Universiteitsfonds UHasselt

Elke schenking begint bij een verhaal.
Ons verhaal begint hier.

  • Steun onze fondsen en projecten die innovatieve antwoorden zoeken op uitdagingen van onze samenleving: kankeronderzoek, MS, milieu en klimaat, dataverzameling om virusinfecties sneller aan te pakken, mobiel ouder worden,...
  • Geef veelbelovende studenten of onderzoekers een duwtje in de rug
  • Iedere schenking geeft impact. Vanaf 40 euro geniet je fiscaal voordeel
  • 0% overheadkosten : het volledige bedrag dat je schenkt gaat integraal naar jouw gekozen project
UF FILTERFOTO UF FILTERFOTO

"Nooit eerder was uw steun zo cruciaal."

BERNARD VANHEUSDEN 16 (5)

Schrijf mee aan ons verhaal. Meer kansen, meer vernieuwing dankzij u.

Binnen UHasselt gebeuren vele mooie dingen. Elke dag opnieuw. Docenten wapenen jongeren met kennis en laten hen ontdekken waarin ze willen uitblinken. Studenten richten een eigen bedrijfje op, sturen zonnecellen de ruimte in en verkennen de wereld (dichtbij en veraf). Wetenschappers berekenen de verspreiding van virussen, gaan de effecten na van luchtvervuiling op onze gezondheid, speuren naar nieuwere en betere behandelingen voor MS en reuma, en bestuderen de gevolgen van klimaatverandering.


Universiteitsfonds UHasselt biedt iedereen de kans om aan dat verhaal mee te schrijven. En dat is nodig. Nooit eerder waren sterk onderwijs en impactvol onderzoek zó relevant als vandaag. Nooit eerder was de nood aan kennis, talent en engagement zó groot. Nooit eerder was uw steun dan ook zó cruciaal.

Met uw financiële bijdrage houden we ons onderwijs kwaliteitsvol en vernieuwend. Bieden we kansen aan élk jong talent. Werken we óók aan het welzijn van onze studenten. Doen we aan baanbrekend onderzoek met weerklank tot ver buiten onze grenzen. Geven we ons gemeenschappelijk, historisch patrimonium een langere toekomst. Bouwen we aan een duurzame universiteit met groene, leefbare campussen in een groene, leefbare regio.

Kortom: dankzij u kunnen we gewoon méér. En hoe groot of klein uw bijdrage ook: onze studenten, onderzoekers en medewerkers zullen u er enorm dankbaar voor zijn.
Alvast welkom in onze UHasselt-community!

Bernard Vanheusden
Rector UHasselt

Deze events mag je niet missen!

Pedelstaf

Senior Classes 2022

Campus Hasselt - Oude Gevangenis

9 juni - 15 september - 17 november 2022

Na de succesvolle voorgaande edities van onze Senior Classes (pre-Corona) nemen we de draad weer op en organiseert Universiteitsfonds UHasselt ook dit jaar weer haar "Senior Classes". Noteer 9 juni, 15 september en 17 november alvast met stip in je agenda!

Image

Senior Class 17 november 2022

Campus Hasselt - Oude Gevangenis

17 november 2022

"Hoe stel ik mijn zorgvolmacht op naar mijn wensen? En op wat moet ik allemaal letten, wat betekent dit concreet?" Prof. dr. Tim Wuyts (UHasselt) antwoordt op al uw vragen.

Hoe wordt kanker opgespoord en behandeld in de toekomst? Prof. dr. Esther Wolfs (UHasselt) deelt haar visie hierop.

Dank je wel dat je erbij was!

Sfeerfoto Masterclass 1

Senior Class 9 juni 2022

Inspirerende sprekers, geboeid publiek en de gelegenheid om alle vragen te stellen aangaande legaat en testament ...het was een succesvolle voormiddag.

Kijk alvast in onze agenda voor de volgende Senior Class op 15 september met dr. Luc Colemont (Stop Darmkanker) en prof. dr. Charlotte Declerck (docente Familierecht UHasselt)

Nieuws

Foto 1

Leerstoel Ethische fiscaliteit geschonken aan UHasselt

De faculteit Rechten van Universiteit Hasselt krijgt een leerstoel Ethische fiscaliteit geschonken binnen het Universiteitsfonds UHasselt. Met deze leerstoel zal UHasselt de volgende jaren onderzoek voeren en activiteiten organiseren om de verhouding tussen de belastingplichtigen en de overheid te optimaliseren.

22 06 13 Schenking LIKAF 30

Limburgs Kankerfonds investeert bijna 700.000 euro in kankeronderzoek UHasselt en Jessa Ziekenhuis

Het Limburgs Kankerfonds (LIKAF) geeft met schenkingen en investeringen van in totaal bijna 700.000 euro een stevige boost aan het kankeronderzoek van Universiteit Hasselt, Jessa Ziekenhuis en het Limburg Clinical Research Center (LCRC).

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

UF laboplanten

Iedereen heeft een eigen verhaal. Wie de hoofdrolspelers ook zijn, wat er ook is gebeurd, als je dit leest heeft jouw verhaal je gebracht tot bij het Universiteitsfonds UHasselt.

Het volgende hoofdstuk kunnen we samen schrijven.
Met een project dat bij jou past, met mooie resultaten en met -wie weet- op een dag- een innovatie die de wereld een tikkeltje beter maakt.

UHasselt verricht baanbrekend onderzoek en ligt mee aan de basis van oplossingen voor actuele maatschappelijke uitdagingen. UHasselt heeft hiervoor reguliere inkomsten en overheidssteun. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor.

Maar de extra steun van particulieren en bedrijven is onmisbaar. Het geeft ons extra ruimte om te verkennen en de slagkracht om te ontdekken. Om nieuwsgierig te zijn en kansen te creëren om echt impact te hebben, tot ver buiten onze eigen regio.

Universiteitsfonds UHasselt is het fonds van UHasselt waarin schenkingen worden verzameld. Maar anders dan bij andere universiteitsfondsen wordt elke euro van elke schenking gebruikt om een project te helpen realiseren dat past bij het persoonlijke verhaal van onze schenkers.

Zo liggen onze schenkers mee aan de basis van elke stap voorwaarts in de richting van een betere wereld. Of het verhaal nu aansluit bij één van de lopende projecten of juist inspireert om een nieuw onderzoek op te starten.

En daar eindigt het niet. We bouwen samen verder aan het verhaal en betrekken onze schenkers bij interessante resultaten en impactvolle mijlpalen. Want we willen dat elke schenker overtuigd kan zijn dat zijn of haar beslissing zonder twijfel de juiste is geweest.

Ontdek hier onze fondsen.

Wil je meer info of heb je vragen? Contacteer ons gerust, samen starten we ons verhaal.

ONZE FONDSEN

Wat is een fonds?

Een fonds bundelt verschillende projecten en initiatieven rond één thema.

Wat zijn je mogelijkheden?

Je kan een schenking doen aan een bestaand fonds, maar je kan óók een eigen fonds (op naam) oprichten. Bij dat laatste word je ook betrokken in de besteding van de schenking. Je kan de schenking in één keer overmaken of spreiden over verschillende jaren.

Wil je schenken aan een fonds? Of een fonds op naam oprichten?
Lees hier hoe dat kan en wat jouw voordelen zijn.

Ontdek hier onze fondsen

ONZE LEERSTOELEN

Wat is een leerstoel?

Een leerstoel is een samenwerking waarbij een bedrijf, maatschappelijke instelling of privé persoon zich engageert om over een langere periode thematisch wetenschappelijk onderzoek of onderwijs aan UHasselt te financieren. Naast het wetenschappelijke onderzoek dat gevoerd kan er ook aan kennisoverdracht gedaan worden in de vorm van workshops, seminaries en conferenties die rond een specifiek thema georganiseerd kunnen worden.  

Wat zijn je mogelijkheden?

Je kan als schenker zélf het thema en naam van de leerstoel kiezen. Een leerstoel loopt over drie tot vier jaar.

Wil je een leerstoel oprichten?
Lees hier hoe dat kan én wat jouw voordelen zijn.

Ontdek hier onze leerstoelen

ONZE BEURZEN

Wat is een beurs?

Financiële middelen geschonken aan een beurs gaan naar een persoon in plaats van naar een project. Dat kan een student of onderzoeker zijn.

Wat zijn je mogelijkheden?

Er zijn veel soorten beurzen. Studiebeurzen voor jongeren uit kansarme groepen. Of beloftevolle buitenlandse studenten die aan UHasselt een opleiding willen volgen. Beurzen waarmee studenten naar het buitenland kunnen voor een (afstudeer)stage of project. Of beurzen die een doctoraatsstudent financieren.

Wil je een beurs financieren?
Lees hier hoe dat kan én wat jouw voordelen zijn.

Ontdek hier onze beurzen.

LEGATEN

Neem UHasselt op in je testament en laat je idealen verderleven.

Lees hier meer over legaten.

LEVENSMOMENTEN

Geboorte, babyborrel, verjaardag, huwelijk, jubileum, pensioen, in memoriam? Vraag je familie, vrienden en kennissen een gift te doen aan UHasselt.

Lees hier meer over schenken bij levensmomenten.

GIFTEN EN SCHENKINGEN

Een gift of schenking kan roerend (geld, aandelen, kunstcollectie,...) of onroerend (gronden, vastgoed,...) zijn

Lees hier meer over giften en schenkingen.

VOOR BEDRIJVEN

Wil je als bedrijf een duurzame samenwerking met UHasselt mét impact op onze samenleving creëren?

Lees hier meer over mogelijkheden voor bedrijven.

Nieuwsbrieven

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Universiteitsfonds UHasselt?

Stuur een mailtje naar universiteitsfonds@uhasselt.be

Neem contact met ons op

Frédérique de Keyser

FREDERIQUE UFH
Functie
Coördinator Universiteitsfonds & Alumni Office

Johan Schoofs

JOHAN UFH
Functie
Universiteitsfonds & Alumni Office