Logo UHasselt

menu

Fysica


Fysica

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM FYSICA STUDEREN?

Fysica gaat over het ontraadselen van de complexiteit van het heelal met de bedoeling te ontdekken hoe de wereld in mekaar steekt. In de bacheloropleiding fysica bestudeer je de basiswetten van de natuur. Je onderzoekdomein reikt daarbij van het allerkleinste (deeltjesfysica) tot het allergrootste (astrofysica). Die kennis vormt de basis voor talrijke technologische toepassingen. Natuurkundig onderzoek geeft bovendien ook telkens nieuwe inzichten in de werkelijkheid en is van onmisbaar belang voor de ontwikkeling van andere wetenschappen. Het is een boeiend en uitdagend gebied voor jongeren met een avontuurlijke en onderzoekende geest en goede wiskundige vaardigheden.

In de fysica onderzoek je de werking van de natuur met ingenieus opge-zette experimenten en met gesofis-ticeerde wiskundige theorieën. Het bachelorprogramma biedt de basis van de experimentele en theoreti-sche fysica, en de daarvoor vereiste wiskunde. In het eerste bachelorjaar krijg je een introductie tot een aantal hoofddomeinen van de fysica, tot de sterrenkunde en tot experimenteertech-nieken. Daarnaast bouw je wiskun-dige kennis op waarbij sommige vakken vooral toepassingsgericht zijn en andere een inleiding vormen tot de abstractere wiskunde. In het tweede en derde jaar verdiep en verbreed je je kennis van de fysica en maak je kennis met thema’s zoals de fysica van de elementaire deeltjes, nanotech-nologie, Einstein’s gravitatietheorie en de biofysica.

Via opleidingsonderdelen als elektro- nica, hydrodynamica en fotonica krijg je de mogelijkheid om over te stappen naar een aantal ingenieurs-opleidingen. Daarnaast kun je vanaf het tweede jaar – afhankelijk van je interesses – kiezen voor een van de volgende opties die je voorbereiden op een vervolgmaster: theoretische fysica, experimentele fysica, of nano/biofysica. Je kunt je bacheloropleiding verder vervolledigen met een aantal verbredingsvakken uit verschillende disciplines zoals biologie, chemie, economie, informatica of wiskunde.

De opleiding bestaat uit experimentele en theoretische opleidingsonderdelen die steeds georiënteerd zijn op fundamentele kennis. Naast hoorcolleges en werkzittingen waarin je de leerstof inoefent, doe je vanaf het eerste jaar diverse practica en werk je nadien aan een aantal projecten. Daarbij werk je met apparatuur die ook in onderzoeksinstituten wordt gebruikt. Daarnaast leer je via werkbezoeken (zoals aan het CERN in Zwitserland) en via gastlessen hoe het dagelijkse leven van een fysicus eruitziet. Ook leer je over de structuur van nationale en internationale organisaties waarin fysici werkzaam zijn.

In de opleiding is er ruime aandacht voor onderzoeks- en experimenteervaardigheden. Vanaf het eerste jaar leer je zelf proeven opstellen, nauwkeurige metingen verrichten, en realistische situaties modelleren en analyseren met wiskundige en computationele technieken. Bovendien leer je op een correcte en aantrekkelijke manier rapporteren en presenteren en gaandeweg samenwerken in team. In het tweede jaar word je ingeleid in time management en projectmanagement en pas je deze vaardigheden toe op een reallifegroepsproject. Voor je eindproject in het derde jaar voer je onderzoek uit in samenwerking met een onderzoeksgroep of –instituut (bv. het Instituut voor Materiaalonderzoek van de UHasselt) of met een externe organisatie.

Dat fysica een grensoverschrijdende discipline is, kun je tijdens je opleiding zelf ervaren via onder meer een practicumdag in Eindhoven en een buitenlands studieverblijf. Omwille van het internationale karakter van wetenschappen, zul je merken dat een aantal handboeken Engelstalig zijn. Wil je zelf een langere periode in het buitenland studeren, dan kun je in je derde bachelorjaar gedurende een semester deelnemen aan het ERASMUS-programma.