Logo UHasselt

menu

Biomedische wetenschappen


Biomedische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN STUDEREN

Een biomedicus speurt naar het ontstaan van ziekten, denkt na over het voorkomen ervan én zoekt naar nieuwe manieren van preventie, diagnose en therapie. De opleiding biomedische wetenschappen brengt je dan ook in aanraking met uiteenlopende disciplines: van biologie over genetica tot genomica. Je leert hoe je een eiwit (snel) kan traceren in een staal van een patiënt en hoe je nanodeeltjes kunt gebruiken bij de behandeling van de patiënt. Maar ook welke moleculaire ‘merkers’ in het bloed een voorspellende waarde hebben voor de gezondheid of de conditie van de patiënt. Of hoe de conditie van een patiënt op afstand gevolgd kan worden, via telemonitoring.

ACTIETERREIN VAN EEN BIOMEDICUS

Het werkterrein van een biomedicus – ziekenhuis, bedrijf, labo… – is uitgestrekt én constant in beweging. Tijdens je opleiding krijg je de kans om van die praktijk te proeven via projectwerk, practica en stages.

Wat zijn ‘biomedische wetenschappen’?

We staan in deze 21ste eeuw voor enorme uitdagingen op vlak van gezondheid. Kanker, dementie en obesitas grijpen steeds sterker om zich heen. Virussen zoals ebola of SARS vormen in een kleiner wordende wereld ook voor ons een bedreiging. Er is de toenemende luchtvervuiling in onze steden. En onze zorg staat onder druk omdat we steeds ouder worden. Daarnaast bieden de snelle technologische ontwikkelingen belangrijke opportuniteiten op het vlak van genoomanalyse (DNA-sequencing), apps, big data, beeldvorming (3D-printing),... Wil jij mee de antwoorden zoeken op deze uitdagingen? Mee aan de wieg staan van een revolutie in de gezondheidszorg? Wil jij de mens mee gezond houden? Dan is biomedische wetenschappen iets voor jou!

Wat doet een biomedicus?

Als biomedicus heb je een klare kijk op hoe je de gezondheid van de mens kan verbeteren. Met je kennis over moleculen, cellen, weefsels/organen… speur je naar het ontstaan van ziekten en denk je na over het voorkomen ervan. Tegelijkertijd ben je een innovator: je zoekt naar nieuwe manieren van preventie, diagnose en therapie. Zo ontwikkel je niet enkel nieuwe methoden voor het vroeger opsporen van ziekten, maar ook nieuwe behandelingen.

Als biomedicus ben je een cruciale schakel in de gezondheidszorg. Jouw kennis en expertise dragen bij tot het stellen van de juiste diagnoses of het effectief behandelen van patiënten. Iedereen die zorg nodig heeft én verleent, plukt de vruchten van het werk van de biomedicus! Jij vervult immers een brugfunctie tussen de verschillende partners in de gezondheidszorg (preventie, diagnose en therapie).

Nieuwe mogelijkheden

Het werkterrein van een biomedicus is uitgestrekt én constant in beweging. Je werkt samen met artsen en andere zorgverleners, maar ook met chemici, biochemici, fysici, ingenieurs, genetici… Uit de explosie van wetenschappelijke vooruitgang schep jij nieuwe mogelijkheden. Hoe wenden we big data aan om ziekten te voorkomen en te behandelen? Hoe kunnen we de nieuwste (communicatie) technologieën en apps gebruiken bij het voorkomen en vaststellen van bijvoorbeeld hartziekten? Hoe zorgen we ervoor dat we patiënten met bijvoorbeeld MS of reuma sneller kunnen behandelen? Hoe brengen we zorg meer naar een thuisomgeving? Aan zulke vragen zul je als biomedicus een bijdrage proberen leveren – of dat nu in een ziekenhuis, bedrijf of laboratorium is.

Wat houdt biomedische wetenschappen in?

Juist omdat je oog moet hebben voor evoluties in de geneeskunde, wetenschap en technologie als hefboom tot nieuwe oplossingen, kom je tijdens de opleiding biomedische wetenschappen in aanraking met uiteenlopende disciplines:

  • Wetenschappelijke disciplines zoals biologie, chemie, biochemie en fysica;
  • Biomedische disciplines zoals genetica, fysiologie, pathologie, anatomie en immunologie;
  • en ‘jongere” disciplines zoals genomica (moleculaire genetica), proteomica (eiwitonderzoek), nanotechnologie en medische beeldvorming.

Zo leer je het antwoord op vragen zoals:

  • Hoe kan je een bepaald eiwit (snel) traceren in een staal van een patiënt?
  • Welke moleculaire ‘merkers’ in het bloed hebben een voorspellende waarde voor de gezondheid of de conditie van de patiënt?
  • Hoe kunnen we nanodeeltjes gebruiken bij de behandeling van de patiënt?
  • Hoe kunnen we de conditie van een patiënt op afstand volgen (telemonitoring)?

Nieuwe ontwikkelingen in het domein van o.a. cardiologie, oncologie, infectie, auto-immuunziekten, fertiliteit, neurowetenschappen, patiëntveiligheid,... krijgen een belangrijke plaats in de opleiding. Er is natuurlijk niet alleen de theorie. Je krijgt tijdens je opleiding ook de nodige laboratoriumvaardigheden aangeleerd. Zo leer je bijvoorbeeld cellen isoleren uit weefsels, DNA en eiwitten uit cellen halen en analyseren, een microscoop gebruiken en je eigen gegevens interpreteren met statistische tools.