Prof. dr. An HARDY

Prof. dr. An HARDY

Over mezelf

Ik ben een anorganisch synthetisch en materiaalchemicus, met een bijzondere focus op oplossingsgebaseerde synthese van materialen voor hightechtoepassingen, waardoor ik de afgelopen tien jaar relevante expertise heb opgebouwd in elektrochemische eigenschappen. Sinds 2009 leid ik de groep DESINe (Design and synthesis of inorganic (nano)materials, mainly for energy applications) en sinds 2022 ben ik gewoon hoogleraar, samen met prof. dr. Marlies K. Van Bael aan het Instituut voor Materiaalonderzoek van de UHasselt.

Bij het leiden van de onderzoeksgroep is mijn belangrijkste doelstelling het cultiveren van een werkomgeving die zowel ondersteunend als inspirerend is voor alle leden. Ik hecht veel belang aan het handhaven van hoge kwaliteitsnormen en streef ernaar dat deze worden nageleefd in alle aspecten van ons onderzoek.

Mijn visie is om in samenwerking met mijn doctorandi en postdocs een uitgebreid inzicht te ontwikkelen van de fundamentele principes die ten grondslag liggen aan de synthese en assemblage van complexe anorganische structuren. Deze kennis zal ons in staat stellen om nieuwe materialen te ontwerpen en te synthetiseren met op maat gemaakte eigenschappen die kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, van energieomzetting en -opslag tot katalyse en elektronica. Omdat "the proof of the pudding is in the eating", investeer ik ook sterk in het opbouwen van expertise om de functionele materiaaleigenschappen te karakteriseren voor bijvoorbeeld batterijen en katalytische H2 productie en CO2 conversie.

Onderzoek

Disciplinecodes: Vaste stofchemie (01040208), Chemische karakterisering van materialen (01040301), Nanochemie (01040302), Optische eigenschappen van materialen (01040303), Fysische chemie van materialen (01040304), Vaste toestand en zachte materie chemie (01040305), Synthese van materialen (01040307), Chemische kristallografie (01040601), Chemie van clusters, colloïden en nanomaterialen (01040603), Elektrochemie (01040605), Oppervlakte- en interfacechemie (01040607), Anorganische groene chemie (01040703), Keramiek (02050202), Keramische matrixcomposieten (02050201), Glas (02050204), Hybride composieten (02050301), Materiaalverwerking (02050404), Materiaalsynthese (02050406), Oppervlakte engineering (02050408), Nanomaterialen (02050701)

Begeleide doctoraten

Projecten

Er zijn 45 onderzoeksprojecten gevonden

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2024 - 2025

Academiejaar 2023 - 2024