Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Handelswetenschappen


Handelswetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN

In de masteropleiding handelswetenschappen kies je tussen vier afstudeerrichtingen.

1. Accountancy, Financiering en Fiscaliteit 

De afstudeerrichting Accountancy, Financiering en Fiscaliteit zet in op het vormen van de rechterhand van de CEO met een doorgedreven kennis van fiscaal-- juridische, boekhoudkundige en financiële materies. Je wordt een all-round adviseur die mee leert denken over uiteenlopende vraagstukken omtrent o.a. budgettering en performantiemeting (accounting), financiële planning en waardecreatie (financiering) en fiscale implicaties van beleidskeuzes (fiscaliteit). Daarenboven kies je voor een specialiseringstraject in accountancy of financiering. In de accountancy track leer je om geconsolideerde financiële staten op te stellen en verkrijg je inzicht in de werking van de interne controlesystemen van een bedrijf. In de financieringstrack staan vermogensbeheer en bedrijfsfinanciering centraal.

2. Marketing Management 

De afstudeerrichting Marketing Management vormt een belangrijke schakel tussen de gekozen bedrijfsstrategie en concrete marketingacties in een grote verscheidenheid van sectoren en organisaties. De afstudeerrichting vertrekt van waardegebaseerde marketing en customer experience management, en zet in op de offline en online relatie tussen de organisatie en haar (potentiële) klanten. Je maakt kennis met tal van tools om de klantervaring in kaart te brengen en gebruikt deze toolbox om de bedrijfsstrategie om te zetten in operationele instrumenten met als doel de klantervaring te optimaliseren. De afstudeerrichting combineert een solide theoretische basis op het gebied van marketingmanagement met praktische kennis op het gebied van inzicht in de klant.

3. Ondernemerschap en Management

De afstudeerrichting Ondernemerschap en Management zet in op een breed gevormde ondernemende manager, op ondernemerschap als synthese van, en synergie tussen ondernemersklimaat en de (verdere) professionalisering van verschillende bedrijfskundige functies die een organisatie vooruit stuwen. De studenten kiezen vervolgens, afhankelijk van hun persoonlijke interesse, voor het traject private sector of het traject publieke sector.

4. Supply Chain Management

In de afstudeerrichting supply chain management wordt de nadruk gelegd op het verwerven van kennis en vaardigheden voor het managen en coördineren van supply chains. De focus hierbij ligt op het onderhouden en onderhandelen van duurzame relaties met leveranciers en klanten in reële waardeketens, het faciliteren van samenwerkingen in en tussen logistieke stromen, en het ontwerpen van een supply chain strategie. Je past de kennis actief toe in bedrijfscases en een business game.