Bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen

Waarom toegepaste economische wetenschappen studeren?

Bachelor & master • 180 + 60 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je wordt een bedrijfseconoom met impact die de richting van de organisatie (mee) bepaalt en de strategische lijnen uitzet.
 • Je kan economische expertise toepassen om nieuwe mogelijkheden te creëren en uitdagingen aan te gaan.
 • Je bekijkt concrete organisatievraagstukken vanuit een breed en multidisciplinair perspectief.

Download de brochure
SHOOT17 Buiten Achtertuin 03

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je wordt opgeleid tot een bedrijfseconoom die richting kan geven aan een bedrijf

Je leert alle elementen die hierbij belangrijk zijn begrijpen, ontwerpen en sturen. Je bekijkt een bedrijf vanuit economisch oogpunt én vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Tijdens je opleiding krijg je een diepgaand inzicht in de werking van een organisatie in een steeds sneller veranderende wereld en maak je kennis met de verschillende functies, disciplines en verantwoordelijkheden binnen een bedrijf: financiën, personeel, marketing, verandering, algemene leiding … Je wordt opgeleid tot een multidisciplinair manager die de brug kan vormen tussen deze verschillende aspecten. Deze strategische en multidisciplinaire benadering zorgt ervoor dat een opleiding TEW een uitstekende voorbereiding vormt voor een carrière in een grote verscheidenheid van functies in grote en kleine organisaties in de profit of non-profit sector, of het ondernemerschap.

Een moderne analytische kijk staat centraal

 • De opleiding zet vanaf de start in op concrete bedrijfsvraagstukken en opportuniteiten om jou te leren een moderne analytische kijk op deze vraagstukken te ontwikkelen.
 • Je verwerft een stevige basiskennis in verschillende relevante studiedomeinen: micro- en macro-economie, boekhouden, management accounting en financiën.
 • We gebruiken zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden.
 • Je wiskundig vermogen wordt aangesterkt, maar er is ook aandacht voor algemeen vormende disciplines zoals talen, rechten en gedragswetenschappen.

Begeleiding en ondersteuning

Onderwijsleeromgeving

We willen een krachtige en activerende onderwijsleeromgeving creëren met een waaier aan interactieve werkvormen. Meer dan de helft van je contacturen zijn werkzittingen, die interactief en in groepjes van maximum 40 studenten worden georganiseerd. Dit helpt om de leerstof te verwerken. Je staat er tijdens je opleiding trouwens niet alleen voor. De docenten en assistenten staan steeds klaar om je te helpen met zowel inhoudelijke vragen alsook met andere vragen die je studiesucces kunnen bevorderen. De drempel tussen studenten en docenten is laag.

Snelle feedback

Om je maximaal te ondersteunen in het eerste jaar volgt er na elke onderwijsperiode een examenperiode. Je eerste examenperiode volgt al na zeven weken. Op deze manier krijg je snel zicht of de opleiding bij je past en of je de juiste studiemethode hanteert. De meeste vakken van het eerste kwartiel worden een tweede keer geëxamineerd na het tweede kwartiel. Hierdoor heb je de mogelijkheid om je studiemethode aan te passen en eventuele tekorten uit het eerste kwartiel op te halen.

Studiebegeleiding

Voor vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding kan je steeds met al je vragen terecht bij docenten en assistenten. Zoals net gezegd: de drempel is hier erg laag.

Naast vakinhoudelijke ondersteuning zijn er ook begeleidingsmogelijkheden bij je studiemethode, -keuze en -loopbaan. Bij de studieloopbaanbegeleiders kan je terecht voor specifieke vragen over je opleiding, je studieprogramma, het aanvragen van vrijstellingen, een geïndividualiseerd traject, ... Bij de studiebegeleiders kan je terecht voor begeleiding bij studiemethode, studieplanning, studiekeuze, uitstelgedrag, faalangst, …

Septembercursus wiskunde

Voorafgaand aan het academiejaar organiseren we een septembercursus wiskunde. Tijdens deze week frissen we de voornaamste elementaire begrippen en rekentechnieken van wiskunde op waarvan we reeds voorkennis verwachten. Deelname aan deze septembercursus is niet verplicht, maar helpt je om het academiejaar goed te kunnen starten. Je kan je inschrijven voor deze gratis cursus nadat je bent ingeschreven aan UHasselt.

Studeren in het buitenland

Erasmus

In het kader van Erasmus+ en andere uitwisselingsprogramma’s kan je een semester aan een buitenlandse universiteit (binnen of buiten Europa) studeren. Dit kan in het eerste semester van je derde bachelorjaar. De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten, je talenkennis en je motivatie. Deelname aan Erasmus tijdens je studie belet je niet om aansluitend aan je master een extra semester naar het buitenland te gaan.

Summer School

Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst te ondernemen maar toch een internationale ervaring wil opdoen, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan één van onze internationale summer schools die doorgaan in Spanje, Finland, Polen en Jordanië. Je brengt 2 à 3 weken aan een partneruniversiteit door samen met andere internationale studenten. Deelname aan een van deze summer schools levert je een credit op voor je keuzevak in derde bachelor en/of in de masteropleiding.

Bachelor

 • De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar)
 • In het eerste bachelorjaar zijn er 3 onderwijsperiodes (2 kwartielen en een semester) met examens na elke onderwijsperiode
 • Vanaf het tweede bachelorjaar zijn er 2 onderwijsperiodes (semesters) met examens

Bekijk hieronder het studieprogramma, of ga naar de studiegids voor alle informatie.

Eerste bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Tweede bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Derde bachelorjaar

SP: Studiepunten
Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Ik ben iemand die graag veel persoonlijk contact heeft met zijn proffen en medestudenten. De studiemethode van de UHasselt sprak me dan ook enorm aan. Doordat je met kleine groepen werkt, kan je sneller en gerichter vragen stellen en is de drempel om dit te doen ook een stuk lager. Door deze persoonlijke manier van werken heb ik nooit het gevoel dat ik verdwijn in een grote massa.
Pieter Voordeckers

Master

In de masteropleiding TEW kun je kiezen uit een diepgaande specialisatie in één van onderstaande afstudeerrichtingen OF je kiest voor een combinatie van twee minoren.

Wanneer je kiest voor een afstudeerrichting zal je via een bedrijfsproject je kennis kunnen omzetten naar de praktijk. Je helpt een bedrijf of een organisatie bij het oplossen van een managementvraagstuk en je hebt de kans om strategisch advies te geven aan een organisatie.

Accountancy en financiering

In deze afstudeerrichting krijg je kennis en inzicht in diverse domeinen van accountancy en financiering en kies je voor een specialisering.

In de accounting track verwerf je de kennis die je als accountant/revisor nodig hebt. Elk aangeboden opleidingsonderdeel leidt dan ook tot een vrijstelling bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR). De auditwereld is immers een frequente werkgever, al is je kennis ook gegeerd in elke andere onderneming en organisatie.

In de finance track leer je onder andere kapitaal- en geldstromen analyseren, investeringen beoordelen en beleggingsstrategieën opstellen. Niet enkel bedrijven, maar ook de overheid, ziekenhuizen en non-profit organisaties besteden immers steeds meer aandacht aan hun financieel beheer. Deze afstudeerrichting biedt dan ook een ruime waaier van beroepsmogelijkheden.

Beleidsmanagement

Het mobiliteitsprobleem, de vergrijzing van de arbeidsmarkt, milieuvervuiling, … Ook bedrijven worden geconfronteerd met deze topics. Om in deze complexe maatschappelijke context overeind te blijven en succesvol te zijn, hebben overheden en bedrijven nood aan ‘policy managers’. Zij fungeren als probleemoplossers die in staat zijn om een duurzaam beleid te voeren en maatschappelijke problemen op een rationele en efficiënte wijze aan te pakken. Steeds meer overheden en ondernemers proberen economie, ecologie en sociale samenhang te integreren in hun organisatie.

Innovatie en ondernemerschap

Businessmodellen veranderen continu en organisaties zijn genoodzaakt om te leren omgaan met grote onzekerheden en complexe uitdagingen. Strategisch ondernemerschap is dan ook cruciaal om duurzame bedrijfseconomische en maatschappelijke waarde te creëren. Dit geldt zowel voor multinationals als voor familiebedrijven, KMO’s, start-ups en overheidsorganisaties. De beslissingnemers moeten op een proactieve manier op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten en trachten de huidige producten, processen en diensten te innoveren. Binnen de master TEW-IO worden toekomstige ondernemers voorbereid om dergelijke strategische beslissingen te nemen.

Marketing

In deze afstudeerrichting word je opgeleid tot een marketingstrateeg die klantgerichte bedrijfsstrategieën kan begrijpen, ontwerpen en sturen. De afstudeerrichting vertrekt van waardegebaseerde marketing en gaat in op waardecreatie voor de klant, het bedrijf en de maatschappij. Je krijgt inzicht in het ontwerpen van marketinginformatie, het doorgronden van consumentengedrag en het (strategisch) inzetten van digitale kanalen. Op basis van je eigen interesses kan je je verder verdiepen in klantervaringen, dienstenmanagement, innovatie, internationalisering of google analytics.

Voor wie

Voorwaarden bachelor

Toelatingsvoorwaarden:

 • Bezit van een diploma secundair onderwijs

Bijkomend advies i.v.m. voorkennis:

 • Economie: geen voorkennis vereist
 • Wiskunde: Het aantal uren wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs is een maatstaf van je analytisch denkvermogen. Voor de opleiding TEW worden 4 à 6 uur wiskunde (ASO) per week verwacht.
 • Talen: Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op de eindtermen van de 3e graad ASO. Voor Duits is er geen voorkennis vereist.

Voorwaarden master

Je kan op verschillende manieren instromen in de master:

Rechtstreeks vanuit:

Na een schakelprogramma:

 • Professioneel bachelordiploma in het bedrijfsmanagement: alle afstudeerrichtingen

Het doel van het schakelprogramma is om je op instapniveau van de masteropleiding te brengen. Tijdens het schakelprogramma volg je opleidingsonderdelen van zowel 1e, 2e als 3e bachelor TEW en sluit je voor de hoorcolleges en werkzittingen aan bij de reguliere bachelorstudenten.

Opleidingsonderdelen

Na een voorbereidingsprogramma:

 • Elke academische bachelor of master die niet rechtstreeks toegang heeft tot de masteropleiding. Vrijstellingen kunnen worden toegestaan afhankelijk van de gevolgde academische opleiding.

Opleidingsonderdelen

Studenten en alumni aan het woord
SHOOT17 Buiten Achtertuin 14

Pieter Voordeckers

Bachelor TEW

Ik heb voor TEW gekozen omdat het een enorm veelzijdige opleiding is. Je krijgt uiteraard een stevige basis economie en wiskunde, maar de richting heeft ook aandacht voor minder evidente vakken zoals rechten, sociologie, psychologie, informatiesystemen en talen zoals Engels, Frans en Duits. De veelzijdigheid van de opleiding straalt ook uit naar de carrièremogelijkheden; je kan ervoor opteren om het bedrijfsleven in te gaan, maar kan evenzeer aan de slag bij de overheid of zelfs een ziekenhuis. Ik hou ervan dat ik mijn opties kan openhouden.

15 03 18 Shoot Diepenbeek 022

Michelle Scholz

Alumna: afstudeerrichting marketing

Ik heb vooral veel geleerd in mijn afstudeerrichting Marketing – ook omdat ik vooral heel geïnteresseerd was in Marketing. Daar ging je net iets specifieker in bepaalde aspecten zoals customer behavior, strategic marketing, market research en retail marketing. Het leert je om echt uit het perspectief van de klant te gaan kijken en dit is zeer belangrijk binnen zowel marketing als sales. Tijdens mijn master moesten we onder andere een marktonderzoek doen en zo een onderzoek heb ik dan ook tijdens mijn job moeten uitvoeren.

Gebouw D Agora Gang Studieplaatsen HR 29

Nicolas Schenkel

Alumnus

Als pas afgestudeerde is audit de perfecte stap naar het bedrijfsleven. Elke week kom je terecht bij een ander bedrijf en dit in diverse sectoren, je werkt in verschillende teams en ontmoet heel wat mensen. Je leercurve is enorm! Wil je na enkele jaren iets anders gaan doen, dan beschik je over een mooie ervaring op je cv die heel wat deuren doet openen. Ben je echter gepassioneerd door audit, dan liggen er binnen het vakgebied heel wat doorgroeimogelijkheden. Ik kan het iedereen met een interesse in de bedrijfswereld aanraden. TEW is de perfecte voorbereiding voor een job in de audit; aangezien het een hele brede opleiding is waarbij je met bedrijven uit verschillende sectoren in aanraking komt.

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

 • Het academiejaar start midden september 2024.
 • Voorafgaand aan de start van het academiejaar wordt er een introductiedag georganiseerd. Tijdens deze dag staan een welkomstwoord, praktische informatie, kennismaking met je onderwijsgroep, een rondleiding en mogelijkheid tot aankoop handboeken op het programma. Meer informatie over de introductiedagen lees je hier.
 • Indien je wenst, kan je voor de start van het academiejaar nog een septembercursus wiskunde volgen.

Andere belangrijke data van het academiejaar vind je terug in de academische kalenders.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, bus, auto en fiets
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Mogelijke beroepsuitwegen:

Auditor • Bedrijfsrevisor • Financieel analist • Investeringsanalist • Aandelenanalist • Account manager • Productmanager • Reclamespecialist • Personeelsmanager • Beleidsanalist • Kabinetsmedewerker • Ondernemer • Projectconsulent • Productontwikkelaar • Leerkracht • Onderzoeker • ...

Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

AACSB accreditatie

AACSB Foto BEW

Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen behaalt prestigieuze internationale accreditatie AACSB

16 november 2023
We zijn ontzettend trots op dit resultaat. Een kwaliteitslabel als AACSB is slechts weinig business school of faculteiten gegeven. Deze accreditatie bevestigt onze kwaliteit en zet onze faculteit nog meer op de internationale kaart. Het AACSB-label opent deuren voor nog nauwere samenwerkingen met andere bedrijfseconomische opleidingen wereldwijd, en dat zowel op het vlak van onderzoek als voor uitwisselingsprojecten voor studenten.
Prof. dr. Piet Pauwels

AACSB verticaal logo

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens één van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


28 okt

Openlesdag Bedrijfseconomische wetenschappen: herfstvakantie

28 oktober 2024 - 31 oktober 2024 09:00 - 16:00 UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - B4


Interesse in onze andere economische opleidingen?

Stage BEW Fruit At Work 14 Opleidingen

Bachelor en master handelsingenieur

Gebouw D Agora Gang Studieplaatsen LR 15 (1) Opleidingen

Bachelor en master handelsingenieur in de beleidsinformatica

1E Snelle Verwerking Apart Voor Brochure 001 Opleidingen

Bachelor en master handelswetenschappen

15 03 18 Shoot Diepenbeek 024 Programmes

Master of Management

Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209