Universiteitsfonds UHasselt

Welkomstwoord rector prof. dr. Bernard Vanheusden

 • Steun onderzoeksprojecten die zoeken naar antwoorden op de hedendaagse uitdagingen van onze samenleving: milieu en klimaat, dataverzameling voor virusinfecties sneller aan te pakken, kankeronderzoek, MS, mobiel ouder worden,...
 • Geef veelbelovende studenten of onderzoekers een duwtje in de rug
 • U helpt al vanaf 5 euro. Vanaf 40 euro geniet u fiscaal voordeel
 • 0% overheadkosten : het volledig bedrag dat u schenkt gaat integraal naar uw gekozen doel
UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw UHasselt, campus Hasselt, voorzijde gebouw
IMG 5425

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij zijn Frédérique en Johan van het Universiteitsfonds UHasselt.

ONZE PRIORITEITEN: STUDENTEN, ONDERZOEK, INFRASTRUCTUUR

Universiteitsfonds UHasselt zet maximaal in op het binnenhalen van bijkomende financiering voor onderwijs, onderzoek en infrastructuur. Onze prioriteiten zijn dan ook:

MÉÉR KANSEN VOOR JONG TALENT

Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en ontplooien, is de corebusiness van UHasselt. Daarom willen we:

 • méér jongeren uit kansarme gezinnen laten studeren
 • méér studenten laten deelnemen aan (onderzoeks-)projecten in het buitenland
 • méér excellente studenten laten doctoreren
 • méér studenten uit ontwikkelingslanden de kans bieden om bij ons een opleiding te volgen

Benieuwd naar wat u kunt doen voor onze studenten?
Lees er hier meer over!


MÉÉR ONDERZOEK, SLIMMERE WERELD

Een slimmere en wendbaardere wereld is een bétere wereld, zo vinden wij. Onze onderzoekers focussen dan ook op een waaier van vraagstukken – op vlak van gezondheid, patiëntveiligheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en ondernemerschap. Hun doel? Antwoorden zoeken waarmee we de grote uitdagingen het hoofd kunnen bieden, op korte én langere termijn.

Benieuwd naar wat u kan betekenen voor ons onderzoek?
Lees er hier meer over!


TOPINFRASTRUCTUUR, TOPUNIVERSITEIT, TOPREGIO

Een goede infrastructuur is belangrijk om jongeren in de beste omstandigheden te kunnen opleiden én om mee te kunnen zoeken naar antwoorden op de grote uitdagingen van vandaag en morgen. Belangrijk ook om de wereldwijde concurrentie om kennis, ideeën en innovatie aan te gaan. State-of-the-art infrastructuur maakt een universiteit stérker. Dat is goed voor de universiteit én voor de samenleving waarvan zij een van de innovatiemotoren is.

Benieuwd naar wat u kunt doen voor ons patrimonium?
Lees er hier meer over!

Contacteer ons gerust bij vragen of voor verdere toelichting.

Onze fondsen

WAT IS EEN FONDS?

Een fonds bundelt verschillende projecten en initiatieven rond één thema.

WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN?

U kunt een schenking doen aan een bestaand fonds, maar u kunt óók uw eigen fonds (op naam) oprichten. In dat laatste geval heeft u uiteraard ook inspraak in de besteding van de middelen. Het kapitaal kan in één keer of gespreid over verschillende jaren gestort worden

Wilt u schenken aan een fonds? Of een fonds op naam oprichten?
Lees hier wat u moet doen én wat uw voordelen zijn.

Onze leerstoelen

WAT IS EEN LEERSTOEL?

Binnen een leerstoel wordt onderzoek gevoerd en worden workshops/seminaries/conferenties/… georganiseerd rond een specifiek thema.

WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN?

U kunt als schenker zélf het thema (en naam) van de leerstoel kiezen. Een leerstoel loopt over drie tot vier jaar. Schenken aan een bestaande leerstoel is niét mogelijk.

Wilt u een leerstoel oprichten?
Lees hier hoe u dat kan doen én wat uw voordelen zijn.

Onze beurzen

WAT IS EEN BEURS?

Geld dat u doneert aan een beurs gaat naar een persoon (in plaats van naar een project). Dat kan een student of onderzoeker zijn.

WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN?

Er zijn veel soorten beurzen. Studiebeurzen voor jongeren uit kansarme groepen. Of beloftevolle buitenlandse studenten die aan UHasselt een opleiding willen volgen. Beurzen waarmee studenten naar het buitenland kunnen voor een (afstudeer)stage of project. Of beurzen die een doctoraatsstudent financiert.

Wilt u een beurs financieren?
Lees hier wat u moet doen én wat uw voordelen zijn.

HOE SCHENKEN AAN UHASSELT

WAT LEVERT SCHENKEN AAN UHASSELT Ù OP?

Om te beginnen: u heeft onze dankbaarheid. Dankzij onze schenkers kunnen wij als UHasselt méér. Uw bijdrage – klein of groot – wordt dan ook enorm geapprecieerd door onze studenten, onze onderzoekers en onze medewerkers.

Ontdek via de knoppen in het linkermenu welke andere voordelen schenken u oplevert als individu, bedrijf, organisatie of serviceclub en welke mogelijkheden er zoal zijn.

WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN?

Er zijn verschillende manieren om UHasselt via het Universiteitsfonds te steunen:

 • U kan UHasselt opnemen in uw testament (handgeschreven en/of notarieel testament).
 • U kan schenken aan een bestaand fonds of een nieuw fonds (op naam) oprichten.
 • U kan een leerstoel (op naam) oprichten.
 • U kan een studie-, reis-, stage-, of doctoraatsbeurs financieren.
 • U kan natuurlijk ook schenken zonder specifiek doel – dus niet aan een fonds of beurs, maar aan het Universiteitsfonds in het algemeen. Deze schenking kan financieel zijn, alsook een handgift (bvb. waardevolle collectie munten, boeken,...)
 • Levensmoment: u kan uw familie of vrienden vragen om in plaats van bloemen of een geschenk een schenking te doen aan UHasselt. De schenker ontvangt hiervoor een fiscaal attest. Levensmomenten kunnen een geboorte, babyborrel, verjaardag, huwelijk, jubileum, pensioen zijn. Maar ook bij het overlijden van een dierbare kan u beslissen een bepaald fonds te steunen.

HOE KAN U SCHENKEN?

 • Via overschrijving op het IBAN-rekeningnummer BE36 4532 5278 1181
  (BIC-code KREDBEBB).
 • Vermeld steeds bij overschrijving de naam van het doel waaraan u schenkt.
 • Giften vanaf 40 euro zijn 45 % fiscaal aftrekbaar.
  Een schenking van 100 euro kost jou dankzij het fiscale attest dan slechts 55 euro.
 • UHasselt bezorgt u één keer per jaar een fiscaal attest.

Liever eerst praten? Contacteer ons gerust voor een afspraak.

0% OVERHEADKOSTEN

UHasselt houdt 0%  overheadkosten in. Iedere euro die u schenkt gaat integraal naar uw gekozen doel.

Voor particulieren

ENKELE GOEDE REDENEN OM TE SCHENKEN

U MAAKT HET VERSCHIL EN CREEERT IMPACT

Samen met u gaan we op zoek hoe we uw engagement en ideaal kunnen koppelen aan één of meerdere van onze mooie verhalen. Dit doen we steeds in dialoog met u. Zo onstaat een unieke samenwerking die écht het verschil maakt en haar impact heeft op de samenleving.

U LAAT UW IDEALEN VERDER LEVEN 

Indien u UHasselt in uw testament opneemt, kan u ervoor kiezen dit algemeen toe te kennen of een welbepaald onderzoek, project of fonds te steunen. Zo blijven uw idealen verder leven.

SCHENKEN IS FISCAAL AANTREKKELIJK

Het Universiteitsfonds UHasselt mag fiscale attesten afleveren. Bij een gift van minimum 40 euro op jaarbasis ontvangt u een attest.

Geld schenken kan héél makkelijk. Dit kan éénmalig of via een permanente opdracht bij uw bank. Alle giften die in de loop van het kalenderjaar onze rekening toekomen, komen op één fiscaal attest.

IEDERE EURO GAAT INTEGRAAL NAAR HET DOOR U GEKOZEN FONDS OF ONDERZOEK

UHasselt kiest ervoor 0% overheadkosten af te houden en zo het filantropisch aspect te waarborgen. Dit betekent dat uw schenking voor 100% ingezet wordt in uw gekozen fonds of onderzoek.

U WORDT LID VAN ONZE COMMUNITY

Als schenker aan het Universiteitsfonds maakt u automatisch deel uit van onze community van studenten, alumni, professoren, onderzoekers en medewerkers. We houden u op de hoogte van al het UHasselt-nieuws via onze nieuwsbrief, ons magazine én jaarverslag. En we nodigen u van harte uit op grote academische ceremonies, interessante lezingen, een blik achter de schermen…

Voor bedrijven

EEN SAMENWERKING DIE BLIJFT DUREN

SPONSORING VAN INFRASTRUCTUUR

UHasselt biedt uw bedrijf de mogelijkheid om onze auditoria, gebouwen, labo’s… te sponsoren. U kunt in dat geval rekenen op zichtbaarheid of kunt zelfs uw naam schenken aan het bewuste auditorium, gebouw, labo… Een unieke kans: onze campussen trekken elke dag vele honderden studenten, onderzoekers, medewerkers én bezoekers uit binnen- en buitenland.

SPONSORING VAN ONZE EVENTS

Als strategisch sponsor van onze evenementen – congressen, lezingen, symposia… – komt de naam van uw bedrijf op uitnodigingen, merchandise

SPONSORING VAN PRIJZEN

Wil u uw naam liever verbinden aan een prijs voor beloftevolle studenten/wetenschappers, excellent onderzoek, opmerkelijke masterproeven of doctoraatsproefschriften? Dat kan! Uw bedrijf krijgt in de aanloop naar, tijdens en na de uitreiking de nodige exposure. En: u bouwt een band op met (jong) talent.

ONZE COMMUNITY

Als sponsor/schenker maakt u automatisch deel uit van onze community van studenten, alumni, professoren, onderzoekers en medewerkers. We houden u op de hoogte van al het UHasselt-nieuws via onze nieuwsbrief, ons magazine én jaarverslag. En: u krijgt een uitnodiging in de bus voor grote academische ceremonies, interessante lezingen, een blik achter de schermen…

SPONSORING PRAKTISCH

Als sponsor krijgt u in ruil voor de gegeven steun zichtbaarheid. Dit door vermelding van het logo of andere promotionele aandacht. Aangezien een fiscaal attest alleen mogelijk is voor een gift zonder tegenprestatie kunnen we u bij sponsoring geen fiscaal attest bezorgen.

Bij sponsoring ontvangt men een welbepaalde tegenprestatie: de naam, logo, enz. worden getoond (op website, banner, brochures, enz.)  Het is geen “schenking om niet” zoals bij een gift. Ook bij sponsoring worden de gelden ingezet voor vrij en onafhankelijk, belangeloos onderzoek en/of onderwijs.

UHasselt zal voor de sponsorovereenkomst een factuur opmaken en uitreiken aan de sponsor, rekening houdend met de btw-wetgeving (in België met 21% BTW).

Voor organisaties en serviceclubs

EEN SAMENWERKING DIE BLIJFT DUREN

SPONSORING VAN INFRASTRUCTUUR

UHasselt biedt uw organisatie/serviceclub de mogelijkheid om onze auditoria, gebouwen, labo’s… te sponsoren. U kunt in dat geval rekenen op zichtbaarheid of kunt zelfs uw naam schenken aan het bewuste auditorium, gebouw, labo… Een unieke kans: onze campussen trekken elke dag vele honderden studenten, onderzoekers, medewerkers én bezoekers uit binnen- en buitenland.

SPONSORING VAN ONZE EVENTS

Als strategisch sponsor van onze evenementen – congressen, lezingen, symposia… – komt de naam van uw organisatie/serviceclub op uitnodigingen, merchandise

SPONSORING VAN PRIJZEN

Wil u uw naam liever verbinden aan een prijs voor beloftevolle studenten/wetenschappers, excellent onderzoek, opmerkelijke masterproeven of doctoraatsproefschriften? Dat kan! Uw organisatie/serviceclub krijgt in de aanloop naar, tijdens en na de uitreiking de nodige exposure. En: u bouwt een band op met (jong) talent.

ONZE COMMUNITY

Als sponsor/schenker maakt u automatisch deel uit van onze community van studenten, alumni, professoren, onderzoekers en medewerkers. We houden u op de hoogte van al het UHasselt-nieuws via onze nieuwsbrief, ons magazine én jaarverslag. En: u krijgt een uitnodiging in de bus voor grote academische ceremonies, interessante lezingen, een blik achter de schermen…

SPONSORING PRAKTISCH

Als sponsor krijgt u in ruil voor de gegeven steun zichtbaarheid. Dit door vermelding van het logo of andere promotionele aandacht. Aangezien een fiscaal attest alleen mogelijk is voor een gift zonder tegenprestatie kunnen we u bij sponsoring geen fiscaal attest bezorgen.

Bij sponsoring ontvangt men een welbepaalde tegenprestatie: de naam, logo, enz. worden getoond (op website, banner, brochures, enz.)  Het is geen “schenking om niet” zoals bij een gift. Ook bij sponsoring worden de gelden ingezet voor vrij en onafhankelijk, belangeloos onderzoek en/of onderwijs.

UHasselt zal voor de sponsorovereenkomst een factuur opmaken en uitreiken aan de sponsor, rekening houdend met de btw-wetgeving (in België met 21% BTW).

Neem contact met ons op

Frédérique de Keyser

Universiteitsfonds Johan En Frederique 27
Functie
Coördinator Universiteitsfonds & Alumni Office

Johan Schoofs

Universiteitsfonds Johan En Frederique 28
Functie
Medewerker Universiteitsfonds & Alumni Office