Logo UHasselt

menu

Fysica


Fysica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM FYSICA STUDEREN AAN UHASSELT?

1. Je wordt breed opgeleid als wetenschapper

Fysica gaat over het ontraadselen van de complexiteit van het heelal met de bedoeling te ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt. Het bachelorprogramma biedt de basis van de experimentele en theoretische fysica, en de daarvoor vereiste wiskunde. In het eerste bachelorjaar krijg je een inleiding in een aantal hoofddomeinen van fysica, sterrenkunde, medische fysica en experimenteertechnieken. Daarnaast bouw je je wiskundige kennis op. Sommige vakken zijn daarbij eerder toepassingsgericht, andere richten zich op meer abstracte wiskunde. In het tweede en derde jaar verdiep en verbreed je je kennis van fysica en maak je kennis met thema’s zoals de fysica van de elementaire deeltjes, nanotechnologie, Einstein’s gravitatietheorie en de biofysica.

2. Je kiest je eigen specialisatie

Vanaf het tweede bachelorjaar kan je – afhankelijk van je interesses – kiezen voor een van de volgende opties die je voorbereiden op een vervolgmaster: theoretische fysica en sterrenkunde, experimentele fysica of fysica en leven. Daarnaast bieden opleidingsonderdelen zoals elektronica, hydrodynamica, fotonica en kwantum technologie je de mogelijkheid om na het behalen van je bachelor over te stappen naar een aantal ingenieursopleidingen. Je kunt je bacheloropleiding verder vervolledigen met een aantal verbredingsvakken uit verschillende disciplines zoals biologie, chemie, economie, informatica of wiskunde.

3. Je leert via projectpractica, werkbezoeken, gastlessen, reallifegroepsprojecten én samenwerking met experts en stages bij onderzoeksgroepen en instituten in binnen- en buitenland

Je volgt experimentele en theoretische vakken die georiënteerd zijn op fundamentele kennis. Naast hoorcolleges en werkzittingen waarin je de leerstof inoefent, doe je vanaf het eerste jaar diverse practica en werk je nadien aan een aantal projecten. Daarbij ga je met apparatuur om die ook in onderzoeksinstituten wordt gebruikt. Daarnaast leer je via werkbezoeken (zoals aan het CERN in Zwitserland) en via gastlessen hoe het dagelijkse leven van een fysicus eruitziet. Een ideale manier om het werkveld van een fysicus te verkennen!

De opleiding fysica is niet enkel leren, maar ook doen. Al vanaf het eerste jaar word je ondergedompeld in de praktijk. Zo leer je proeven opstellen, nauwkeurige metingen doen en realistische situaties modelleren en analyseren. Bovendien leer je op een correcte en aantrekkelijke manier rapporteren en presenteren en gaandeweg samenwerken in team. In het tweede jaar word je ingeleid in time management en projectmanagement en pas je deze vaardigheden toe op een reallifegroeps- project. In je derde jaar mag je zelf onderzoek uitvoeren in samenwerking met een UHasselt-onderzoeksgroep. Dat fysica een grensoverschrijdende discipline is, kun je tijdens je opleiding zelf ervaren via onder meer een practicumdag in Eindhoven en een buitenlands studieverblijf. Omwille van het internationale karakter van wetenschappen, zul je merken dat een aantal handboeken Engelstalig zijn. Wil je zelf een langere periode in het buitenland studeren, dan kun je in je derde bachelorjaar gedurende een semester deelnemen aan het ERASMUS-programma.