dr. Sofie THIJS

Onderzoek

Disciplinecodes: Microbiomen (01060803), Genomics (01061103), Metagenomica (01061107), Metabolomics (01061106), Microbiomics (01061108), Transcriptomics (01061110), Bodembiologie (01070403), Bodemchemie (01070404), Bodemfysica (01070405), Landcapaciteit en bodemdegradatie (01070402), Bescherming van landbouwgewassen (04010201), Agrochemie en meststoffen (04010202), Gewaswetenschappen (04010203), Duurzame landbouw (04010308), Biotechnologie voor landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen niet elders geclassificeerd (04010499), Algemene biologie niet elders geclassificeerd (01060699), Bio-informatica en computationele biologie niet elders geclassificeerd (01060399)

Begeleide doctoraten

Projecten

Er zijn 24 onderzoeksprojecten gevonden

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2024 - 2025

Academiejaar 2023 - 2024