Bachelor en master handelsingenieur in de beleidsinformatica

Waarom handelsingenieur in de beleidsinformatica studeren?

Bachelor & master • 180 + 120 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je kan een onderneming innoveren tot een modern informatie-gestuurd bedrijf en bent dus klaar voor de nieuwe uit­dagingen van de arbeids­markt.
 • Je bent in staat om grote hoeveelheden data efficiënt te analyseren en resultaten helder te communiceren.
 • Je beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om door te groeien tot de architect van een bedrijf.

Download de brochure
Gebouw D Agora Gang Studieplaatsen LR 15 (1)

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je wordt opgeleid tot architect van de onderneming van de toekomst

 • Je maakt kennis met de verschillende functies in een bedrijf alsook de processen die de afdelingen met elkaar verbinden. Naast deze interne kijk, leer je ook de werking van de markt te begrijpen zodat je de spelregels voor het bedrijf kunt identificeren. Tenslotte besteden we aandacht aan hoe er in moderne ondernemingen, IT-systemen worden ontworpen en gebruikt om de processen vlot te laten verlopen en de concurrentie voor te zijn.
 • In het vervolg van de bacheloropleiding ligt de focus op het verwerven van vaardigheden die je in staat stellen om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, alsook de informatiesystemen die de processen ondersteunen. Als multidisciplinair bedrijfseconoom maak je de brug tussen de verschillende bedrijfsfuncties en informatietechnologie. Je ontwikkelt sterke analytische vaardigheden, waardoor je efficiënt informatie en kennis kunt halen uit grote hoeveelheden data. Zo leer je tevens oplossingen uit te werken die gepaard gaan met het beheren van de informatie in een onderneming.
 • Het gebruik van reële business cases, een bedrijfsproject en internationale bedrijfsbezoeken zorgen voor een sterke praktijkgerichtheid.
 • Het eerste bachelorjaar is gemeenschappelijk met de opleiding handelsingenieur.

Begeleiding en ondersteuning

Onderwijsleeromgeving

We willen een krachtige en activerende onderwijsleeromgeving creëren met een waaier aan interactieve werkvormen. Meer dan de helft van je contacturen zijn werkzittingen, die interactief en in groepjes van maximum 40 studenten worden georganiseerd. Dit helpt om het studiemateriaal te verwerken. Je staat er tijdens je opleiding trouwens niet alleen voor. De docenten en assistenten staan steeds klaar om je te helpen met zowel inhoudelijke, vakgebonden vragen alsook met andere vragen die je studiesucces kunnen bevorderen. De drempel tussen studenten en docenten is laag.

Snelle feedback

Om je maximaal te ondersteunen in het eerste jaar volgt je eerste examenperiode al na acht weken. Op deze manier krijgt je snel zicht of de opleiding bij je past en of je de juiste studiemethode hanteert. De meeste vakken van het eerste kwartiel worden een tweede keer geëxamineerd na het tweede kwartiel. Hierdoor heb je de mogelijkheid om je studiemethode aan te passen en eventuele tekorten uit het eerste kwartiel op te halen.

Studiebegeleiding

Voor vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding kan je steeds met al je vragen terecht bij docenten en assistenten. Zoals al gezegd: de drempel is hier erg laag.

Naast vakinhoudelijke ondersteuning zijn er ook begeleidingsmogelijkheden bij je studiemethode, -keuze en -loopbaan. Bij de studieloopbaanbegeleiders kan je terecht voor specifieke vragen over je opleiding, je studieprogramma, het aanvragen van vrijstellingen, een geïndividualiseerd traject, ... Bij de studiebegeleiders kan je terecht voor begeleiding bij studiemethode, studieplanning, studiekeuze, uitstelgedrag, faalangst, …

Septembercursus wiskunde

Voorafgaand aan het academiejaar organiseren we een septembercursus wiskunde. Tijdens deze week frissen we de voornaamste elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde op waarvan we reeds voorkennis verwachten. Deelname aan deze septembercursus is niet verplicht, maar helpt je om het academiejaar goed te kunnen starten. Je kan je inschrijven voor deze gratis cursus nadat je bent ingeschreven aan UHasselt.

Studeren in het buitenland

Erasmus

In het kader van Erasmus+ en andere uitwisselingsprogramma’s kan je een semester aan een buitenlandse universiteit (binnen of buiten Europa) studeren. Dit kan in het eerste semester van je derde bachelorjaar of in je master. De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten, je talenkennis en je motivatie. Deelname tijdens je studie belet je niet om aansluitend aan je master een extra semester naar het buitenland te gaan.

Summer School

Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst te ondernemen maar toch een internationale ervaring wil opdoen, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan één van onze internationale summer schools die doorgaan in Spanje, Finland, Polen en Jordanië. Je brengt 2 à 3 weken aan een partneruniversiteit door samen met andere internationale studenten. Deelname aan een van deze summer schools levert je een credit op voor je keuzevak in derde bachelor en/of in de masteropleiding

Handelsingenieur (HI) of Handelsingenieur in de Beleidsinformatica (HIBI)?

Een Handelsingenieur combineert een gedegen bedrijfseconomische kennis en vaardigheden met de invalshoek van een ingenieur. Door middel van gevorderde kwantitatieve methoden en data-analyse leer je bedrijfsproblemen te analyseren en optimaliseren. Als Handelsingenieur in de Beleidsinformatica leer je diverse modelleertechnieken om als een bedrijfsarchitect je oplossingen vorm te geven. Deze ontwerpen laten je toe om als een brugfunctie tussen management en diverse afdelingen binnen een bedrijf je oplossingen te communiceren. Het verschil tussen beide opleidingen bevindt zich in het soort problemen dat bestudeerd wordt en het soort oplossingen dat ontworpen wordt. Omdat wij aan UHasselt van mening zijn dat je dit verschil moet ervaren bieden we een gemeenschappelijk eerste bachelorjaar aan zodat je met kennis van zaken je keuze kan maken.

Handelsingenieur

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Als handelsingenieur focus je op technologie en (productie)processen binnen een onderneming. Je leert complexe en technische processen binnen en tussen ondernemingen te optimaliseren in functie van een meer effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en hanteert hierbij zowel economische als technische factoren. Een handelsingenieur vervult een brugfunctie tussen het management van de verschillende functionele domeinen in een bedrijf zoals productie, logistiek, financiën, verkoop en onderzoek en ontwikkeling.

Een handelsingenieur in de beleidsinformatica is een handelsingenieur met specifieke aandacht voor de rol van data en IT in een moderne onderneming. Je leert zowel bedrijfsprocessen, bedrijfsbeslissingen en de benodigde informatie in kaart te brengen. Op basis hiervan leer je nieuwe processen en IT-systemen ontwerpen zodat processen efficiënter worden en werknemers steeds op het juiste moment over de benodigde informatie beschikken om goede beslissingen te nemen. Daarnaast leer je ook producten en diensten te innoveren door middel van IT, net zoals de Amazons en Netflixen van deze wereld dit al jaren doen.

Bachelor

 • Het eerste bachelorjaar is een gemeenschappelijk jaar voor handelsingenieur (HI) en handelsingenieur in de beleidsinformatica (BI). De keuze voor de bachelor HI of de bachelor BI  maak je vanaf tweede bachelor.
 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar).
 • In het eerste bachelorjaar zijn er 3 onderwijsperiodes (2 kwartielen en een semester) met examens na elke onderwijsperiode. Vanaf het tweede bachelorjaar zijn er 2 onderwijsperiodes (semesters) met examens.

Bekijk hieronder het studieprogramma, of ga naar de studiegids voor de actuele informatie.

Eerste bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Tweede bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Derde bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

De opleiding is een perfecte blend van economie en informatica. Doorheen de hele opleiding krijg je een goed beeld van hoe je hedendaagse bedrijfsprocessen efficiënter kan maken door middel van technologie. De opleiding is dus zeer toekomstgericht en heeft een brede waaier aan jobopportuniteiten.
Maxim Riebus

Master

Tijdens de masteropleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica leer je de inzichten uit de bacheloropleiding toe te passen en te vertalen naar een concurrentievoordeel. De focus verschuift van het begrijpen van bedrijven en hun processen naar het zelf ontwerpen van bedrijfsprocessen en de informatie-architectuur. Deze master is opgebouwd uit drie verplichte focustrajecten en één vrij te kiezen minortraject.

Focus 1 - Business Data Scientist

Bedrijven beschikken over steeds grotere hoeveelheden data en zoeken naar manieren om deze om te zetten naar bedrijfswaarde. De masteropleiding versterkt daarom je kwantitatieve en analytische vaardigheden. Je leert bedrijfsdata te analyseren, resultaten doeltreffend en professioneel te communiceren en bedrijfsbeslissingen op basis van data en informatie te onderbouwen.

Focus 2 - Business Process Analyst

Ondernemingen schenken steeds meer aandacht aan hun bedrijfsprocessen omdat men beseft dat duurzame bedrijfswaarde vaak het gevolg is van unieke en efficiënte bedrijfsprocessen.  Je leert bedrijfsprocessen te analyseren en verbeteren om een duurzame bedrijfswaarde te verkrijgen. Je leert dus ook de gevolgen van je verbeteringen in te schatten en de nodige systeemarchitectuur uit te werken om deze processen te realiseren.

Focus 3 - IT Business Innovator

Talrijke mobiele apps en bedrijven zoals Netflix, Uber, Airbnb illustreren hoe de bedrijfswereld onder invloed van IT-innovatie aan het veranderen is. In de masteropleiding bestudeer je verschillende bedrijfsmodellen die beschrijven hoe en waarom dit soort ondernemingen succesvol zijn. Je leert al je inzichten en vaardigheden uit de opleiding te gebruiken om als bedrijfsarchitect innovatieve informatiegedreven bedrijfsmodellen uit te werken.

Een opleiding op maat van wat jij wil

Per masterjaar kan je kiezen uit 5 minortrajecten. Als je je vakinhoudelijke kennis wilt uitbreiden, kies je voor één van de verbredende minors over bedrijfseconomie (zoals finance, marketing, logistiek…) of een verdiepende minor rond beleidsinformatica. Daarnaast kan je ook kiezen voor een onderzoeksminor als voorbereiding op een academische loopbaan of een onderwijsminor als voorbereiding op een loopbaan in het (secundair) onderwijs. Tot slot behoort ook een bedrijfsstage van enkele maanden in binnen- of buitenland tot de mogelijkheden.

Voor wie

Voorwaarden bachelor

Toelatingsvoorwaarden:

 • Bezit van een diploma secundair onderwijs

Bijkomend advies i.v.m. voorkennis:

 • Economie: geen voorkennis vereist
 • Wiskunde: Het aantal uren wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs is een maatstaf van je analytisch denkvermogen. Voor de opleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica wordt een voorkennis van minimaal 6 uur wiskunde per week verwacht.
 • Talen: Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op de eindtermen van de 3e graad ASO. Voor Duits is er geen voorkennis vereist.

Voorwaarden master

Je kan op verschillende manieren instromen in de master:

Rechtstreeks vanuit:

 • bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica
 • bachelor en master handelsingenieur

Na een voorbereidingsprogramma:

Het voorbereidingsprogramma naar de master handelsingenieur in de beleidsinformatica kan gevolgd worden door elke academische bachelor of master. Het doel van het voorbereidingsprogramma is om de betrokken student op instapniveau te brengen van de beoogde masteropleiding.  De aanvraag voor het aanvatten van de masteropleiding BI dient via de studieloopbaanbegeleider te worden voorgelegd aan de voorzitter van de examencommissie.  De examencommissie bepaalt de samenstelling van het voorbereidingsprogramma op basis van de vooropleiding van de aanvrager.

Studenten en alumni aan het woord
Gebouw D Agora Gang Studieplaatsen HR 29

Maxim Riebus

Bachelor

Ik vind dat de opleiding een perfecte blend is van economie
en informatica. Doorheen de hele opleiding krijg je een goed
beeld van hoe je hedendaagse bedrijfsprocessen efficiënter kan
maken door middel van technologie. De opleiding is dus zeer
toekomstgericht en heeft een brede waaier aan jobopportuniteiten.

Gebouw D Mooi Weer Mei 2017 20

Nick Baeten

Alumnus

Met het keuzevak stage krijg je de kans om praktijkervaring op te doen, wat ik belangrijk vind. Professoren staan trouwens steeds klaar om je richting de juiste keuze te begeleiden. De kloof tussen studenten en professoren is zeer klein.

1E Snelle Verwerking Apart Voor Brochure 003

Elseline Senave

Alumna

Wat mij voornamelijk aansprak aan de opleiding, was de
variatie aan vakken die aan bod kwamen, gaande van meer
algemene onderwerpen (e.g. wiskunde, statistiek, talen…) tot
pure beleidsinformaticavakken (e.g. business process analytics,
knowledge discovery). Die afwisseling zorgde er niet alleen
voor dat je interesse gewekt bleef, maar hield eveneens je
kennis op alle vlakken op peil. Daarnaast waren ook de kleinere
lesgroepen een absoluut pluspunt. De beperkte afstand tussen
lesgever en student, en tussen studenten onderling, leidde ertoe
dat je met vragen en opmerkingen steeds ergens terecht kon. Je
vond steevast probleemloos ondersteuning op eigen niveau.

Gebouw D Trappen Vanvoor HR 04

Jessica Van Suetendael

Bachelor

Wat ik persoonlijk zeer interessant vond om te leren was hoe IT en data geïntegreerd worden in hedendaagse bedrijven en hoeveel ze de werking van een bedrijf kunnen verbeteren. De professoren en assistenten staan altijd open voor vragen en helpen je graag om de leerstof op een dieper level te begrijpen. Dit is mogelijk door de kleine afstand tussen studenten en professoren.

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

 • Het academiejaar start midden september 2024.
 • Voorafgaand aan de start van het academiejaar wordt er een introductiedag georganiseerd. Tijdens deze dag staan een welkomstwoord, praktische informatie, kennismaking met je onderwijsgroep, een rondleiding en mogelijkheid tot aankoop handboeken op het programma. Meer informatie over de introductiedagen lees je hier.
 • Indien gewenst, kan je voorafgaand aan de start van het academiejaar een septembercursus wiskunde volgen.

Andere belangrijke data van het academiejaar vind je terug in de academische kalenders.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, bus, auto en fiets
 • Op 20 min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Data-analist • Business analist • Systeemanalist • Proces analist • Projectconsultant • Projectleider • ERP-consultant • Chief Information Officer • IT manager  • Leerkracht • Onderzoeker • ...

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

AACSB accreditatie

AACSB Foto BEW

Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen behaalt prestigieuze internationale accreditatie AACSB

16 november 2023
We zijn ontzettend trots op dit resultaat. Een kwaliteitslabel als AACSB is slechts weinig business school of faculteiten gegeven. Deze accreditatie bevestigt onze kwaliteit en zet onze faculteit nog meer op de internationale kaart. Het AACSB-label opent deuren voor nog nauwere samenwerkingen met andere bedrijfseconomische opleidingen wereldwijd, en dat zowel op het vlak van onderzoek als voor uitwisselingsprojecten voor studenten.
Prof. dr. Piet Pauwels

AACSB verticaal logo

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


28 okt

Openlesdag Bedrijfseconomische wetenschappen: herfstvakantie

28 oktober 2024 - 31 oktober 2024 09:00 - 16:00 UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - B4


Interesse in onze andere economische opleidingen?

Stage BEW Fruit At Work 14 Opleidingen

Bachelor en master handelsingenieur

1E Snelle Verwerking Apart Voor Brochure 001 Opleidingen

Bachelor en master handelswetenschappen

SHOOT17 Buiten Achtertuin 03 Opleidingen

Bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen

15 03 18 Shoot Diepenbeek 024 Programmes

Master of Management

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209