Bachelor en master handelswetenschappen

Waarom handelswetenschappen studeren?

Bachelor & master • 180 + 60 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je leert managen en ondernemen via real-life situaties.
 • Je doet kennis op die sterk praktijk- en toepassingsgericht is.
 • Je wordt een multi-inzetbare professional.
 • Je start tijdens je opleiding een eigen onderneming.

Download de brochure
1E Snelle Verwerking Apart Voor Brochure 001

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je doet kennis op die sterk praktijk- en toepassingsgericht is

Je bouwt kennis op door real-life bedrijfsproblemen en business cases op te lossen. Zo krijg je de theorie en onderzoeksmethoden onder de knie die je nodig hebt om bedrijven en hun omgeving te analyseren. Bovendien is er een sterke link met het bedrijfsleven waardoor we je klaarstomen om zelf de arbeidsmarkt op te gaan.

Brede basiskennis

 • Bedrijfseconomische domeinen: bedrijfskunde, economie, boekhouden, financiën, marketing, logistiek…
 • Je kwantitatief-analytisch vermogen wordt aangesterkt in opleidingsonderdelen zoals wiskunde en statistiek.
 • Ook is er aandacht voor algemeen vormende disciplines zoals psychologie en rechten.
 • Eveneens hebben ondernemerschapsvaardigheden een prominente plaats in de opleiding.

Ondernemerschap staat centraal

Als handelswetenschapper verwerf je kennis en vaardigheden uit verschillende functionele bedrijfsdomeinen (boekhouden, marketing, logistiek…) en leer je de kennis uit de verschillende domeinen linken. Tijdens de opleiding word je geconfronteerd met complexe bedrijfsproblemen waarvoor een reële oplossing moet worden gevonden aan de hand van aangeleerde modellen en methodes. In je latere carrière zal je als handelswetenschapper de vruchten kunnen plukken van deze aangeleerde oplossingsgerichte managementvaardigheden. Elk jaar is er een praktijkgericht opleidingsonderdeel waarin je je kennis integreert in een project. Zo analyseer je bijvoorbeeld tijdens de bedrijfsscan een onderneming vanuit verschillende invalshoeken en geef je als een echte professional advies op maat. Meer nog: samen met enkele medestudenten start je een eigen onderneming op! Deze ondernemingen vielen zelfs al regelmatig in de prijzen!

Begeleiding en ondersteuning

Onderwijsleeromgeving

Meer dan de helft van je contacturen zijn werkzittingen die interactief en in groepjes van maximum 40  studenten worden georganiseerd. Dit helpt om het studiemateriaal te verwerken. De docenten en assistenten staan steeds klaar om je te helpen met zowel inhoudelijke vragen alsook met andere vragen die je studiesucces kunnen bevorderen. De drempel tussen studenten en docenten is laag.

Snelle feedback

Om je maximaal te ondersteunen in het eerste jaar volgt je eerste examenperiode al na zeven weken. Op deze manier krijg je snel zicht of de opleiding bij je past en of je de studiemethode hanteert. De meeste vakken van het eerste kwartiel worden een tweede keer geëxamineerd na het tweede kwartiel. Hierdoor heb je de mogelijkheid om je studiemethode aan te passen en eventuele tekorten uit het eerste kwartiel op te halen.

Studiebegeleiding

Voor vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding kan je steeds met al je vragen terecht bij docenten en assistenten. Zoals al gezegd: de drempel is hier erg laag.

Naast vakinhoudelijke ondersteuning zijn er ook begeleidingsmogelijkheden bij je studiemethode, -keuze en -loopbaan. Bij de studieloopbaanbegeleiders kan je terecht voor specifieke vragen over je opleiding, je studieprogramma, het aanvragen van vrijstellingen, een geïndividualiseerd traject, ... Bij de studiebegeleiders kan je terecht voor begeleiding bij studiemethode, studieplanning, studiekeuze, uitstelgedrag, faalangst, …

Septembercursus wiskunde

Voorafgaand aan het academiejaar organiseren we een septembercursus wiskunde. Tijdens deze week frissen we de voornaamste elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde op waarvan we reeds voorkennis verwachten. Deelname aan deze septembercursus is niet verplicht, maar helpt je om het academiejaar goed te kunnen starten. Je kan je inschrijven voor deze gratis cursus nadat je bent ingeschreven aan UHasselt.

Link met onderzoek

Aan UHasselt is het onderwijs gebouwd op (eigen) actueel wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk wordt ook zoveel mogelijk de link met de realiteit gelegd via bijvoorbeeld gastsprekers en casestudies.

Studeren in het buitenland

Erasmus

In het kader van Erasmus+ en andere uitwisselingsprogramma’s kan je een semester aan een buitenlandse universiteit (binnen of buiten Europa) studeren. Dit kan in het eerste semester van je derde bachelorjaar. De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten, je talenkennis en je motivatie. Deelname tijdens je bachelor belet je niet om aansluitend aan je master een extra semester naar het buitenland te gaan.

Summer School

Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst te ondernemen, maar toch een internationale ervaring wil opdoen, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan één van onze internationale summer schools die doorgaan in Spanje, Finland, Polen en Jordanië. Je brengt 2 à 3 weken aan een partneruniversiteit door samen met andere internationale studenten. Deelname aan een van deze summer schools levert je een credit op voor je keuzevak in derde bachelor en/of in de masteropleiding.

Bachelor

 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar).
 • In het eerste bachelorjaar zijn er 4 onderwijsperiodes (kwartielen) met examens na elk kwartiel.
 • Vanaf het tweede bachelorjaar zijn er 2 onderwijsperiodes (semesters) met examens na elk semester.

Bekijk hieronder het studieprogramma, of ga naar de studiegids voor actuele informatie.

Eerste bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Tweede bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Derde bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ik heel waardevol vond, is het vak ondernemen, waarbij je ondergedompeld wordt in de wereld van het ondernemerschap. Samen met je teamgenoten ga je aan de slag om een bedrijf uit de grond te stampen. Je leert vooral hoe de theorie vanuit een academische insteek gekoppeld kan worden aan de praktijk,
Rob Janssens

Master

In je master ga je je in je afstudeerrichting specialiseren in een bepaald domein. Je volgt een aantal theoretisch vakken, maar maakt daarnaast ook kennis met de praktijk door het uitvoeren van een stageproject gelinkt aan je afstudeerrichting en schrijft ook een masterproef binnen dit domein. Je maakt een keuze uit één van de volgende afstudeerrichtingen:

Accountancy, Financiering, Fiscaliteit

Tijdens de afstudeerrichting Accountancy, Financiering en Fiscaliteit bereid je je voor op een rol als rechterhand van de CEO met een doorgedreven kennis van fiscaal-juridische, boekhoudkundige en financiële aspecten. Je wordt een allround adviseur die meedenkt over uiteenlopende vraagstukken over o.a. management controlesystemen en performantiemeting (accountancy), strategisch financieel management (financiering) en fiscale implicaties van beleidskeuzes (fiscaliteit).

Marketing Management

Marketing Management vormt een belangrijke schakel tussen de bedrijfsstrategie en concrete marketingacties in een grote verscheidenheid aan sectoren en organisaties. Deze afstudeerrichting vertrekt van waardegebaseerde marketing en customer experience management en is gericht op de offline en online relatie tussen de organisatie en haar (potentiële) klanten. Je maakt kennis met tal van tools om de klantervaring in kaart te brengen en de bedrijfsstrategie om te zetten in operationele instrumenten met als doel de klantervaring te optimaliseren. Kortom, een combinatie van een solide theoretische basis op het gebied van marketing management met praktische kennis op het gebied van inzicht in de klant.

Ondernemerschap en Management

In deze afstudeerrichting focus je op het verder uitdiepen van je ondernemende vaardigheden. Alle studenten worden klaargestoomd om met de juiste mindset en kennis de arbeidsmarkt te betreden als ondernemer of als intrapreneur binnen een bestaand bedrijf.

Je kiest daarnaast ook voor een specialisering in de private of public track. In de private track ligt de focus meer op ondernemende skills en vaardigheden die gehanteerd worden binnen de KMO-sector. In de public track worden de managementvaardigheden voor publieke organisaties (bijvoorbeeld ziekenhuizen) of andere openbare diensten aangescherpt.

Supply Chain Management

In de afstudeerrichting Supply Chain Management wordt de nadruk gelegd op het verwerven van kennis en vaardigheden voor het managen en coördineren van supply chains. Je leert duurzame relaties opbouwen en onderhandelen met leveranciers en klanten in reële waardeketens, het faciliteren van samenwerkingen in en tussen logistieke stromen en het ontwerpen van een supply chain strategie. Je past je kennis actief toe in bedrijfscases en een business game.

Voor wie

Voorwaarden bachelor

Toelatingsvoorwaarden:

 • Bezit van een diploma secundair onderwijs

Bijkomend advies i.v.m. voorkennis:

 • Economie: geen voorkennis vereist
 • Wiskunde: Het aantal uren wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs is een maatstaf van je analytisch denkvermogen. 4u (ASO) per week is wenselijk. Er stromen ook jaarlijks leerlingen uit de richting Economie-Moderne talen (3u wiskunde) in, uit ervaring blijkt dat deze vooropleiding voldoende voorkennis biedt.
 • Frans en Engels: eindtermen 3de graad ASO
 • Duits en Spaans: er is geen voorkennis vereist

Voorwaarden master

Je kan op verschillende manieren instromen in de master:

Rechtstreeks vanuit:

Na een schakelprogramma:

 • Professionele bachelors uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Professionele bachelors in het onderwijs: secundair onderwijs (enkel met de combinatie van onderwijsvakken wiskunde en economie)

Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau van de masteropleiding te brengen. Tijdens het schakelprogramma volg je opleidingsonderdelen van zowel 1e, 2e als 3e bachelor handelswetenschappen en sluit je voor de hoorcolleges aan bij de reguliere bachelorstudenten. De werkzittingen worden in een aparte groepen voor studenten uit het schakelprogramma aangeboden. Op die manier leer je je medestudenten uit het schakelprogramma kennen en kunnen we beter inspelen op je specifieke vragen als schakelstudent.

Het schakelprogramma omvat in totaal 57 of 60 SP waarvan 39 SP gemeenschappelijk zijn voor alle studenten en 18 of 21 SP afhankelijk zijn van het reeds door jou behaalde diploma.

Schakelprogramma

Na een voorbereidingsprogramma:

 • Elke academische bachelor of master die niet rechtstreeks toegang heeft tot de masteropleiding. Vrijstellingen kunnen worden toegestaan afhankelijk van de gevolgde academische opleiding.

Voorbereidingsprogramma

Studenten en alumni aan het woord
Gebouw D Agora Gang Studieplaatsen LR 15

Stefanie Bens

Bachelor handelswetenschappen

In de opleiding Handelswetenschappen krijg je een grote
waaier aan topics te zien. Dit is ideaal als je nog niet 100%
weet welke richting je later precies uit wil. In de 2de bachelor
krijg je ook de kans een eigen onderneming op te starten, een
heel leerrijke ervaring.

SHOOT17 Buiten Achtertuin 03

Rob Janssens

Alumnus: Accountancy, Financiering en Fiscaliteit

Wat ik heel waardevol vond in de opleiding is het vak ondernemen, waarbij je ondergedompeld wordt in de wereld van het ondernemerschap. Samen met je teamgenoten ga je aan de slag om een bedrijf uit de grond te stampen. Je leert vooral hoe de theorie vanuit een academische insteek gekoppeld kan worden aan de praktijk, maar ook waar beide domeinen niet met elkaar overeenkomen, en hoe je dit eventueel kan oplossen om toch jouw bedrijf te laten renderen. Het geeft ook een idee hoe de samenwerking in een team echt verloopt, wat je sterktes en zwaktes zijn, en hoe het bedrijfsleven werkt.

SHOOT17 Vooraan Agora 07

Willem Degol

Afstudeerjaar 2020

De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik een brede vorming als familiale ondernemer heb, waarvan ik nu absoluut de vruchten pluk. Bedrijfsaspecten zoals strategie, ondernemerschap, boekhoudingen, financiën, personeelsbeleid, … kwamen ruimschoots en bovendien praktisch aan bod. Als allround manager hebben zowel de bedrijfsvoering als de cijfers erachter geen geheimen voor mij. Samenwerken met familie is niet altijd even makkelijk en brengt uitdagingen met zich mee. De masteropleiding was sterk gericht op familiebedrijven, wat mij helpt te begrijpen hoe deze complexe familiale dynamieken werken en hoe hiermee om te gaan.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

 • Het academiejaar start midden september 2024.
 • Voorafgaand aan de start van het academiejaar wordt er een introductiedag georganiseerd. Tijdens deze dag staan een welkomstwoord, praktische informatie, kennismaking met je onderwijsgroep, een rondleiding en mogelijkheid tot aankoop handboeken op het programma. Meer informatie over de introductiedagen lees je hier.
 • Indien gewenst, kan je voorafgaand aan de start van het academiejaar een septembercursus volgen.

Andere belangrijke data van het academiejaar vind je terug in de academische kalenders.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

 • Je hebt een sterke voeling met de bedrijfsrealiteit
 • Je hebt een stevige wetenschappelijke basis
 • Je weet hoe je complexe bedrijfsproblemen kan oplossen

Mogelijke beroepskeuzes zijn:

Process/Supply Controller • Operations Supervisor • Supply chain manager • Logistiek planner • Customer experience manager • Digitale marketeer • Customer service manager • Product manager • Financieel analist • Finance manager• Controller • Tax adviseur • Account manager • Ondernemer in je eigen start-up • Next Gen medewerker in het familiebedrijf • Creatieve duizendpoot in sales en business development functies • Projectmanager • Business Consultant • Personeelsmanager • Leerkracht • ...

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Wil je na je opleiding anderen prikkelen vanuit jouw passie voor economie? Wil je een boeiende, uitdagende loopbaan in het onderwijs of de educatieve sector? Dan is de educatieve masteropleiding in de economie vast iets voor jou! Bekijk hier alle informatie over de educatieve master economie!

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

AACSB accreditatie

AACSB Foto BEW

Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen behaalt prestigieuze internationale accreditatie AACSB

16 november 2023
We zijn ontzettend trots op dit resultaat. Een kwaliteitslabel als AACSB is slechts weinig business school of faculteiten gegeven. Deze accreditatie bevestigt onze kwaliteit en zet onze faculteit nog meer op de internationale kaart. Het AACSB-label opent deuren voor nog nauwere samenwerkingen met andere bedrijfseconomische opleidingen wereldwijd, en dat zowel op het vlak van onderzoek als voor uitwisselingsprojecten voor studenten.
Prof. dr. Piet Pauwels

AACSB verticaal logo

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


28 okt

Openlesdag Bedrijfseconomische wetenschappen: herfstvakantie

28 oktober 2024 - 31 oktober 2024 09:00 - 16:00 UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - B4


Interesse in onze andere economische opleidingen?

Stage BEW Fruit At Work 14 Opleidingen

Bachelor en master handelsingenieur

Gebouw D Agora Gang Studieplaatsen LR 15 (1) Opleidingen

Bachelor en master handelsingenieur in de beleidsinformatica

SHOOT17 Buiten Achtertuin 03 Opleidingen

Bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen

15 03 18 Shoot Diepenbeek 024 Programmes

Master of Management

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209