-SHW worden opgenomen.
 • Als dit niet het geval is en je wenst dat je boekpublicatie alsnog in aanmerking kan komen voor opname in het VABB-SHW, dien je ofwel één of meerdere reviewverslagen te voorzien voor de desbetreffende publicatie, ofwel een bewijs dat een (succesvolle) procedure bij de Universitaire Stichting doorlopen werd, en dien je deze documenten bij de invoer van de boekpublicatie in de Document Server op te laden.
  • Voor alle duidelijkheid: loutere affirmatie van de toepassing van peer review door de editor of uitgever volstaat niet. Er dienen steeds concrete én volledige reviewverslagen te worden aangeleverd. Een synthese van de belangrijkste commentaren van de reviewers is dus niet voldoende!
  • Meer informatie over hoe de reviewverslagen er precies uit dienen te zien, vind je in het document Aandachtspunten bij het indienen van verzoeken tot rechtzetting (pdf, 563 KB).
  • De Universiteitsbibliotheek zet de reviewverslagen of het bewijs van de Universitaire Stichting onder een volledig en permanent embargo en bezorgt de documenten tijdens de maand oktober aan het Gezaghebbend Panel van het VABB-SHW, dat op basis van de aangeleverde documentatie beslist of de boekpublicatie al dan niet opgenomen wordt in de volgende versie van het VABB-SHW die in juni wordt gepubliceerd. Uiteraard worden de documenten confidentieel behandeld.
Als je gaat publiceren in een boekenreeks:
 • Controleer of de reeks terug te vinden is in de Lijst van boekenreeksen met peer review, raadpleegbaar via de website van het VABB-SHW.
 • Indien dit het geval is en je boekpublicatie is minstens 4 pagina’s lang, dan zal je publicatie in het VABB-SHW worden opgenomen.
 • Indien dit niet het geval is en je wenst dat je boekpublicatie alsnog in aanmerking kan komen voor opname in het VABB-SHW, dien je ofwel één of meerdere reviewverslagen te voorzien voor de desbetreffende publicatie, ofwel een bewijs dat een (succesvolle) procedure bij de Universitaire Stichting doorlopen werd, en dien je deze documenten bij de invoer van de boekpublicatie in de Document Server op te laden.
  • Voor alle duidelijkheid: loutere affirmatie van de toepassing van peer review door de editor of uitgever volstaat niet. Er dienen steeds concrete én volledige reviewverslagen te worden aangeleverd. Een synthese van de belangrijkste commentaren van de reviewers is dus niet voldoende!
  • De Universiteitsbibliotheek zet de reviewverslagen of het bewijs van de Universitaire Stichting onder een volledig en permanent embargo en bezorgt de documenten tijdens de maand oktober aan het Gezaghebbend Panel van het VABB-SHW die op basis van de aangeleverde documentatie beslist of de boekpublicatie al dan niet opgenomen wordt in de volgende versie van het VABB-SHW die in juni wordt gepubliceerd. Uiteraard worden de documenten confidentieel behandeld.

Opgelet:

 • Voor (hoofdstukken in) (proceedings) boeken met GPRC label hoef je in principe geen reviewverslagen te voorzien, aangezien het Gezaghebbend Panel van het VABB-SHW deze verslagen normaal gezien krijgt van de uitgever. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit echter niet en moet de Universiteitsbibliotheek alsnog aan de desbetreffende onderzoeker(s) vragen om de reviewverslagen bij de uitgever op te vragen, zodat deze aangeleverd kunnen worden aan het Gezaghebbend Panel.
 • Voor een boek waarvan je auteur bent, dien je voor het volledige boek één of meerdere reviewverslagen te voorzien, of een bewijs dat een (succesvolle) procedure bij de Universitaire Stichting doorlopen werd.
 • Voor een boek waarvan je editor bent, dien je voor elk hoofdstuk één of meerdere reviewverslagen te voorzien, of een bewijs dat een (succesvolle) procedure bij de Universitaire Stichting doorlopen werd.

Meer informatie vind je op de website van het VABB-SHW.

Tips & tricks

Hoe kies je een kwalitatief tijdschrift voor de publicatie van jouw onderzoek?

Als eerste stap in je zoektocht naar een geschikt tijdschrift maak je een shortlist van mogelijks interessante tijdschriften die passen bij het onderzoeksdomein van je paper. Vervolgens verfijn je je selectie door de andere criteria te overlopen die opgelijst zijn verder in deze gids.

Hoe vind je een kwalitatief tijdschrift dat past bij het onderzoeksdomein van je manuscript?

Om tijdschriften te vinden die inhoudelijk matchen met je manuscript zijn er verschillende methodes, elk met een andere focus:

 1. Toptijdschriften in je discipline: De Journal Citation Reports (JCR) is hiervoor een goed instrument. Volg de stappen beschreven in deze handleiding (pdf, 669 KB).
 2. Tijdschriften waarin de meeste artikels worden gepubliceerd over je onderwerp (ongeacht of het toptijdschriften zijn): Je kunt hiervoor gebruik maken de optie 'Analyze results' in Web of Science. Volg de stappen beschreven in deze handleiding (pdf, 271 KB).
 3. Andere manieren:  Indien snelle verspreiding van je onderzoek belangrijker is dan publiceren in een toptijdschrift, dan kun je nog op vele andere manieren een kwalitatief tijdschrift vinden.
  • Zoek in je referentielijst naar mogelijke geschikte tijdschriften: De Master Journal List (MJL) bevat gerenommeerde tijdschriften, boeken en conference proceedings geïndexeerd in Web of Science. De profielpagina's van MJL geven een kort overzicht van de kwaliteit van een tijdschrift.
  • Maak gebruik van een tool die aan de hand van de titel en het abstract van je manuscript zoekt naar tijdschriften die er mogelijks mee matchen.
   Enkele voorbeelden: De Manuscript Matcher tool van Endnote, beperkt tot tijdschriften uit Web of Science | De Edanz Journal Selector | JournalGuide | Enago Open Access Journal Finder, beperkt tot open access tijdschriften geïndexeerd in de Directory of Open Access Journals (DOAJ).
  • Als je in open access wilt publiceren, kun je op onderwerp zoeken in de Directory of Open Access Journals (DOAJ), een index van open access peerreviewed tijdschriften van hoge kwaliteit.

Welke andere criteria spelen een rol bij de keuze van een tijdschrift?

Voor de ene onderzoeker zullen bepaalde criteria belangrijker zijn dan voor de andere, dus op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Vandaar onze keuze om hieronder de criteria mee te geven die voor de meeste onderzoekers nuttig zijn om in aanmerking te nemen bij de keuze van een tijdschrift.

 • De scope van het tijdschrift: Ga na of je werk past binnen de scope van het tijdschrift. Stel jezelf bijvoorbeeld volgende vragen: 'Gaat het om een gespecialiseerd tijdschrift, of eerder om een meer algemeen of interdisciplinair tijdschrift?' 'Waar ligt de focus van het tijdschrift (bijvoorbeeld theorie of praktijk)?'
 • De auteursrichtlijnen van het tijdschrift: Lees de auteursrichtlijnen van elk tijdschrift dat je overweegt: worden er bepaalde beperkingen opgelegd, bijvoorbeeld voor wat betreft de lengte van je manuscript en abstract, de tekstopmaak, het aantal figuren en tabellen en de opmaak ervan? Door met dergelijke richtlijnen al aan het begin van het schrijfproces rekening te houden, bespaar je later veel tijd.
 • Verplichtingen van je funder: Alsmaar meer financiers leggen verplichtingen op, bijvoorbeeld inzake het Open Access beschikbaar stellen van publicaties, hetzij rechtstreeks via de publisher door het betalen van een ‘article processing charge’ (APC), hetzij door de auteursversie van je artikel in een gratis online databank op te nemen, zoals bijvoorbeeld de Document Server (de institutionele repository van UHasselt). Houd hier rekening mee bij de keuze van een tijdschrift!
  Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende funders die Open Access verplichtingen opleggen. Sommige onderzoeksfinanciers onderschrijven expliciet Plan S, dat sinds 2021 van kracht is gegaan. Plan S legt onderzoekers op om hun publicatie onmiddellijk in Open Access beschikbaar te stellen. Meer informatie over het Open Access beleid van onderzoeksfinanciers vind je in de Sherpa Juliet databank.
 • De zichtbaarheid van je onderzoek: Indien je een zo hoog mogelijke zichtbaarheid van je onderzoek wil realiseren, kies er dan voor om in Open Access te publiceren.
 • Auteursrecht: Indien je je onderzoek laat uitgeven bij een traditionele uitgever, zal je meestal via het publishing of copyright transfer agreement van deze uitgever je auteursrechten (volledig) moeten overdragen, waardoor je je rechten op je werk (gedeeltelijk) verliest.
  Heel wat uitgevers laten echter toe dat je de auteursversie van je werk – al dan niet na een embargo – publiek beschikbaar stelt via het digitale archief (repository) van de instelling waar je werkt, bijvoorbeeld via de Document Server van UHasselt. Check hiervoor het contract met je uitgever, of Sherpa Romeo indien het om een standaardcontract gaat. Er zijn echter ook uitgevers die dit niet toelaten. Het is dan aan te raden om aan de overdracht van je auteursrechten bepaalde voorwaarden te verbinden. Dit resulteert in twee opties: ofwel voeg je een addendum toe aan het publishing of copyright transfer agreement, ofwel kies je voor een aangepaste licentie. Je kunt er ook voor kiezen om je auteursrecht volledig te behouden. Hier vind je meer informatie over deze opties.
 • De snelheid van het publicatieproces: Dit criterium zal doorgaans doorslaggevender zijn voor snel evoluerende onderzoeksdisciplines. Indien dit ook voor jou het geval is, vraag dan bij de uitgever na hoeveel tijd er (ongeveer) nodig is voor de verschillende fases van het publicatieproces. Je kan dit voor bepaalde tijdschriften ook checken via de JournalGuide, of indien je in een Elsevier tijdschrift gaat publiceren, via de Elsevier Journal Insights. Deze laatste geeft standaard het 'Journal of the American College of Surgeons' weer, maar je kan via de zoekbalk ook op andere tijdschriften zoeken.
 • De Ingelfinger regel: Volgens de Ingelfinger regel laten de meeste tijdschriften niet toe dat je je onderzoek publiceert bij meerdere tijdschriften. Dien je manuscript dus bij slechts één tijdschrift tegelijk in.
 • Impact:  Indien je vooral academische impact wilt realiseren (bijvoorbeeld in het kader van een promotie), richt dan je focus op toptijdschriften. Wees wel bewust van het feit dat de kans dat je artikel aanvaard wordt door een toptijdschrift doorgaans klein is.
 • Het peerreviewproces: Bevraag je over het peerreviewproces. Hoeveel tijd gaat eroverheen? Welke soort peerreview wordt toegepast (single-blind, double-blind of open)?
 • De betrouwbaarheid van het tijdschrift: Indien je gekozen tijdschrift niet voorkomt in Web of Science en/of de DOAJ, volg dan de volgende tips om de betrouwbaarheid van het tijdschrift te beoordelen.

Meer informatie en nuttige links

Ook online kan je allerlei tips terugvinden die je helpen om een tijdschrift te kiezen. Interessant is bijvoorbeeld het artikel How to Choose the Best Journal for Publishing Your Scientific Research en de bijbehorende infographic (pdf, 5,2 MB).

Hoe vermijd je een predatory tijdschrift of conferentie?

Als je je werk wilt publiceren en/of wenst te presenteren op een conferentie, hou dan rekening met de volgende zaken:

Controleer of de uitgever aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Biedt de uitgever ondersteuning bij het editeren van jouw werk?
 • Kan de uitgever een kwaliteitscontrole of peerreview aanbieden?
 • Kan de uitgever aantonen een betere verspreiding van jouw werk te kunnen garanderen?

Extra tips:

 • Ga na of je één van de editors kent en contacteer deze persoon met de vraag of hij/zij effectief editor is en of er degelijke peer review wordt toegepast;
 • Ga na of je een van de auteurs van recente publicaties kent en vraag hem/haar naar ervaringen, zeker wat betreft peer review.

Ga de reputatie van de uitgever en/of de conferentie na.

In de meeste gevallen is dit snel via het internet te achterhalen door bijvoorbeeld via Google 'reputation' in te typen samen met de naam van de uitgever, de titel van het tijdschrift of de titel van de conferentie.

In het geval van conferenties is het ook aan te raden om indien vermeld de/het tijdschrift(en) of conference proceeding(s) op te zoeken waarin de papers van de conferentie zullen worden gepubliceerd. Als je niets vindt op het internet, wijst dit op een eerder onbekende uitgever/conferentie. Vraag in dat geval naar andere referenties.

Extra tips:

Ga na of het tijdschrift of de conference proceeding geïndexeerd is in databases zoals Web of Science, SCimago, Scopus of - voor tijdschriften in de sociale en humane wetenschappen - in de VABB-lijst van peer reviewed tijdschriften. Deze websites garanderen namelijk de kwaliteit van het tijdschrift of de conference proceeding.

Raadpleeg websites waarop mogelijks dubieuze tijdschriften en/of conferenties staan vermeld. Deze kunnen nuttig zijn, maar ze zijn niet altijd betrouwbaar en dienen dus kritisch bekeken te worden.

Voorbeelden:

 • https://www.exordo.com/blog/9-signs-this-is-a-fake-conference/
 • De Journal Blacklist van Cabell's International: Deze betalende databank lijst tijdschriften op die door de specialisten van Cabell's International als mogelijk predatory worden bestempeld. Ze wordt ook gebruikt door het Gezaghebbend Panel van het VABB-SHW bij haar jaarlijkse screening op predatory open access tijdschriften, zodat dergelijke tijdschriften en de publicaties die erin verschenen uit het VABB-SHW kunnen worden geweerd (ook retroactief).

  UHasselt heeft geen abonnement op de Journal Blacklist, maar indien je graag wil weten of een bepaald tijdschrift al dan niet in deze databank voorkomt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Universiteitsbibliotheek. Belangrijk om weten is dat de Journal Blacklist voortdurend verandert en dat er dus op elk moment tijdschriften kunnen aan worden toegevoegd of uit kunnen worden verwijderd. Het is dan ook aan te raden om naast de Journal Blacklist ook steeds bovenstaande vuistregels in acht te nemen.

Als je jouw werk in open access wilt publiceren, controleer dan of de uitgever lid is van de Open Acces Scholarly Publishers Association (OASPA), en in het geval van een tijdschrift, of het tijdschrift opgenomen is in de Directory of Open Access Journals.

De meeste uitgevers van (betalende) tijdschriften laten toe dat de post-print en/of de gepubliceerde versie van uw werk wordt gearchiveerd en/of wordt gebruikt voor academische doeleinden, waardoor UHasselt (één van) deze versie(s) in de Document Server kan opladen.

Tip: je kunt via SHERPA/RoMEO voor heel wat uitgevers nagaan wat ze al dan niet toelaten.
In uitzonderlijke gevallen laat de uitgever van het tijdschrift niet toe dat de post-print en/of de gepubliceerde versie van jouw werk wordt gearchiveerd en/of wordt gebruikt voor academische doeleinden. Voeg in dat geval een addendum toe aan het publishing of copyright transfer agreement van de uitgever. Je kunt ook kiezen voor een aangepaste licentie, maar houd er rekening mee dat deze meestal niet wordt aanvaard door commerciële uitgevers (zie hiervoor: auteursrecht).

Mocht je ondanks het volgen van bovenstaande vuistregels toch nog twijfelen, contacteer dan de Universiteitsbibliotheek (eline.schoeters@uhasselt.be| +3211268122) of kies voor een alternatief.

Andere aandachtspunten bij publicaties

 • Einde van vertrouwelijkheid: Het is belangrijk om op voorhand te beseffen dat het bekend maken van auteurswerken een grote impact met zich meebrengt voor het onderzoeksdomein waarover het gaat. Het betekent immers het einde van de vertrouwelijkheid van het (mogelijks nog lopende) onderzoek. Daarom moet je eerst nagaan óf, en zo ja in welke mate, de vertrouwelijkheid van het onderzoek nog moet worden gegarandeerd.
 • Geen octrooi meer mogelijk: Het bekend maken van (titels van) auteurswerken heeft tot gevolg dat een octrooiaanvraag ter bescherming van het onderzoeksresultaat niet meer mogelijk is. Een octrooi kan immers enkel worden aangevraagd voor onderzoeksresultaten die nieuw en inventief zijn, niet voor onderzoeksresultaten die al bekend zijn gemaakt. In tegenstelling tot auteurswerken komen octrooieerbare vindingen van personeelsleden wel automatisch toe aan UHasselt. Dergelijke vindingen moeten worden aangemeld voordat deze worden omschreven in cursussen of boeken.
  Voor meer informatie over bescherming van onderzoeksresultaten door octrooien of over andere intellectuele rechten, kun je als personeelslid terecht op de website van de Tech Transfer Office van UHasselt. Voor vragen of meer uitleg hieromtrent, kun je mailen naar techtransfer@uhasselt.be.
 • Recht op afbeelding respecteren: Als je een werk bekend wilt maken waarin een afbeelding van één of meerdere personen is verwerkt, moet je eerst toestemming vragen aan de betrokken persoon of personen om dit beeldmateriaal (verder) te verspreiden. Elke persoon heeft namelijk een recht op afbeelding. Dit houdt in dat het maken en verspreiden van iedere visuele afbeelding van een geïndividualiseerde en herkenbare persoon onderworpen is aan de toestemming van de betrokkene. Het maakt hierbij niet uit welke techniek er werd gebruikt: een foto, een tekening, een schilderij, filmbeelden… Toestemming voor het maken van de afbeelding betekent niet automatisch toestemming voor het verspreiden van de afbeelding. In geval van publicatie dien je dus voor beide gevallen toestemming te vragen. Gebruik dit document (*.docx) voor het schriftelijk vastleggen van deze toestemming om problemen nadien te voorkomen.
 • Auteursrecht respecteren: Respecteer het auteursrecht. De kans is namelijk erg groot dat de bronnen die je gebruikt, auteursrechtelijk beschermd zijn. De rubriek Auteursrecht op de bibliotheekwebsite bevat praktische informatie over auteursrecht, zowel wat jouw eigen werk betreft als het gebruik van andermans werk.

Meer weten?

Eline Schoeters

Hilde Cleeren