Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ACTIVITEITEN IN KLASVERBAND

Op zoek naar nieuwe ideeën voor een practicum of workshop? Ontbreekt het aan de juiste apparatuur of materialen in het labo van de school? Of spreekt een andere omgeving je aan?
Schrijf je klas dan in voor een gratis leerlingenpracticum of workshop.


Ontdek op deze website de leerlingenpractica/workshops die aan UHasselt ontwikkeld werden. Deze nemen een halve of hele dag in beslag. De geselecteerde thema’s zijn een onderdeel van de eindtermen (leerdoelen) voor de derde graad secundair onderwijs.
Om zoveel mogelijk klassen een kans te bieden is deelname aan het aantal sessies beperkt!

In het schooljaar 2019-2020 bieden we bovendien een beperkt aanbod van
gastlessen aan. Deze gastlessen worden in de school zelf gegeven. 

PROEFDAGEN

LEERLINGENPRACTICA/WORKSHOPS

BEZOEK EEN ONDERZOEKSINSTITUUT

GASTLESSEN