Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ACTIVITEITEN IN KLASVERBAND

Op zoek naar nieuwe ideeën voor een practicum of workshop? Ontbreekt het aan de juiste apparatuur of materialen in het labo van de school? Of spreekt een andere omgeving je aan?
Schrijf je klas dan in voor een gratis leerlingenpracticum, een proefdag, bezoek een onderzoeksinstituut...


Ontdek op deze website de leerlingenpractica/workshops die aan UHasselt ontwikkeld werden. Deze nemen een halve of hele dag in beslag. De geselecteerde thema’s zijn een onderdeel van de eindtermen (leerdoelen) voor de derde graad secundair onderwijs.
Om zoveel mogelijk klassen een kans te bieden is deelname aan het aantal sessies beperkt!

In het schooljaar 2020-2021 bieden we bovendien een beperkt aanbod van
gastlessen aan. Deze gastlessen worden in de school zelf gegeven. 

Wij streven ernaar om ook in 2020-2021 kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Het coronavirus heeft nog steeds een impact op ons dagelijks leven en dus ook op de werking van onze universiteit. UHasselt hecht maximale aandacht aan ieders gezondheid en veiligheid. Wij bekijken voortdurend hoe we onze activiteiten op een veilige wijze kunnen laten plaatsvinden.

Hou zeker regelmatig onze website in de gaten voor nieuwe activiteiten! Wij volgen uiteraard de richtlijnen van de overheid, in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, nauwgezet op. Mocht het gewenst zijn dan beslissen we om bij te sturen. De leerkrachten brengen we steeds op de hoogte als er wijzigingen voordoen.

PROEFDAGEN    

LEERLINGENPRACTICA/WORKSHOPS

BEZOEK EEN ONDERZOEKSINSTITUUT

GASTLESSEN