Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een antwoord op veelgestelde vragen. Klik op het plusje naast de vraag om het antwoord uit te klappen.

2De Moment Vernieuwde Bib 06 2De Moment Vernieuwde Bib 06

Inschrijven

Wanneer kan ik inschrijven?

Vanaf eind juni kan je je inschrijven. Je start met een voorinschrijving via de website. Check zeker onze pagina over inschrijven aan de UHasselt voor de inschrijfperiodes, de openingsuren en voor het maken van een afspraak.

Moet ik zelf aanwezig zijn om me te komen inschrijven of kan iemand anders dat in mijn plaats doen?

Je komt best zelf langs om je in te schrijven. Als meerderjarige dien je immers ook zelf je studiecontract te ondertekenen.

Is het nodig om mijn voorinschrijving te doen?

Ja, je moet eerst je online voorinschrijving in orde brengen. Ga voor meer info naar onze pagina over inschrijven aan de UHasselt. Je kan je voorinschrijving hier starten.

Waar of bij wie kan ik terecht als mijn voorinschrijving niet lukt?

Hiervoor kan je een e-mail sturen naar studentenadministratie@uhasselt.be.

Ik zal op kot gaan, maar mijn kotadres is nog niet bekend. Wat dien ik dan in te vullen in mijn voorinschrijving?

Voorlopig vul je in dit geval enkel je domicilieadres in. Je kan je kotadres, van zodra dat bekend is, aanvullen in je voorinschrijving.

Kan ik mij nog inschrijven als het academiejaar al begonnen is?

In dat geval neem je contact op met je studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider zal vervolgens een formeel verzoek indienen  bij de voorzitter van de examencommissie van jouw faculteit. Die beslist of jij je nog kan inschrijven of niet.

Kan ik als schakelstudent onmiddellijk inschrijven in juli?

Ja, mits voorlegging van je behaalde getuigschrift kan je als schakelstudent in juli inschrijven.

Toelatingsvoorwaarden

Door omstandigheden heb ik mijn diploma secundair onderwijs niet behaald. Is er in dit geval toch een manier om te studeren aan UHasselt?

Voldoe je niet aan de diplomavoorwaarden, dan kan je deelnemen aan de Procedure Afwijkende Toelating (PAT). Dat kan enkel als je op 31 december van het academiejaar waarin je wil inschrijven minstens 21 jaar oud bent, of als je dat jaar 21 jaar wordt.

Meer info over de PAT vind je hier terug.

Ik heb mijn diploma secundair onderwijs in Wallonië behaald. Thuis spreken we Nederlands. Ik kan echter geen attest aanleveren om mijn kennis van het Nederlands te bewijzen. Hoe lossen we dit op?

Via de Associatie Universiteiten Hogescholen Limburg (AUHL) kan je een taaltest afleggen om jouw kennis van de Nederlandse taal te bewijzen. Meer info over de taaltest vind je hier terug.

Opgelet: ook als je je diploma behaald hebt in de Waalse of Duitstalige gemeenschap, moet je een toelatingsdossier indienen.

Ik heb mijn diploma secundair onderwijs in het buitenland behaald. Kan ik daarmee studeren aan UHasselt?

Als je aan de UHasselt wil studeren met een buitenlands diploma of een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap, moet je eerst een toelatingsdossier indienen. Ieder dossier zal individueel bekeken worden.

Meer info over de voorwaarden waaraan je moet voldoen en de procedure die je moet volgen, kan je vinden op onze pagina over de toelatingsvoorwaarden.

Ik heb mijn professionele bachelordiploma nog niet behaald. Kan ik inschrijven in een schakelprogramma?

Je voldoet nog niet aan de toelatingsvoorwaarden (‘Je wil een masterdiploma behalen’). Contacteer de studieloopbaanbegeleider van de opleiding waarvoor je wil inschrijven voor meer concrete informatie.

Studiegelden

Hoeveel gaat mijn opleiding kosten?

Lees meer over het inschrijvingsgeld en de te volgen procedures op onze website. Houd er rekening mee dat er bij studeren ook andere studiekosten komen kijken.

Mocht je een beroep willen doen op financiële ondersteuning, dan kan je steeds terecht bij de sociale dienst.

Moet het studiegeld onmiddellijk betaald worden?

Neen, er wordt een voorschot gevraagd. De aanvullende rekening volgt in november.

Kan het voorschot of het volledige inschrijvingsgeld cash betaald worden?

Neen, dat kan niet. Je kan enkel met je bankkaart of via overschrijving betalen.

Ik wil mij uitschrijven voor de opleiding die ik startte. Kan ik nog iets recupereren van het studiegeld?

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal opgenomen studiepunten. Als je uitschrijft aan UHasselt krijg je het variabel gedeelte van het studiegeld terug voor de opleidingsonderdelen waarvan de uitschrijvingsdatum nog niet is verlopen (zie academische kalender). De terugbetalingsmodaliteiten worden hier nog verder uitgelegd. Voor studenten ingeschreven onder credit- of examencontract is er geen terugbetaling mogelijk.

Introductiedagen

Wat zijn introductiedagen?

Dat zijn dagen die georganiseerd worden voor eerstejaarsstudenten om kennis te maken met onze universiteit, de faculteit waarbij je de opleiding volgt, de voorzieningen en je medestudenten.

Tijdens de introductiedagen word je wegwijs gemaakt op de campus en leer je meer over de elektronische toepassingen (bv. Blackboard/Toledo), de organisatie, de infrastructuur en de studentenvoorzieningen. Je kan ook kennis maken met de studiebegeleiders, de zorgcoördinator en de studieloopbaanbegeleiders, eventueel je mentor of coach, de maatschappelijk assistent en de studentenverenigingen.

Twijfel je of je voldoende voorkennis hebt om te starten in de studierichting van je keuze? Wil je graag je kennis opfrissen? Schrijf dan in voor één van de septembercursussen die de Universiteit Hasselt organiseert, vermoedelijk in de loop van de eerste helft van september.

Studentenondersteuning

Wat is een studiepunt?

De omvang van een opleidingsonderdeel of van een opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. Een studiepunt is een maat die de studiebelasting van een opleidingsonderdeel uitdrukt. Gemiddeld is één studiepunt gelijk aan 27 uren studieactiviteit, contactonderwijs en examens inbegrepen.

Hoeveel studiepunten aan een opleidingsonderdeel werden toegekend, kan je terugvinden in de studiegids en het opleidingsprogramma van je opleiding. Een opleidingsonderdeel telt minstens 3 studiepunten.

Als je voltijds studeert, dan neem je ongeveer 60 studiepunten op per academiejaar. Dit komt overeen met een studieactiviteit van ongeveer 40 uren per week, contactonderwijs en examens inbegrepen.

Hoe moet ik het studietraject samenstellen?

Ben je ingeschreven als student aan de UHasselt? Het eerste wat je dan dient te doen is je studieprogramma samenstellen. Je studieprogramma geeft weer welke opleidingsonderdelen je volgt in een academiejaar en wordt uiteindelijk in een studiecontract gegoten.

Eerstejaarsstudenten schrijven zich gewoonlijk in voor het modeltraject voor 60 studiepunten. Je hebt een aantal mogelijkheden tot flexibel studeren, bijvoorbeeld als je werkstudent bent of vrijstellingen hebt.

Ieder jaar in september worden er voor studenten met een geïndividualiseerd traject studietrajectsessies georganiseerd. Tijdens deze sessies stel je samen met je studieloopbaanbegeleider een goed studietraject samen. Uiteraard kan je ook gedurende het academiejaar terecht bij je studieloopbaanbegeleider voor ondersteuning in het kader van je studieprogramma.

Welke studentenondersteuning biedt UHasselt?

Aan UHasselt staat er tijdens het academiejaar een enthousiast team van studentenondersteuners voor je klaar. Met al je vragen kun je bij hen terecht. Weet je niet precies bij wie je moet zijn? Geen zorgen, je kunt altijd terecht bij Student Point op de campus in Diepenbeek en Hasselt.

Gedurende het academiejaar organiseren ze op verschillende momenten (online) infosessies. Hierin krijg je waardevolle tips & tricks over studie-aanpak, studieloopbaan, examenplanning, de regels van het Onderwijs- en Examenreglement (OER), omgaan met faalangst, uitstelgedrag, piekeren, zelfzorg, en nog veel meer.

Heb je liever een persoonlijk gesprek? Dat kan ook! Plan eenvoudig een afspraak in de agenda's van onze begeleiders.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over hoe ik best studeer aan UHasselt?

Je kan een afspraak maken met de studiebegeleider van de betreffende opleiding  voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek. Zij helpen jou graag verder met al jouw vragen over studiemethode, studieplanning, examenplanning en -aanpak, stress, …
Ga al aan de slag met deze studietips.

Ik heb een verkeerde studiekeuze gemaakt. Kan ik nog veranderen van opleiding?

Heroriënteren kan. Indien je nog twijfelt over je studiekeuze, kan je dit bespreken met de studiebegeleider van de betreffende opleiding.

Voor de samenstelling van jouw studieprogramma kan je contact opnemen met de studieloopbaanbegeleiding. Let op: hoe later je dit doet, hoe moeilijker het wordt om een volledig en evenwichtig studiepakket samen te stellen.”

Op deze website vind je extra info over de gevolgen bij wijziging van je studieprogramma, uitschrijven voor je opleiding,

Ik heb een functiebeperking, leerstoornis,  ben topsporter, werkstuden,t mantelzorger,  ... Bij wie kan ik terecht om mijn statuut en faciliteiten te bespreken?

Studenten met een functiebeperking: Neem contact op met Els Swijns, studiebegeleider - functiebeperking - faciliteiten@uhasselt.be

Studenten in andere bijzondere omstandigheden: Neem contact op met je contactpersoon.

Studieloopbaan

Wat is het verschil tussen een professionele bacheloropleiding en een academische bacheloropleiding?

Professionele bacheloropleidingen worden aangeboden door een hogeschool en zijn gericht op directe inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Na het voltooien van een driejarige professionele bachelor beschik je over alle noodzakelijke kennis en vaardigheden om een bepaald beroep uit te oefenen.

Academische bacheloropleidingen worden aangeboden door een universiteit. In deze driejarige bacheloropleidingen krijg je een brede wetenschappelijke vorming en ontwikkel je de noodzakelijke kennis en vaardigheden om aan een masteropleiding te beginnen. Je krijgt met je academische bachelordiploma rechtstreeks toegang tot een masteropleiding die je voorbereidt op de uitoefening van beroepen waarin het zelfstandig aanwenden van wetenschappelijke kennis verwacht wordt. Na het voltooien van een masteropleiding kan je echter ook opteren voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift waardoor je een bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderzoek en eventueel een academische loopbaan kan uitbouwen.

Ook vanuit een professionele bachelor kan je later nog een masterdiploma behalen. Je volgt dan eerst een schakelprogramma aan de universiteit waarna je mag instromen in de masteropleiding.  In dit schakelprogramma (één tot twee jaar, max. 90 studiepunten) zal je algemene wetenschappelijke competenties en wetenschappelijke basiskennis verwerven.

Indien je na een academische bacheloropleiding een masteropleiding wil aanvatten die inhoudelijk niet volledig op elkaar aansluiten is het mogelijk dat je een voorbereidingsprogramma dient te volgen. De inhoud van het voorbereidingsprogramma is afhankelijk van je academische bacheloropleiding.

Ik kom van een andere universiteit en heb geen 30% studierendement behaald. Kan ik aan UHasselt inschrijven voor hetzelfde programma?

Neen, dat kan helaas niet. Indien je geen 30% studierendement hebt behaald, kan je niet voor dezelfde richting inschrijven. Je kan je wel inschrijven voor een andere richting. Mogelijk krijg je in deze nieuwe richting bindende voorwaarden opgelegd.

Waar kan ik mijn leerkrediet terugvinden?

De huidige stand van je leerkrediet kan je raadplegen op burgerprofiel.be (‘onderwijs en vorming’).

Onderwijs- en examenregeling

Wanneer kan ik het uurrooster raadplegen?

Je uurrooster komt ten laatste de week voor de start van het academiejaar of de onderwijsperiode online. Voor eerstejaarsstudenten kan dit soms later zijn, vooral in faculteiten met verschillende onderwijs- of practicumgroepen.

Waar vind ik de les- en examenroosters?

Zowel de les- als de examenroosters kan je vinden op mytimetable.uhasselt.be. Je kan deze ook terugvinden via je studentendossier.

De onderwijsperiodes per opleiding vind je in de academische kalender.

Wanneer starten de examens?

De startdatum van de examens kan je online raadplegen in de academische kalender. Uiterlijk vier weken voor de start van de examenperiode kan je je examenrooster raadplegen via MyTimetable of via je studentendossier.

Studentenvoorzieningen

Bij wie kan ik terecht met vragen over studiebeurs, openbaar vervoer, kot...?

Bij vragen over je studiebeurs neem je contact op met socialedienst@uhasselt.be. Je kan ons hiervoor ook bereiken op 011 26 80 64.

Als je een vraag hebt over het openbaar vervoer van en naar onze campussen, kan je ons contacteren via vervoer@uhasselt.be of via 011 26 90 12.

Vragen over je kot? Die kan je ons stellen via huisvesting@uhasselt.be of via 011 26 80 56.

Hoe vind ik mijn weg op de campus?

Kom zeker eens naar onze introductiedagen, daar maken ze je alvast wegwijs op de campus.

Loop je nadien nog verloren, aarzel dan zeker niet om bij de studentenbalie langs te gaan of het aan een medestudent te vragen.

Voor elke campus zijn er plattegronden beschikbaar (Campus Diepenbeek en Campus Hasselt).

Waar kan ik mijn boeken kopen?

Je boeken kan je kopen bij de campusshop XOD op campus Diepenbeek en campus Hasselt.

Als je eerstejaarsstudent bent, is het niet nodig om je boeken op naam te bestellen voor de eerste periode. Je boeken liggen in dat geval klaar bij de campusshop in Hasselt voor de faculteit Rechten, de School voor Mobiliteitswetenschappen en de School voor Sociale Wetenschappen en in de campusshop in Diepenbeek voor de andere faculteiten (uitzonderingen zijn mogelijk).

De openingsuren van onze campusshops kan je hier raadplegen.

Kan ik een laptop bestellen via de universiteit?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor een kijkje bij onze voorzieningen en diensten, onder de tab 'Laptop kopen'. In bepaalde gevallen kan je ook beroep doen op een gespreide betaling van je laptop of op een uitleenexemplaar. 

Nog vragen?