Logo UHasselt

menu

UHasselt


Zoeken binnen UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Individuele fiche Veerle ROSS

Persoonlijke gegevens Identity 
Naam: dr. Veerle ROSS
Foto ROSS Veerle
Functie: Doctor-assistent
Beleidsfunctie(s): secretaris Examencommissie master mobiliteitswetenschappen en master of transportation sciences
E-mail: veerle.ross@uhasselt.be
Telefoon:+3211269108
Nr. Kantoor:WETP5-1.14 (Instituut voor Mobiliteit)
Faculteit: School voor Mobiliteitswetenschappen
Vakgroep: Verkeerskunde
Onderzoeksgroep(en): Verkeersveiligheid
Onderzoeksinstituut: Instituut voor Mobiliteit
Adres dienst:Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 5
BE 3590 Diepenbeek

Onderwijs 2018-2019 Education 2018-2019
opleidingsonderdeel functie
Behavioral influence(3034) Lid van het onderwijsteam
Behavioral influence_DL(3152) Lid van het onderwijsteam
Gedragsbeïnvloeding(3089) Lid van het onderwijsteam
Road safety in the South(3653) Coördinerend verantwoordelijke
Study visit & international topics(3161) Coördinerend verantwoordelijke
Study visit & international topics_DL(3156) Coördinerend verantwoordelijke
Traffic and travel behavior(3333) Coördinerend verantwoordelijke
Traffic and Travel Behaviour_DL(3054) Coördinerend verantwoordelijke
Verkeers- en mobiliteitsgedrag(3042) Coördinerend verantwoordelijke


Onderzoek Research

Medewerker Verkeersveiligheid
Member Traffic Safety
Lijst van projecten - List of projects 
Publications 
Beheer persoonlijk CV