Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Fysica


Fysica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BACHELOR FYSICA: STUDIEPROGRAMMA


 De programma’s wiskunde en fysica van het eerste jaar verschillen, maar je kunt na het eerste jaar nog vrij gemakkelijk overschakelen van wiskunde naar fysica of omgekeerd en je tekorten wegwerken.

** In het derde bachelorjaar kies je uit de lijst van hieronder opgesomde opleidingsonderdelen. Voor sommige vervolgmasters neem je bepaalde opleidingsonderdelen op uit de lijst van verbredingsonderdelen. Studenten die de Master in Applied Physics, Master in Science and Technology of Nuclear Fusion of de Master in Electrical Engineering willen aanvatten, volgen het tweede semester van de TU Eindhoven.

Verbredingsopleidingsonderdelen

Biologie:
De planeet aarde: aan dynamisch geologisch systeem, Genetica, Moleculaire celbiologie, Biologie van de cel, Van metabolisme tot systeembiologie

Chemie:
Kristallografie en diffractietechnieken, Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie, Structuur en reactiviteit van organische verbindingen, Chemische evenwichten en kinetica

Economie:
Financiële markten en producten, Micro-economische optimalisatie, Macro-economie

Informatica:
Engelstalige zomerschool, Computernetwerken

Wiskunde:
Analyse 1, Discrete en continue dynamische systemen, Differentiaalmeetkunde 1: krommen en oppervlakken, Rijen en reeksen, Numerieke methoden

Biomedische wetenschappen:
Advanced microscopy

Algemeen:
North-South

Keuzeopleidingsonderdelen

Computationele fysica, Elektronica, Fysica en leven 2, Gravitatie, Kwantummechanica van moleculen & polymeren , Materials on the nanoscale, Nuclei and particles, Photonics and quantum technology, Project +, Stralingsprocessen in de sterrenkunde, Studium Gene- rale, Zachte materie

Keuzeopleidingsonderdelen TU Eindhoven

Signalen en systemen, Subatomaire fysica, Nanomaterials: Devices and Integration, Turbulentie, golven en instabiliteit

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van de inschrijvingen en kan worden teruggevonden in de studiegids.