Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een antwoord op veelgestelde vragen. Klik op het plusje naast de vraag om het antwoord uit te klappen.

2De Moment Vernieuwde Bib 06 2De Moment Vernieuwde Bib 06

Inschrijven

Wanneer zullen dit jaar de inschrijvingen lopen op de campus?

Je kan inschrijven vanaf begin juli en vanaf half augustus. Je maakt hiervoor een afspraak via onze website. Je kan kiezen tussen een online afspraak en een fysieke afspraak op de campus Oude Gevangenis in Hasselt.

Check zeker onze pagina over inschrijven aan de UHasselt voor de openingsuren en voor het maken van een afspraak.

Moet ik zelf aanwezig zijn om me te komen inschrijven of kan iemand anders dat in mijn plaats doen?

Je komt best zelf langs om je in te schrijven. Als meerderjarige dien je immers ook zelf je studiecontract te ondertekenen.

Is het nodig om mijn voorinschrijving te doen?

Ja, je moet eerst je online voorinschrijving in orde brengen. Ga voor meer info naar onze pagina over inschrijven aan de UHasselt. Je kan je voorinschrijving hier starten.

Waar of bij wie kan ik terecht als mijn voorinschrijving niet lukt?

Hiervoor kan je een e-mail sturen naar studentenadministratie@uhasselt.be.

Ik zal op kot gaan, maar mijn kotadres is nog niet bekend. Wat dien ik dan in te vullen in mijn voorinschrijving?

Voorlopig vul je in dit geval enkel je domicilieadres in. Je kan je kotadres, van zodra dat bekend is, aanvullen in je voorinschrijving.

Kan ik mij nog inschrijven als het academiejaar al begonnen is?

In dat geval neem je contact op met je studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider zal vervolgens een formeel verzoek indienen  bij de voorzitter van de examencommissie van jouw faculteit. Die beslist of jij je nog kan inschrijven of niet.

Kan ik als schakelstudent onmiddellijk inschrijven in juli?

Ja, mits voorlegging van je behaalde getuigschrift kan je als schakelstudent in juli inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Door omstandigheden heb ik mijn diploma secundair onderwijs niet behaald. Is er in dit geval toch een manier om te studeren aan UHasselt?

Voldoe je niet aan de diplomavoorwaarden, dan kan je deelnemen aan de Procedure Afwijkende Toelating (PAT). Dat kan enkel als je op 31 december van het academiejaar waarin je wil inschrijven minstens 21 jaar oud bent, of als je dat jaar 21 jaar wordt.

Meer info over de PAT vind je hier terug.

Ik heb mijn diploma secundair onderwijs in Wallonië behaald. Thuis spreken we Nederlands. Ik kan echter geen attest aanleveren om mijn kennis van het Nederlands te bewijzen. Hoe lossen we dit op?

Via de Associatie Universiteiten Hogescholen Limburg (AUHL) kan je een taaltest afleggen om jouw kennis van de Nederlandse taal te bewijzen. Meer info over de taaltest vind je hier terug.

Opgelet: ook als je je diploma behaald hebt in de Waalse of Duitstalige gemeenschap, moet je een toelatingsdossier indienen.

Ik heb mijn diploma secundair onderwijs in het buitenland behaald. Kan ik daarmee studeren aan UHasselt?

Als je aan de UHasselt wil studeren met een buitenlands diploma of een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap, moet je eerst een toelatingsdossier indienen. Ieder dossier zal individueel bekeken worden.

Meer info over de voorwaarden waaraan je moet voldoen en de procedure die je moet volgen, kan je vinden op onze pagina over de toelatingsvoorwaarden.

Studiegelden

Hoeveel gaat mijn opleiding kosten?

Je kan de bedragen en procedures hier nakijken. Houd er rekening mee dat er bij studeren ook andere studiekosten komen kijken.

Mocht je een beroep willen doen op financiële ondersteuning, dan kan je steeds terecht bij de sociale dienst.

Moet het studiegeld onmiddellijk betaald worden?

Neen, er wordt een voorschot gevraagd. De aanvullende rekening volgt in november.

Kan het voorschot of het volledige inschrijvingsgeld cash betaald worden?

Neen, dat kan niet. Je kan enkel met je bankkaart of via overschrijving betalen.

Introductiedagen

Wat zijn introductiedagen?

Dat zijn dagen die georganiseerd worden voor eerstejaarsstudenten om kennis te maken met onze universiteit, de faculteit waarbij je de opleiding volgt, de voorzieningen en je medestudenten.

Tijdens de introductiedagen word je wegwijs gemaakt op de campus en leer je meer over de elektronische toepassingen (bv. Blackboard/Toledo), de organisatie, de infrastructuur en de studentenvoorzieningen. Je kan ook kennis maken met de studiebegeleiders, de zorgcoördinator en de studieloopbaanbegeleiders, eventueel je mentor of coach, de maatschappelijk assistent en de studentenverenigingen.

Meer info kan je hier vinden.

Onderwijs- en examenregeling

Wanneer kan ik het uurrooster raadplegen?

Je uurrooster komt ten laatste de week voor de start van het academiejaar of de periode online. Voor eerstejaarsstudenten kan er een uitzondering gemaakt worden.

Waar vind ik de les- en examenroosters?

Zowel de les- als de examenroosters kan je vinden op onze website. Een persoonlijk rooster vind je terug in je studentendossier.

Wanneer starten de examens?

De startdatum van de examens kan je online raadplegen in de academische kalender.

Studie- en studentenbegeleiding

Hoe moet ik het studietraject samenstellen?

Ben je ingeschreven als student aan de UHasselt? Het eerste wat je dan dient te doen is je studieprogramma samenstellen. Je studieprogramma geeft weer welke opleidingsonderdelen je volgt in een academiejaar en wordt uiteindelijk in een studiecontract gegoten.

Eerstejaarsstudenten schrijven zich gewoonlijk in voor het modeltraject voor 60 studiepunten. Je hebt een aantal mogelijkheden tot flexibel studeren, bijvoorbeeld als je werkstudent bent of vrijstellingen hebt.

Ieder jaar in september worden er voor alle studenten studietrajectsessies georganiseerd. Tijdens deze sessies stel je samen met je studieloopbaanbegeleider een goed studietraject samen. Uiteraard kan je ook gedurende het academiejaar terecht bij je studieloopbaanbegeleider voor ondersteuning in het kader van je studieprogramma.

Waar kan ik terecht voor studiebegeleiding bij studieproblemen?

Je kan een afspraak maken met een studiebegeleider of zorgcoördinator, voor een individueel en vertrouwelijk gesprek. Zij helpen jou met plezier verder met al jouw vragen over studiemethode, studieplanning, examenplanning en -aanpak, stress...

Ik heb een verkeerde studiekeuze gemaakt. Kan ik nog heroriënteren?

Heroriënteren kan. Hiervoor neem je contact op met de studieloopbaanbegeleiding
Let op: hoe later je dit doet, hoe moeilijker het wordt om een volledig en evenwichtig studiepakket samen te stellen.

Ik heb dyslexie, ben topsporter... Bij wie kan ik terecht om mijn statuut aan te vragen?

Hiervoor kan je contact opnemen met els.swijns@uhasselt.be.

Studieloopbaan

Ik kom van een andere universiteit en heb mijn studierendement niet behaald. Kan ik aan UHasselt inschrijven voor hetzelfde programma?

Neen, dat kan helaas niet. Indien je je studierendement niet behaald hebt, kan je niet voor dezelfde richting inschrijven. Je kan je wel inschrijven voor een andere richting.

Waar kan ik mijn leerkrediet terugvinden?

De huidige stand van je leerkrediet kan je raadplegen op https://studentenportaal.vlaanderen.be

Studentenvoorzieningen

Bij wie kan ik terecht met vragen over studiebeurs, openbaar vervoer, kot...?

Bij vragen over je studiebeurs neem je contact op met socialedienst@uhasselt.be. Je kan ons hiervoor ook bereiken op 011 26 80 64.

Als je een vraag hebt over het openbaar vervoer van en naar onze campussen, kan je ons contacteren via vervoer@uhasselt.be of via 011 26 90 12.

Vragen over je kot? Die kan je ons stellen via huisvesting@uhasselt.be of via 011 26 80 56.

Hoe vind ik mijn weg op de campus?

Kom zeker eens naar onze introductiedagen, daar maken ze je alvast wegwijs op de campus.

Loop je nadien nog verloren, aarzel dan zeker niet om bij de studentenbalie langs te gaan of het aan een medestudent te vragen.

Waar kan ik mijn boeken kopen?

Je boeken kan je kopen bij de campusshop XOD op campus Diepenbeek en campus Hasselt.

Als je eerstejaarsstudent bent, is het niet nodig om je boeken op naam te bestellen voor de eerste periode. Je boeken liggen in dat geval klaar bij de campusshop in Hasselt voor de faculteit Rechten en in de campusshop in Diepenbeek voor de andere faculteiten (uitzonderingen zijn mogelijk).

De openingsuren van onze campusshops kan je hier raadplegen.

Kan ik een laptop bestellen via de universiteit?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor een kijkje bij onze voorzieningen en diensten, onder de tab 'Laptop kopen'. In bepaalde gevallen kan je ook beroep doen op een gespreide betaling van je laptop of op een uitleenexemplaar. 

Stel hier je vraag